Case study: Community

Ljusplanering i jämförelse

Kan kvalitativ belysning vara mer ekonomisk än kvantitativ belysning?

En myndighets, högskolas eller konserthus arkitektur präglar institutionens identitet. Mångsidiga funktioner kräver en differentierad ljuslösning som kan installeras och användas på ett kostnadseffektivt sätt. Kvalitativ ljusplanering utnyttjar perceptionspsykologins principer för att dela in rum i zoner på ett effektivt sätt. Ljuslösningar som skapar hög visuell komfort tack vare god avbländning gör det möjligt för ögat att anpassa sig och klarar sig därför med lägre total belysningsstyrka.

Kvalitativ ljusplanering för Community

För snabb orientering och ett ljust rumsintryck delar den perceptionsorienterande belysningen in rummet i olika ljuszoner. Infällda takarmaturer med olika ljusfördelningar gör det möjligt att reagera på specifika rumsgeometrier och användningsprofiler.

Konventionell ljusplanering för Community

En jämn belysning som inte tar hänsyn till sammanhangen i rummet ignorerar arkitekturens varseblivningshierarkier och gör det svårare för användarna att orientera sig. Fokusen på den horisontella belysningen behöver dessutom mer energi för att åstadkomma samma ljushetsintryck.

Armaturplacering vid kvalitativ ljusplanering

Rums- och ljushetsintrycket präglas av gavelväggen som belyses med linswallwashers. Downlights för allmänbelysning har endast placerats ovanför viktiga genomgångsutrymmen. Infällda strålkastare accentuerar delar av rum som exempelvis receptionsdiskar och hissar eller blickfång som föremål på väggen.

Armaturplacering vid konventionell ljusplanering

Den kvantitativa planeringsmetoden resulterar i ett raster av downlights som ger en allmänbelysning på 100lx vid kommunikationsytorna. Kravet på 300lx vid receptionsdisken uppfylls med infällda strålkastare som placerats ovanför disken.

Slutsats

Vid kvalitativ ljusplanering delas rum med stor takhöjd in i funktionszoner för att göra det lättare att orientera sig. Energieffektiva LED-armaturer från ERCO möjliggör tack vare specifika ljusfördelningar stora armaturavstånd och därmed en energieffektiv belysning.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.