Chiesa Dives i Misericordia

Efter fem års byggtid färdigställde Richard Meier, i Rom, en av de intressantaste kyrkobyggnaderna under senare år.

26 oktober 2003: Efter fem års byggtid invigs kyrkan Dives in Misericordia i Rom-förorten Tor Tre Teste. Den snövita byggnaden, ritad av arkitekten Richard Meier, ger det anonyma bostadsområdet i centrum ett nytt ansikte. Den nya kyrkan utgör slutpunkten på ett stort kyrkobyggprogram för Vatikanen med anledning av "det heliga året 2000".

Tre segelliknande, välvda betongstrukturer omger huvudlokalen. Väggar och takfönster i stål-/glaskonstruktion släpper in dagsljus i rummet. En vertikal vägg avskiljer kyrkorummet från de angränsande lokalerna i församlingscentret.

De skarpmejslade geometriska formerna och ytorna, som är så typiska för Richard Meiers arkitektur, kommer helt till sin rätt i växlande ljus.

Belysningskonceptet utvecklades av ljusplanerare från Fisher Marantz Stone i New York. En viktig komponent är direkt, riktat ljus för zonbelysning av kyrkorummet och för accentuering av huvudblickpunkterna som altare och krucifix. För detta används ERCO Gimbal strålkastare för halogenlampor, sammanförda gruppvis och monterade på takfönstrets stålkonstruktion.

Infällda golvarmaturer framhäver arkitekturens linjer ytterligare och skapar dramatiska effekter.

Den andra centrala ljuskomponenten erhålls genom jämn belysning av insidan på de välvda betongstrukturerna. Den är inte bara av betydelse som behaglig, diffus grundbelysning för kyrkorummet utan präglar även kyrkans yttre utseende nattetid: Ljuset som strömmar ut från mellanrummen mellan betongstrukturerna ter sig nästan magiskt.

Ljusverktygen som används för detta är Beamer strålkastare och Parscoop wallwashers från ERCOs utomhusprogram, monterade utvändigt, ovanför takfönstren.

Ljusplaneringen för Chiesa Dives i Misericordia utgör också en milstolpe eftersom det var första gången som ERCOs virtuella armaturer användes för ljussimulering. Tack vare detta gick det att visa, kontrollera och analysera olika konceptvarianter i ett tidigt planeringsskede. Det faktiska resultatet visar hur realistiska sådana simuleringar är.

Vänster: Fotorealistisk belysningssimulering av kyrkan med programvaran Lightscape från Autodesk.

Höger: Isolux-falskfärgspresentation av samma scen med hjälp av analysfunktionerna i Lightscape.

Arkitekt:
Richard Meier, New York
www.richardmeier.com

Ljusplanerare:
Fisher Marantz Stone, New York
www.fmsp.com

Officiell webbsida:
www.diopadremisericordioso.it

Adress:
Via Francesco Tovaglieri, s.n.c. - 00155 Roma
Tel.: +39 06 23239482

Byggstart:
Mars 1998

Invigning:
26 oktober 2003

ca 14 000 m³ volym, 976 m² glasyta, högsta punkt: 27 m, klocktorn: 20 m högt.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.