Catedral de la Seo

Den hör till de viktigaste sevärdheterna i Zaragoza, delvis romansk, delvis gotisk, uppvisar en stark mudejarisk prägel och utgjorde inspiration för mästare från renässansen, barocken och klassicismen. Catedral de la Seo, ärkebiskopens kyrka, har en lång byggnadshistoria: dess ursprung sträcker sig ända tillbaka till 1121.

Efter omfattande och mycket varsam restaurering (1992-1998) strålar det inre av kyrkan med ny glans. Skadade delar återställdes, århundradens damm avlägsnades från ytorna och belysningsanläggningen gjordes om helt.

Som 'immateriellt byggmaterial' hade dagsljuset en särskild betydelse: Fönsteröppningarna har under historiens gång flyttats och förändrats och kupoler har öppnats eller slutits med lanterniner, allt efter önskad ljusverkan och rådande smak.

Ursprungligen hade katedralen tre skepp med mellankor, och numera fem skepp skilda från varandra av pelare, tre absider och en mängd sidokapell.

Katedralen är utomordentligt rikt på konstskatter – till exempel dessa sniderier från trettonhundratalet i mudejar-stil, kristen gotisk konst med morisk påverkan. Det riktade ljuset understryker de levande bibliska scenerna.

Ljus har alltid använts som arkitektonisk metafor för religiösa frälsningsbudskap. Byggmästarna kunde emellertid bara drömma om de gestaltningsmöjligheter som dagens ljusverktyg har för belysning av kyrkolokaler. Mångfalden av stilar i Catedral de la Seo motsvarar en dramatisk fördelning av ljus och skugga, av artificiellt ljus och dagsljus.

I katedralens fem huvudskepp – med undantag av kupolvalvet – monterade man Oseris strålkastare för lågvoltshalogenlampor 12 V/50 W på kolonnernas kapitäl ungefär 14 meters över marken, vilka mjukt lyser upp översta delen av valvet. Starka strålkastare i familjen Oseris belyser den mer än 38 m höga kupolen.

Både den arkitektoniska belysningen av katedralen för definiering av rummet i sig – huvudsakligen genom indirekt ljus – och även accentbelysning av konstverken med riktat ljus ingick i ljusplaneringen, och dessutom en särskild belysning för gudstjänsten (koncentrerad på altaret och bänkraderna), för vardagen samt för städning och underhåll (sektoriell användning).

I kapellen med sina kupoler används Castor washers för halogenlampor på 150W. Accentbelysningen är monterad på pelarnas kapitäl. Framför allt relieferna i kapellen i mittkoret, inre rummet i några kapell med sina bilder och huvudaltaret i altarrummet framhävs optiskt på detta sätt. Huvudsakligen kommer även här Oseris strålkastare med lågvoltshalogenlampor på 50W/12V till användning. Som tillsats används en skulpturlins för att sprida ljuskäglan elliptiskt.
Hela belysningsanläggningen styrs elektroniskt via en dator vilket medger situationsanpassad belysning av rummet.

Adress:
Plaza de la Seo
Zaragoza, Spanien

Tel.: +34 97 629 1231

Öppettider sommar:
Tisdag till fredag 10-14 och 16-19
Lördag 10-13 och 16-19
Söndag 10-12 och 16-19

Öppettider vinter:
Tisdag till fredag 10-13 och 16-18
Lördag 10-13 och 16-19
Söndag 10-12 och 16-18

Måndagar stängt för besökare

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.