Klostret Putna

Klostret Putna i Bukovina: En plats med diger historia och spirituellt centrum i Rumänien. Innerbelysningen i klosterkyrkan var det första ERCO-projektet någonsin i Rumänien.

Det ortodoxa klostret Putna i rumänska Bukovina är ett viktigt historiskt och andligt centrum: Här ligger furst Stefan den store begravd, som rumänerna hyllar som landets grundare, och här blomstrar sedan slutet på den kommunistiska eran åter ett aktivt klosterliv med ett växande antal gamla och unga munkar.

Stora donationer gör det möjligt att hålla klosterbyggnaderna i utmärkt skick, sanera och bygga ut dem historiskt korrekt. Under menyposten "Bilderbogen" hittar du intryck från klosterlivet.

Klostret grundades under furst Stefan den store (1433 - 1504), men eftersom den ursprungliga kyrkan förstördes år 1653 härrör den nuvarande byggnaden från 1653 - 1662. Freskerna invändigt är av betydligt senare datum: Det var först 2004, inför 500-årsdagen av Stefan den stores död, som man beslöt att dekorera väggar, valv och kupoler enligt gammal ortodox tradition.

Ljussättning utöver de traditionella pendelupphängda ljuskronorna är fortfarande ovanligt i rumänska kyrkor. Kapitäl, gesimser och ljuskronekedjor utgör diskreta fästpunkter för strålkastarna. Ljuset från metallhalogenlamporna är briljant och har hög färgåtergivningskvalitet. Freskerna framhävs optimalt och förgyllningen får ett nästan magiskt skimmer.

Det allra heligaste i en ortodox kyrka döljs vanligen bakom ikonostasen där endast präster och munkar har tillträde. Vår fotograf fick fotografera det, men inte beträda det. På valvet i absiden avbildas tillbedjan till guds moder.

Kedjorna till de traditionella ljuskronorna utgör en optimal fästpunkt för strålkastare. Härifrån kan de riktas bländfritt både mot föremål i rummet och mot valven.

Putsen i gravkoret, med uppruggat rutmönster, väntar på att en fresk ska målas. Det kommer nog att ta åratal att måla den, men här inne i klostret spelar tiden ingen roll, till skillnad mot utanför.

Detta första ERCO-projekt i Rumänien någonsin genomfördes av vårt kontor i Budapest tillsammans med ProEnerg, ett elhandels- och installationsföretag från Oradea. För att kunna planera effektivt trots det stora avståndet, simulerades och analyserades olika belysningskoncept i en virtuell modell av kyrkan med hjälp av tillämpliga armaturdata.

På så vis fastställde planerarna optimal placering av armaturerna, som dessutom medgav diskret montering med minimalt ingrepp i lokalen.

Klostret Putna
RO-727455 Putna
www.putna.ro

Elplanering och -installation:
ProEnerg, Oradea
www.proenerg.ro

Projektet stöddes ekonomiskt av Continental Hotels, Rumänien
www.continentalhotels.ro/

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.