Rådgivning - Simulering och beräkning - Belysningskostnader

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Belysningskostnader

Investerings- och driftkostnader för belysningsanläggningar

Belysningskostnader

Kostnaderna för en belysningsanläggning kan delas upp i en fast och en rörlig del. De fasta kostnaderna är oberoende av belysningsanläggningens drifttid. De omfattar de årliga kostnaderna för armaturer samt installation och rengöring av armaturer. De rörliga kostnaderna är däremot beroende av drifttiden. Här ingår elkostnader samt material- och lönekostnader för byte av ljuskälla. På basis av de här värdena går det att bestämma olika egenskaper hos en belysningsanläggning. Speciellt intressant är de årliga kostnader som uppstår för en belysningsanläggning. På planeringsstadiet är det dessutom fördelaktigt att jämföra kostnadseffektiviteten hos olika ljuskällor. Därigenom kan man utöver de årliga kostnaderna även beräkna hur mycket det kostar att producera en viss ljusmängd. Både vid nya installationer och framför allt vid renoveringar av äldre belysningsanläggningar spelar även beräkningen av återbetalningstiden en viktig roll. Här avses den tid efter vilken de inbesparade driftkostnaderna är lika höga som investeringskostnaderna för en ny anläggning.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring