Rådgivning - Simulering och beräkning - Beräkning av verkningsgrad

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Beräkning av verkningsgrad

Ungefärlig dimensionering av belysningsanläggningar

Beräkning av verkningsgrad

Beräkning av verkningsgrad: Formler för beräkning av nominell belysningsstyrka EN vid ett givet antal armaturer eller av armaturantalet n vid en given belysningsstyrka

Beräkningen av verkningsgraden läggs till grund för den ungefärliga dimensioneringen av en belysningsanläggning. Resultatet visar hur många armaturer som behövs för att uppnå en eftersträvad belysningsstyrka på arbetsplanet eller vilken belysningsstyrka som uppnås med ett givet antal armaturer. Beräkningen av verkningsgraden baseras på att den genomsnittliga horisontella belysningsstyrkan i ett rum kan beräknas med hänsyn till det totala ljusflödet från de installerade armaturerna samt armaturverkningsgraden och rumsverkningsgraden.
För det vardagliga planeringsarbetet har beräkningen av verkningsgraden ingen större relevans längre, eftersom den baseras på standardiserade rum. Enskilda rum beräknas numera snabbare och enklare med datorprogram. Beräkningen av verkningsgraden ligger fortfarande till grund för den aktuella Europanormen och planeringsprogram vid beräkningar av den genomsnittliga belysningsstyrkan i rum med ett regelbundet armaturraster.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring