Ljusteknik i jämförelse

Projektion eller reflexion: Vad är skillnaden?

Strålkastare, washers och wallwashers är flexibla och effektiva ljusverktyg som ljussätter konsten effektivt. Ljusteknikens kvalitet är inte bara avgörande för en exakt ljusfördelning och en god konstupplevelse, utan även för att belysningen ska få en långsiktigt god driftekonomi.
Armaturer är energieffektiva när den insatta energin når den yta som ska belysas i form av ljus. ERCO satsar följaktligen på individuellt anordnade LED och ett specialutvecklat linssystem av kollimatorer och utbytbara Spherolit-linser. I motsats till detta står optiska system med chip on board (COB), LED-moduler och reflektor. Flera LED är då placerade under ett ljusspridande skikt och bildar en stor lysande yta. Inte alla ljusstrålar kan styras så – spill-ljus uppstår (röda linjer). Det innebär minskad energieffektivitet och precision i det optiska systemet.

Projektion: Ljusstyrning via linser

Linssystem kännetecknas av hög precision och effektivitet. Inom ljuskäglan uppstår en mycket jämn ljusintensitet och konstant färgåtergivning. I och med att alla ljusstrålar styrs genom linssystemet uppstår varken artefakter eller spill-ljusförluster. Det betyder att användaren kan dra nytta av en hög verkningsgrad (lux/W). Det går även att uppnå mycket smala ljuskäglor för anslående accenter.

Reflexion: Ljusstyrning via reflektorer

Vid ljusstyrning via reflektorer styrs endast de ljusstrålar som avges åt sidan. Därmed går det inte att uppnå mycket smala ljuskäglor. Dessutom uppstår stora spill-ljusförluster (röda linjer) eller avbildningsfel i form av exempelvis halofenomen. Det kan även uppstå oskarpa och delvis även färgade kanter på ljuskäglorna samt en ojämn fördelning av ljusintensiteten i mitten.

Bred väggbelysning: Skapa enhetlighet med vertikal belysning

Jämnt belysta vertikala ytor passar för effektfull presentation av målningar och foton i utställningar. Det räcker med ett litet antal armaturer. Detta visar den direkta jämförelsen mellan lins- och reflektorteknik på en 10m lång vägg vid samma belysningsstyrka (200lx) och jämnhet.

Spherolit-linsteknik från ERCO: Den speciella ljusfördelningen hos linswallwashers från ERCO uppnår en hög jämnhet även vid stora armaturavstånd.

Spherolit-linsteknik från ERCO:
Den speciella ljusfördelningen hos linswallwashers från ERCO uppnår en hög jämnhet även vid stora armaturavstånd.

Konventionell reflektorteknik: För att uppnå en jämförbar horisontell och vertikal jämnhet krävs fler armaturer om reflektorarmaturer används.

Konventionell reflektorteknik:
För att uppnå en jämförbar horisontell och vertikal jämnhet krävs fler armaturer om reflektorarmaturer används.

Linswallwashers från ERCO möjliggör en jämn vertikal belysning med stora armaturavstånd. Trots andelen spill-ljus krävs ett större antal wallwashers med konventionell LED-reflektorteknik för att uppnå en ljuslösning med jämförbar jämnhet och belysningsstyrka.

Wallwash wallwasher-reflektor
Effekt per ytenhet (W/m2) 4,0 8,4
Jämnhet (Emin/Ē) 0,66 0,5
Armaturer per 10m vägg 8 11

Bred belysning: Accentuering med differentierade ljusfördelningar

Med washers får tavlor i stort format en effektiv belysning. Linser möjliggör exakt styrning av ljuset. Till exempel kan långsträckta utställningsföremål belysas med en oval ljusfördelning istället för tre konventionella spot-ljusfördelningar. Det ger lägre investerings-, installations- och anslutningskostnader.

Spherolit-linsteknik från ERCO: Differentierade ljusfördelningar, som oval flood, erbjuder möjligheten att välja en ljuskägla som passar utställningsföremålet.

Spherolit-linsteknik från ERCO:
Differentierade ljusfördelningar, som oval flood, erbjuder möjligheten att välja en ljuskägla som passar utställningsföremålet.

Konventionell reflektorteknik: Vid ett begränsat antal ljusfördelningar måste eventuellt flera ljuskäglor riktas mot ett objekt.

Konventionell reflektorteknik:
Vid ett begränsat antal ljusfördelningar måste eventuellt flera ljuskäglor riktas mot ett objekt.

Differentierade, utbytbara ljusfördelningar erbjuder utställningsarrangörerna friheten att välja ljuskäglor som passar utställningsföremålen. Resursbelastande och påkostade installationer med flera armaturer behövs då inte.

Oval flood flood-reflektor
Anslutningseffekt (W) 15 69
Verkningsgrad (lux/W) 19,0 6,9
Antal armaturer 1 3

Accentuering: Skapa hierarkier med belysningsnivåer

Strålkastare accentuerar utställningsföremålen för bästa effekt, framhäver enskilda föremål och rangordnar objekt. Spherolit-linsteknik från ERCO styr LED-ljuset exakt till ytan som ska belysas – utan spill-ljusförluster. I jämförelse med reflektorarmaturer möjliggör detta mycket effektiva ljuslösningar.

Spherolit-linsteknik från ERCO: I LED-strålkastarna satsar ERCO på den effektiva projektionsprincipen med hjälp av linser, och alla ljusstrålarna faller då på ytan som ska belysas.

Spherolit-linsteknik från ERCO:
I LED-strålkastarna satsar ERCO på den effektiva projektionsprincipen med hjälp av linser, och alla ljusstrålarna faller då på ytan som ska belysas.

Konventionell reflektorteknik: LED-strålkastare med reflektorer har höga spill-ljusförluster, som påverkar systemets energieffektivitet negativt.

Konventionell reflektorteknik:
LED-strålkastare med reflektorer har höga spill-ljusförluster, som påverkar systemets energieffektivitet negativt.

Den exakta Spherolit-linstekniken möjliggör en accentuering med hög energieffektivitet (lux/W). Energin som omvandlas i ljuset projiceras på ytan som ska belysas och hamnar inte på oönskade ställen som spill-ljus.

Spot spot-reflektor
Anslutningseffekt (W) 8 17
Verkningsgrad (lux/W) 35,1 15,4
Belysningsstyrka (lux) 281 261

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.