Interview - Intervju med Gabriele von Kardoff, Kardoff Ingenieure Lichtplanung, Berlin

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Intervju med Gabriele von Kardoff, Kardoff Ingenieure Lichtplanung, Berlin
Interview

Var hittar du din inspiration?

  • Fotografi: Mirjam Knickriem

Intervju med Gabriele von Kardorff, Kardorff Ingenieure Lichtplanung, Berlin, Tyskland
www.kardorff.de

Vad påverkar din kreativa arbetsprocess? Vad inspirerar dig?
Att observera och lyssna på andra personer och människors professionalitet är livselixiret för mitt arbete. Människor på olika platser, i samtal och i olika miljöer är det som inspirerar mig mest.

Vilka är dina hjältar?
Det har jag inte tänkt på.

Vad är det som driver dig?
Nyfikenhet och en önskan att förbättra.

Vilken roll spelar ljus i ditt arbete?
Ljus är mitt arbete. Våra utkast till byggherrar, samtal i arbetsteam, presentationer på planeringsmöten, testning av teknik – allt handlar om ljus och dess effekter. Och det här tycks pågå länge till. Det fascinerar mig.

Vilket aktuellt arkitektur- eller ljusprojekt har begeistrat dig den senaste tiden?
Sjöfartsmuseet i Helsingør av Bjarke Ingels Group. Idén att bygga en underjordisk struktur som omger en gammal torrdocka är grandios. Att närma sig museet liknar en upptäcktsresa, eftersom man till en början inte ser torrdockan. När man väl nått de inre delarna öppnar sig förbluffande perspektiv.

Vilka teman och frågor kommer att prägla arkitekturen 2014?
Eftersom vi alltid bygger för framtiden måste vi skaffa oss en bild av utvecklingen de närmaste åren. Nästa år kan det till exempel handla om följande:

1. Vilka energitekniska åtgärder är meningsfulla? Energirådgivarnas och certifieringsorganens krav får inte fjärma sig från övriga yrkesgrenar som exempelvis arkitekter och ljusplanerare. De extrema kraven på värmeisolering i bostadsbyggnader leder exempelvis till ständiga konflikter med vårt behov av tillräckligt dagsljus. Det är först när hela planeringsteamet tänkt igenom alla individuella krav och teman i ett projekt som vi kan skapa en hållbar lösning.

2. Hur kan ljusbranschen höja kvalitetsnivån med ny teknik? Det mänskliga ögat tränas just nu upp för att möta en miljö med mer och kontrastrikare ljus. Detta är ett resultat av den tekniska utvecklingen i form av exempelvis högupplösta bildskärmar och LED-teknik. Efterfrågan på mer avancerad ljusteknik ökar, i synnerhet när det gäller bländning, ljusfärgsnyans och färgåtergivning. Men med tanke på det enorma antalet tekniska möjligheter ligger den största utmaningen i planeringens kvalitet. Vi behöver fler väl genomförda exempel under 2014.

3. Hur kontrollerar vi den ljusexplosion som äger rum i våra städer? Det har blivit så lätt att ljussätta en byggnad på ett individuellt sätt med färger och nyanser. Det är nästan som en tävling. Om staden tar kontroll över sin visuella identitet och strukturerar upp belysningen blir det enklare att anpassa enskilda byggnader. Här krävs ett gemensamt tänkande så att alla kan dra nytta av de nya möjligheterna.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring