Guide - Simulatie en berekening - Onderhoudsfactor

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Onderhoudsfactor

Rekening houden met de afname van de lichtstroom

Onderhoudsfactor

Om een noodzakelijke verlichtingssterkte gedurende een tijdsperiode te kunnen leveren, voorziet de lichtplanning in een onderhoudsfactor MF (Maintenance Factor), die rekening houdt met het afnemen van de lichtstroom van een armatuur. De waarde van de verlichtingssterkte van een installatie bij schone armaturen en nieuwe lichtbronnen kan worden berekend uit de praktijkverlichtingssterkte en de onderhoudsfactor. Het onderhoudsplan legt de reinigingsintervallen van armaturen en de ruimte het vervangen van lampen vast. De onderhoudswaarde van de verlichtingssterkte hangt daarbij af van armaturen, lampen en de omstandigheden in de ruimte.

Onderhoudsfactor armaturen

De onderhoudsfactor armaturen LMF (Luminaire Maintenance Factor) houdt rekening met de achteruitgang van de armaturenlichtstroom als gevolg van vervuiling van de armatuur. De factor geeft de verhouding weer van het bedrijfsrendement van een armatuur tot het moment van reiniging ten opzichte van de nieuwe waarde. De onderhoudsfactor is afhankelijk van het model van de armatuur en de daarmee samenhangende mogelijkheid van vervuiling. De LMF-classificatie wordt steeds aangegeven bij de armatuur. Voor het onderhoudsschema moet daarnaast het optimale reinigingsinterval worden bepaald.

Onderhoudsfactor ruimte

De onderhoudsfactor ruimte RSMF (Room Surface Maintenance Factor) houdt rekening met de lichtstroomachteruitgang als gevolg van de vervuiling van de ruimtebegrenzende vlakken. De factor geeft de verhouding weer van de reflectiefactor van de ruimtelijke vlakken op het moment van de reiniging ten opzichte van de nieuwe waarde. Hij is afhankelijk van de vervuiling van de ruimte resp. de omgevingsvoorwaarde van een ruimte en een gekozen reinigingsinterval. Op dezelfde manier zijn de grootte van de ruimte en de aard van de verlichting (direct stralend tot indirect stralend) van invloed.
Voor de onderhoudsfactor ruimte bestaan er vier classificaties voor de vervuiling van de ruimte: P pure (zeer schone ruimte), C clean (schone ruimte), N normal (normaal vervuilde ruimte) en D dirty (vervuilde ruimte).

Lampenlichtstroomonderhoudsfactor

De lampenlichtstroomonderhoudsfactor LLMF (LAMP Lumen Maintenance Factor_ houdt rekening met de achteruitgang van de lichtstroom doordat de lamp ouder wordt. Het is de verhouding van de lichtstroom op een bepaald moment ten opzichte van de nieuwe waarde. Er moet rekening worden gehouden met de actuele gegevens van de lampenfabrikant.

Lampenlevensduurfactor

De lampenlevensduurfactor LSF (Lamp Survival Factor) houdt rekening met de afwijking van de levensduur van afzonderlijke lampen ten opzichte van de gemiddelde levensduur van lampen. Hij is afhankelijk van de gebruikstijd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de actuele gegevens van de lampenfabrikant. Bij het direct vervangen van een defecte lamp moet de lampenlevensduurfactor LSF = 1 worden aangehouden. Voor het onderhoudsschema van een verlichtingsinstallatie moet daarnaast het optimale vervangingsinterval voor de lamp worden bepaald. Deze is afhankelijk van het gebruik en wordt bepaald door de analyse van de brandtijd en de gemiddelde levensduur van de gekozen lampen.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming