Presentationsformer på museer och gallerier

Iscensätta konst med ljus

Iscensätta konst med ljus

Lika väsensskilda som kulturskatterna är i sig, lika varierade blir utställningskoncept och belysning på museer och i gallerier. Varje konsthistorisk epok sätter nya ideal i förgrunden vid presentationen. På liknande sätt förändras de samhälleliga preferenserna för hur en lämplig reception ska utformas. Vid minimalistiska tavlor i storformat förstärks till exempel intrycket med en yttäckande vertikal belysning. I motsats till detta passar accentbelysning bäst för små kontrastrika tavlor. Förutom belysningen av enskilda utställningsföremål utnyttjar utställningsmakare och gallerister ljuset som en mycket viktig komponent vid utformningen av utställning och byggnad. Så får besökarna uppleva kultur och arkitektur på ett anslående sätt.

[alt]

Utställningsföremål mot neutral bakgrund

Neutrala utställningsrum i vitt skapar intrycket av en saklig och objektiv presentation av konsten. För att presentationen ska bli likvärdig undviker museikuratorn att framhäva enskilda konstverk som något speciellt. Utställningsföremålen och rummet får likvärdig betydelse och upplevs som en helhet.

[alt]

Framhäva konstverken

Accentueringen riktar fokus på konstverken vid utställningsbesöket – antingen på ett subtilt eller tydligt sätt. Färgade väggar, som finns i många historiska rum, skapar diskreta kontraster mellan tavla och bakgrund. Med accentljus uppstår starka kontraster i ljusstyrkan. Exakta ljuskäglor låter utställningsföremålen träda fram vart och ett för sig i rummet. Genom det riktade ljuset skapas briljans på ytan och ett uttrycksfullt spel av ljus och skuggor på skulpturerna.

[alt]

Differentierad ljussättning av föremål i rummet

Visuellt effektfulla iscensättningar gör mötet med konsten till en mångfasetterad upplevelse. Belysningen av enskilda utställningsföremål representerar bara en del av ljusplaneringen. Det handlar lika mycket om att i rummet förmedla utställningstemats stämningsläge med ljus. Med hjälp av differentierad ljusstyrka kan konstverken rangordnas sinsemellan och i förhållande till rummet. Olika färgtemperaturer kan dessutom bidra till att bygga upp kontraster mellan olika delar av rummet och därmed förstärka den emotionella helhetsupplevelsen.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.