Belysning av ljuskänsliga utställningsföremål

Balansgången mellan att ”synliggöra” och ”bevara”

Hur skador från belysning kan begränsas

För presentation av ljuskänsliga utställningsföremål finns det ingen belysningsnivå som kan betraktas som oproblematisk. Energin i ljuset orsakar ett fotokemiskt sönderfall som bleker färgerna. Ju mindre ljus som faller på ett utställningsföremål, desto mindre blir skadan. Men det är inte den absoluta belysningsnivån som är avgörande, utan exponeringen (luxh), det vill säga produkten av belysningsstyrkan (lux) och tiden (h). Uppgiften om luxtimmar anger ett i konservatoriskt avseende godtagbart mått av skada på grund av ljuset och är inte den idealiska belysningen för presentation av ömtålig konst.

[alt]

En exponering på 50lux i tio timmar har samma skadepotential för ett konstverk som en exponering på 250lux i två timmar. Och det spelar ingen roll om konstverket utsätts för denna exponering i ett streck eller med avbrott.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.