Ljusteknik i jämförelse

Projektion eller reflexion: Vad är skillnaden?

Strålkastare, washers och wallwashers är flexibla och effektiva ljusverktyg som ljussätter produkterna effektivt. Ljusteknikens kvalitet är inte bara avgörande för en exakt ljusfördelning och en attraktiv inköpsupplevelse, utan även för att belysningen ska få en långsiktigt god driftekonomi.
Armaturer är energieffektiva när den insatta energin i form av ljus når den yta som ska belysas. ERCO satsar följaktligen på individuellt anordnade LED och ett specialutvecklat linssystem av kollimatorer och utbytbara Spherolit-linser. I motsats till detta står optiska system med chip on board (COB), LED-moduler och reflektor. Flera LED är då placerade under ett ljusspridande skikt och bildar en stor lysande yta. Inte alla ljusstrålar kan styras så – spill-ljus uppstår (röda linjer). Det innebär minskad energieffektivitet och precision i det optiska systemet.

Projektion: Ljusstyrning via linser

Reflexion: Ljusstyrning via reflektorer

Linssystem kännetecknas av hög precision och effektivitet. Inom ljuskäglan uppstår en mycket jämn ljusintensitet och konstant färgåtergivning. I och med att alla ljusstrålar styrs genom linssystemet uppstår varken artefakter eller spill-ljusförluster. Det betyder att användaren kan dra nytta av en hög verkningsgrad (lux/W). Det går även att uppnå mycket smala ljuskäglor för anslående accenter.

Vid ljusstyrning via reflektorer styrs endast de ljusstrålar som avges åt sidan. Därmed går det inte att uppnå mycket smala ljuskäglor. Dessutom uppstår stora spill-ljusförluster (röda linjer) eller avbildningsfel i form av exempelvis halofenomen. Det kan även uppstå oskarpa och delvis även färgade kanter på ljuskäglorna samt en ojämn fördelning av ljusintensiteten i mitten.

Effektiv washer

Jämnt belysta vertikala ytor passar utmärkt till en effektfull presentation av stora produkterbjudande. Det räcker med ett litet antal armaturer. Detta visar den direkta jämförelsen mellan lins- och reflektorteknik på en 5m lång vägg vid samma belysningsstyrka (200lx) och jämnhet.

Spherolit-linsteknik från ERCO Den speciella ljusfördelningen hos linswallwashers från ERCO uppnår en hög jämnhet även vid stora armaturavstånd.

Spherolit-linsteknik från ERCO
Den speciella ljusfördelningen hos linswallwashers från ERCO uppnår en hög jämnhet även vid stora armaturavstånd.

Konventionell reflektorteknik För att uppnå en jämförbar horisontal och vertikal jämnhet krävs fler armaturer om reflektorarmaturer används.

Konventionell reflektorteknik
För att uppnå en jämförbar horisontal och vertikal jämnhet krävs fler armaturer om reflektorarmaturer används.

Slutsats
Linswallwashers från ERCO möjliggör en jämn vertikal belysning med stora armaturavstånd. Trots andelen spill-ljus krävs ett större antal wallwashers med konventionell LED-reflektorteknik för att uppnå en ljuslösning med jämförbar jämnhet och belysningsstyrka.

Wallwash wallwasher-reflektor
Effekt per ytenhet (W/m2)4,08,4
Jämnhet (Emin/Ē) 0,660,5
Armaturer per 10m vägg811

Kraftfull accentuering

Strålkastare skapar rangordning av objekt i butiken, genom att accentuera varuställ och enskilda produkter på ett effektfullt sätt. Spherolit-linsteknik från ERCO styr LED-ljuset exakt till ytan som ska belysas – utan spill-ljusförluster. I jämförelse med reflektorarmaturer möjliggör detta mycket effektiva ljuslösningar.

Spherolit-linsteknik från ERCODifferentierade ljusfördelningar, som oval flood, erbjuder möjligheten att välja ljuskägla som motsvarar utställningsföremålet.

Spherolit-linsteknik från ERCO
Differentierade ljusfördelningar, som oval flood, erbjuder möjligheten att välja ljuskägla som motsvarar utställningsföremålet.

Konventionell reflektorteknik Vid ett begränsat antal ljusfördelningar måste eventuellt flera ljuskäglor riktas mot ett objekt.

Konventionell reflektorteknik
Vid ett begränsat antal ljusfördelningar måste eventuellt flera ljuskäglor riktas mot ett objekt.

Slutsats
Den exakta Spherolit-linstekniken möjliggör en accentuering med hög energieffektivitet (lux/W). Energin som omvandlas i ljuset projiceras på ytan som ska belysas och hamnar inte som spill-ljus på oönskade ställen.

Oval floodflood-reflektor
Anslutningseffekt (W)1546
Verkningsgrad (lx/W)4612
Antal armaturer 12

Kostnadseffektiv belysning av skyltfönster

Växlande dekoration och ett säsongsbetonat varuutbud kräver individuella och flexibla ljuslösningar. Tack vare de utbytbara spherolit-linserna hos ERCO krävs endast ett litet antal av armaturer. Jämfört med armaturer utan utbytbar optik sänks kostnaderna genom investering i ett färre antal armaturer.

Dekoration 1 - Spot
Professionell belysning av skyltfönster kräver individuella ljusfördelningar. Om dekorationen ändras rekommenderas att också ljuskäglan anpassas.Dekoration 1 - Spot

Utbytbara linser hos ERCO

Armaturen 5

Lenzen 5icke utbytbar optik
Armaturer 5

Linser -

Professionell belysning av skyltfönster kräver individuella ljusfördelningar. Om dekorationen ändras rekommenderas att också ljuskäglan anpassas.Dekoration 2 - Oval flood

Dekoration 2 - Oval flood

Utbytbara linser hos ERCO

Armaturen -

Lenzen 5


icke utbytbar optik
Armaturer 5

Linser -

Med utbytbara linser anpassas ljusfördelningen enkelt med tillbehörsartiklar. Vid reflektoroptik som inte kan bytas ut krävs en investering på ytterligare 5 armaturer.


Dekoration 3 - Wallwash

Dekoration 3 - Wallwash

Utbytbara linser hos ERCO

Armaturen -

Lenzen 5

icke utbytbar optik
Armaturer 5

Linser -

Varje ytterligare säsongsbyte av dekorationen kräver nya stora investeringar om linserna inte kan bytas ut. ERCO erbjuder med utbytbara linser ett kostnadseffektivt alternativ.

Slutsats
Utbytbara linser möjliggör en sänkning av investeringskostnaderna för flexibel skyltfönsterbelysning med olika dekorationer. Vid byte av dekorationen måste inga ytterligare armaturer köpas, utan endast linserna som tillbehör.

Utbytbara linser hos ERCO icke utbytbar optik
Armaturer5 (inkl. 5 linser)15
Linser 10 som tillbehör -

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.