Rådgivning - Simulering och beräkning - Tillsynsvärde

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Tillsynsvärde

Beräkningsgrunder för underhåll

Vid beräkningen av en belysningsanläggnings bibehållningsvärde anges en driftverkningsgrad och en underhållsfaktor för armaturerna.

Armaturens verkningsgrad

Driftverkningsgraden för en armatur beräknas enligt DIN/EN 13032/2 som LOR (Light Output Ratio) och beskriver förhållandet mellan ljusflödet som armaturen avger och ljusflödet som ljuskällorna avger. Vid armaturer med direkt/indirekt ljusfördelning anges dessutom komponenterna "DLOR" (Downward Light Output Ratio) och "ULOR" (Upward Light Output Ratio). Därmed kan ljusfördelningen från en armatur i nedre delen och övre delen av rummet bestämmas.

Armaturbibehållningsfaktor

Armaturunderhållsfaktorn (LMF) tar hänsyn till ljusflödets successiva försämring på grund av armaturens nedsmutsning. Denna faktor är förhållandet mellan en armaturs driftverkningsgrad vid tidpunkten för rengöring och nyvärdet. Den beror på armaturens utformning och den därmed förbundna tendensen till nedsmutsning. För armaturerna anges en klassificering för "underhållsfaktorn enligt CIE".

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring