Grundprinciper för färgperception

Ljusfärg och materialfärg

Vitt ljus på vita objekt

Objekt blir synliga då ljuset som faller på dem reflekteras in i våra ögon. Om ljusintensiteten är tillräckligt hög kan vi inte bara urskilja objektets form, utan även dess färg. Den fysiologiska utlösaren för denna färgperception kallas för färgstimulus. Dess sammansättning beror på ljuskällans spektrala fördelning samt materialfärgen och materialets ytegenskaper. Vi uppfattar en yta som vit om den reflekterar alla synliga spektralområden.

Vitt ljus på vita objekt

Objekt blir synliga då ljuset som faller på dem reflekteras in i våra ögon. Om ljusintensiteten är tillräckligt hög kan vi inte bara urskilja objektets form, utan även dess färg. Den fysiologiska utlösaren för denna färgperception kallas för färgstimulus. Dess sammansättning beror på ljuskällans spektrala fördelning samt materialfärgen och materialets ytegenskaper. Vi uppfattar en yta som vit om den reflekterar alla synliga spektralområden.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.