museum kunst palast, utställningen 'Auf Papier'

Düsseldorf "museum kunst palast" visar i utställningen "Auf Papier" ("På papper") handteckningar från 5 århundraden, teckningar som sällan visats, och de får en attraktiv och skonsam belysning med ERCO LED-strålkastare.

Sammanslagningen av dessa utvalda och dyrbara
utställningsföremål i palatsflygeln vittnar om den stora betydelsen hos
grafiksamlingen i Düsseldorf. Konstverken är oerhört känsliga, eftersom de flera hundra år gamla pigmenten och materialen som papper och pergament inte tål varken ljus, beröring eller fuktighet. Speciella åtgärder för bevarande har därför vidtagits, även vad beträffar belysningen.

Med utställningen "Auf Papier" ("På papper")erbjuder museet för första gången sedan 1913 en stort upplagd översiktsutställning med 365 teckningar från stadens samling och från konstakademin i Düsseldorf. Verk av italienska, franska, tyska och holländska konstnärer från 1400-talet till 1900-talet presenteras.