Interview - Intervju med Gerd Pfarré, pfarré lighting design, München

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Intervju med Gerd Pfarré, pfarré lighting design, München
Interview

Var hittar du din inspiration?

Intervju med Gerd Pfarré, pfarré lighting design, München, Tyskland
www.lichtplanung.com

Vad påverkar din kreativa arbetsprocess? Vad inspirerar dig?
Naturen, lövskogar. Musik, och framför allt havet, även under vattenytan. Reflektioner från direkt solljus. Dimma. Öken. Vackra, imponerande platser.
Jag är ett stort fan av husgerådsbutiker, överallt i världen. Och av oplanerat ljus – om det är bra.

Vilka är dina hjältar?
Donald Judd, Alexander Calder, James Turrell, Anish Kapoor, Ansel Adams med flera …

Vad är det som driver dig?
Det känns inte som att något driver mig. Jag är privilegierad som har ett självständigt, kreativt yrke som uppfyller mig och ger mig mycket glädje.

Vilken roll spelar ljus i ditt arbete?
Huvudrollen till hundra procent, tillsammans med skuggan!

Vilket aktuellt arkitektur- eller ljusprojekt har begeistrat dig den senaste tiden?
Flygplatsen Kutaiso "King David the Builder", Georgien, planerad av UNStudio.

Vilka teman och frågor kommer att prägla arkitekturen 2014?
Möjligheterna att planera och tillverka organiska och amorfa former på ett ekonomiskt sätt. Här har vi en spännande framtid, som inte bara kommer att domineras av så kallade stjärnarkitekter.

Minst lika spännande är enkla byggnadskonstruktioner av trä eller lera. På det området sker just nu ett intressant utbyte mellan arkitekter från Europa och byggmästare från Afrika. Den imponerande utställningen "Af-ritecture. Bygga i gemenskap" på konstmuseet Pinakothek der Moderne i München tog upp detta samarbete.

Något som också ligger oss varmt om hjärtat är att självständiga ljusplanerare kommer in tidigt i projekten.
Och att intelligent ljus- och styrteknik integreras i planeringsprocessen. För oss ljusplanerare betyder det också att vi fungerar som moderatorer mellan de olika yrkesgrenarna. Eftersom kraven och systemen blivit så komplexa har vårt expertområde utvidgats.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring