Ljus är arkitekturens fjärde dimension

Effektiv visuell komfort som strategi för museibelysningen

Effektiv visuell komfort som strategi för museibelysningen

ERCO ser ljuset som arkitekturens fjärde dimension. Vår vision är att genom vårt agerande ge ett positivt bidrag till samhället och arkitekturen. Därför utvecklar och producerar vi ljuslösningar som skapar en högkvalitativ, autentisk omgivning för att kunna njuta fullt ut av konsten och samtidigt uppfylla konservatoriska och energimässiga krav för känsliga samlingar. Grunden är en effektiv visuell komfort (EVC) – vår strategi med vilken vi sömlöst integrerar hållbar planering med innovativ produktteknik. För att förverkliga denna krävande målsättning, har vi formulerat fem kvalitetskännetecken.

Kvalitativ ljusplanering

Förutom uppdraget att bevara konst och göra den tillgänglig, utför många museer ett ambitiöst arbete med tidsenlig kunskapsförmedling. Besökarens resa börjar redan vid entrén – huset formas av mer än sina utställningsytor. Ytterligare ett mänskligt behov är viktigt i ljusplaneringen för belysning av utställningsföremålen: god orientering.

Vertikal belysning

Vertikala ytor avgör till 80% människans rumsliga uppfattningsförmåga – och präglar vårt intryck av ljusintensiteten mycket mer än ljus på horisontella ytor. Bred väggbelysning är inte bara viktig på utställningsytorna. Även i foajén, kring kommunikationsytorna, i museibutiken och cafeterian avgör den vertikala belysningen hur människan uppfattar arkitekturen och underlättar för besökarna att hitta rätt.

Effektiv ljusteknik

Det krävs effektiva och exakta optiska system för att sätta tydliga accenter. Då är inte armaturens ljusflöde avgörande, utan den faktiska belysningsstyrkan på ytan som ska belysas. ERCO använder därför specialutvecklad Spherolit-linsteknik. Ljus som projiceras med denna teknik har inga spill-ljusförluster. Utställningarna kan utformas mycket fritt tack vare de sju utbytbara ljusfördelningarna i armaturprogrammet för strömskenor från ERCO – från narrow spot till wallwash.

Intelligent reglerbarhet

Med specialutvecklade driftdon erbjuder ERCO gränssnitt för olika reglertekniker, till exempel DALI. Fasreglerbara strålkastare, washers och wallwashers kan ljusregleras både med externa dimmers och potentiometer-dimmers i armaturen. Med potentiometern kan ljusstyrkan i varje enskild strålkastare ställas in individuellt. Det möjliggör exakt avpassade ljusscener även i utställningar utan ljusstyrningsanläggning.

Effektiv LED-teknik

Den ledande roll ERCO intar inom arkitekturbelysning med LED härrör från beslutet att bygga upp expertis på optoelektronik inom företaget. Tack vare det företagsinterna utvecklingsarbetet – av allt från LED-kretskort och elektronik till värmehantering – har ERCO alltid haft full kontroll över egenskaperna hos alla produkter. I praktiken innebär det perfekt ljuskvalitet även för konservatoriskt krävande utställningsföremål, och ljusflödet bibehålls bättre än genomsnittet på marknaden, vilket ger maximal livslängd.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.