Interview - Intervju med Michael Schumacher, schneider + schumacher, Frankfurt - Intervju med Michael Schumacher, schneider + schumacher, Frankfurt

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Intervju med Michael Schumacher, schneider + schumacher, Frankfurt
Interview

Var hittar du din inspiration?

Intervju med Michael Schumacher, schneider + schumacher, Frankfurt am Main, Tyskland
www.schneider-schumacher.de

Vad påverkar din kreativa arbetsprocess? Vad inspirerar dig?
Om jag visste det, och kunde påverka det! Jag har lagt märke till att mina idéer växer fram i en dialog med andra, framför allt på kontoret. Ofta sker det enligt mottot: Hur ska jag veta vad jag tänker innan jag hör vad jag säger? För detta krävs mycket förtroende, eftersom många idéer är rent nonsens. Jag har också lagt märke till att mindre inspirerande platser, som till exempel tåg eller flygplatsterminaler, får mig att fundera på arkitektoniska problem och hitta lösningar som jag börjar skissa på så snart som möjligt.

Vilka är dina hjältar?
Till mina ungdomshjältar – de enda hjältar jag haft – hör kapten Mclane på det snabba rymdskeppet Orion i TV-serien "Rymdpatrullen" från 1965. Han är straffkommenderad på grund av sin ständiga konflikt med 3000-talets byråkrati och räddar Jorden från allehanda hot med ett ovillkorligt engagemang.

Vad är det som driver dig?
Det som driver mig är tillfredsställelsen i att lösa komplexa problem på enklast tänkbara sätt, men ändå med originella lösningar. Magin ligger i att föra samman helt olika plan – som till exempel lönsamhet och poesi – tills man får känslan av att allt stämmer. Eller åtminstone till mycket stora delar.

Vilken roll spelar ljus i ditt arbete?
En helt underordnad roll. :-)

Vilka teman och frågor kommer att prägla arkitekturen 2014?
Å ena sidan förtätningen av städerna - och dess motsats å den andra. Avfolkningen av orter som ligger för långt från huvudvägarna och de elektroniska motorvägarna är något som kommer att sysselsätta oss arkitekter och stadsplanerare.
Och frågan hur man lyckas bygga självklara och bestående byggnader i det 21:a århundradets globala värld med tillgänglig teknik - på gott och ont. Sådana byggnader som fanns före den industriella revolutionen – fast med betydligt lägre komfortkrav. Tänk bara på alla de otroligt hållbara korsvirkeshus som ännu står kvar på många håll i Europa, bl.a. i Lüdenscheid! Men de frågorna blir aktuella även efter 2014 …

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring