Museum kunst palast, tentoonstelling „Op papier"

Het „museum kunst palast" in Düsseldorf presenteert in de tentoonstelling „Op papier" zelden geëxposeerde handtekeningen uit 5 eeuwen - met ERCO LED-spots zijn ze op een aantrekkelijke manier verlicht waarbij het expositiestuk wordt beschermd.

De vereniging van deze geselecteerde, kostbare
expositiestukken in de paleisvleugel getuigt van de grote betekenis van de
collectie grafieken in Düsseldorf. De werken zijn uiterst kwetsbaar, want de eeuwenoude pigmenten en materialen, zoals papier en perkament, schuwen licht, aanraking en vocht. Tot en met de verlichting werden daarom bijzondere conservatorische maatregelen genomen.

Met de tentoonstelling „Op papier" biedt het museum voor het eerst sinds 1913 een groot opgezette, 365 werken omvattende overzichtstentoonstelling van tekeningen uit de collectie van de stad, alsmede van de kunstacademie in Düsseldorf. Voorgesteld worden werken van Italiaanse, Franse, Duitse en Nederlandse kunstenaars uit de 15e tot 20e eeuw.