Intervju med Sunhee Lim, Kugler Ning, New York
Interview

Precision är nyckelordet

Vilka teman ägnar sig ljusbranschen i New York åt just nu? Hur kan fasaderna framför Manhattans skyline få en bländfri ljussättning? Ökar Dark Sky-tekniken i betydelse i tätbefolkade megastäder? En intervju med Sunhee Lim på Kugler Ning – ljusplaneringsbyrån som utformat den nya belysningen med ERCOs ljusverktyg på den historiska Walker Tower i New York.

Walker Tower byggdes om till ett av de mest exklusiva bostadshusen i New York. Dess art déco-fasad och tak med spetsiga toppar får sin belysning från ERCOs strålkastare Grasshopper och Lightscan. Kugler Ning, ljussättningsföretag med säte i New York, ansvarar för ljusplaneringen till Walker Tower. Deras designinriktning bygger på tanken att det är ljuset som gör materialen synliga och att ljusplaneringen ska framhäva karaktären i varje projekt. ERCO intervjuade Sunhee Lim, delägare i Kugler Ning, om deras hemstad, ljuskoncept för urbana rum och framtidens belysning.

Vilken är din favoritplats i New York - och varför?
Min favoritplats i staden är den reflekterande poolen i Lincoln center. Vattnet, luften och ljuset har en mycket lugnande och avkopplande verkan.

Hur skiljer sig belysningen på gatorna i New York från den i andra städer i USA eller Europa?
Höjden på byggnaderna och rutnätet av gator ger ett tydligare perspektiv än de europeiska gatorna.

Vilket är de effektivaste redskapen för att ljussätta historiska byggnadsverk som Carnegie Hall eller Walker Tower?
Precision är nyckelordet när det gäller att framhäva den visuella hierarkin i dessa byggnader. Precision i spridningsvinkeln, i färgtemperaturen och även förståelse för läget och förhållandena kring de historiska byggnadsverken - allt detta är effektiva metoder att ljussätta dem på rätt sätt.

Varför har du valt ERCOs strålkastare Grasshopper och Lightscan för belysning av fasaden och de spetsiga topparna på Walker Tower?
Det gällde att hitta små armaturer med bästa möjliga ljusegenskaper, den bästa effektbalansen och små underhållskostnader.

Kan du beskriva utmaningarna med riktat ljus i täta urbana miljöer?
Det är viktigt att hitta rätt balans i fasadbelysningen, så att ljuset inte stör intilliggande byggnader. När det är möjligt, gör vi alltid en mock-up på plats för att visa hur vi arbetar.

Hur skapar man bländfri belysning utomhus, för att undvika ljusföroreningar, som är ett av de största problemen med utomhusbelysning i urbana rum?
Svårigheten är att hitta så små och smalstrålande armaturer som möjligt, så att ljuset inte sprids in i lägenheterna. Dessutom måste underhållskostnaderna vara låga eftersom det är mycket svårt att få tillträde till de privata utrymmena.

Vilka teman är viktigast i fråga om belysning i storstäder? Vad kommer ljusplanerarna att konfronteras med under de kommande åren?
Vi vill ha armaturer, som är ytterst energieffektiva och håller länge. De ska göra våra städer levande på natten, utan att förorena natthimlen med spill-ljus.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.