Arkitektur för samhället

Ljus i det offentliga livet

I en arkitektur som används av många olika människor är belysningen inte en individuell smaksak. Här måste ljussättningen följa reglerna för varseblivning och kommunikation. ERCO utgår från denna typ av ljuskategorier och erbjuder ett ändamålsenligt program av ljusverktyg för offentliga byggnader. Det ger planerarna möjlighet att utveckla och implementera differentierade ljuslösningar på ett rationellt och säkert sätt, även i ovanligt komplexa och storskaliga projekt.

Ljus för konferenssalar och mötesrum

Flexibel ljusteknik med digitalt styrbara komponenter gör konferenssalar mångsidigt användbara för allt från sakliga föredrag till stämningsfulla evenemang.

Ljus för bibliotek

Ovanlig arkitektur med perfekt belysning kan förvandla ett bibliotek till ett respekterat och välbesökt hjärta i stadens gemenskap.

Ljus för kommunikationsbyggnader

I takt med att kommunikationsbyggnader och butiker på moderna flygplatser i allt större utsträckning smälter samman kan en tydlig belysningslösning hjälpa resenärerna att orientera sig.

Ljus för skolor och universitet

På väg till kunskapssamhället. För undervisning krävs rätt ljus som också harmoniserar med modern, digital utrustning.

Ljus för förvaltning och regering

I de lokaler där olika organ beslutar om kommunens, regionens eller landets framtid symboliserar en tydlig och saklig belysning transparens och samhälleliga värderingar.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.