Flexibel belysning på museer

Flexibel belysning på museer:

Individuella lösningar med utbytbara linser och bekväm styrning

Konsten lever på en mångfald av strukturer, färger och storlekar. Mångsidighet präglar även de professionella ljusverktyg som används för att ljussätta utställningsföremålen på ett anslående sätt. För att minimera arbetet vid ombyggnader finns utbytbara linser för olika ljusfördelningar. Strålkastare med exakt ljusreglering för scenografiska och konservatoriska krav möjliggör en flexibel infrastruktur för en intrycksfull presentation av konst och kultur med ljus.

Inte bara konstnärer har egna strategier för att fascinera, stanna upp eller provocera betraktarna. Även utställningskuratorer hanterar atmosfären i sina utställningslokaler med stor fingertoppskänsla när de gestaltar och iscensätter sina utställningsföremål med ljus. När en utställning ersätts av en annan ändras för det mesta även presentationssättet. Därmed krävs också ett annat ljuskoncept. Som exempel kan den ena utställningen domineras av en sval White Cube med bred jämn väggbelysning, medan den efterföljande utställningen kräver en mörk atmosfär med dramatisk accentuering genom mycket smala ljuskäglor. Om det redan från början går att anpassa belysningen till varierande förhållanden kan både kostnaderna och arbetet med ombyggnaden begränsas.

Detta förutsätter enkelt utbytbara ljusfördelningar och bekväma styrningsmöjligheter. Eftersom LED-ljuskällor inte avger ljuset på samma sätt som konventionella ljuskällor möjliggörs ett nytt armaturkoncept där optiken baseras på linser som byts utan verktyg. Därigenom kan ljusfördelningarna snabbt och enkelt anpassas till de krav som ställs av olika konstverk. Ett system som består av tre element har visat sig vara flexibelt, effektivt och säkert att hantera: En silikonlins på LED-kretskortet, en kollimator som koncentrerar ljuset och en utbytbar Spherolit-lins.

Primäroptik am LED-Chip

Detta system, som består av primär-, sekundär- och tertiäroptik, möjliggör stor flexibilitet för accentuering, bred belysning och wallwashing. Driftdonet och armaturhuset med värmehantering är perfekt anpassade för digital ljusteknik.

Detta system, som består av primär-, sekundär- och tertiäroptik, möjliggör stor flexibilitet för accentuering, bred belysning och wallwashing. Driftdonet och armaturhuset med värmehantering är perfekt anpassade för digital ljusteknik.

Primäroptik på LED-kretskortet

Linsen på halvledaren ser inte bara till att LED-kretskortet skyddas. Den utgör även primäroptiken som ger en jämn ljusfördelning i utrymmet ovanför kretskortet. Men den här mycket breda ljusfördelningen är olämplig för de flesta användningsområden inom museibelysningen. Den typiska accentbelysningen för skulpturer kräver varierande spridningsvinklar och den wallwashing som används för att exponera tavlor på väggar behöver en asymmetrisk ljusfördelning. För att säkerställa denna stora flexibilitet vid ljussättning av utställningar har ERCO utvecklat ett system med en sekundäroptik som koncentrerar ljuset och en utbytbar tertiäroptik som möjliggör snabba anpassningar av ljusfördelningen.

Kollimatorn för narrow spot har en form och ett material som gör att detta optiska element arbetar i stort sett utan förluster enligt principen om totalreflexion. Det ger en mycket effektiv ljusstyrning.

Kollimatorn för narrow spot har en form och ett material som gör att detta optiska element arbetar i stort sett utan förluster enligt principen om totalreflexion. Det ger en mycket effektiv ljusstyrning.

Kollimator som sekundäroptik

Kollimatorerna riktar ljuset från LED-ljuskällorna parallellt, så att önskad ljusfördelning därefter kan formas av tertiäroptiken. Denna metod erbjuder den praktiska fördelen att ljusfördelningen kan anpassas till belysningstillämpningen då utställningarna avlöser varandra. Den parallella inriktningen av ljusstrålarna sker via en totalreflexion på sidoytorna eller i kombination med en lins i mitten beroende på kollimatortypen. Totalreflexionen arbetar med en i praktiken förlustfri ljusstyrning och erbjuder därmed högsta möjliga verkningsgrad.

Spot: Spherolit-lins spot har plana spheroliter som ger liten spridning och smal spridningsvinkel.Wide flood: Spherolit-lins wide flood har mest utpräglad välvning. Den breda spridningen skapar en ljuskägla med stor spridningsvinkel.

Spot: Spherolit-lins spot har plana spheroliter som ger liten spridning och smal spridningsvinkel.
Wide flood: Spherolit-lins wide flood har mest utpräglad välvning. Den breda spridningen skapar en ljuskägla med stor spridningsvinkel.

Spherolit-linser som tertiäroptik

Den egentliga ljusfördelningen, t.ex. smalstrålande för accentbelysning eller bredstrålande för bred belysning, bestäms med Spherolit-linsen som fungerar som tertiäroptik. Spherolit-tekniken baseras på att en stor linsyta delas in i mindre, tredimensionellt välvda ytor som riktar ljuset genom att bryta det. Genom spheroliternas individuella utformning kan ljusfördelningen i en lins regleras inom ett brett område. Beroende på välvningen hos delytorna sker en större eller mindre spridning av det infallande, parallella ljuset. Resultatet blir linser som har olika spridningsvinklar, från narrow spot till wide flood, trots att de har samma grundgeometri. Asymmetriska spheroliter möjliggör dessutom ovala ljuskäglor eller wallwashing. Gemensamt för alla ljusfördelningar är högsta möjliga ljuskvalitet: Ljuskäglorna är utomordentligt jämna, fria från striation och har en ren, mjukt gradient.

Flexibilitet i vardagen på museet

Belysningen måste flexibelt kunna anpassas till utställningsföremålens vitt skilda storlekar och former. Därför är olika ljusfördelningar helt oumbärliga för museer och gallerier. Inte bara för att de möjliggör olika ljussättningar, utan även av ekonomiska skäl. En smal ljuskägla sänker energibehovet för belysningen av ett konstverk till ett minimum och sparar dessutom in energikostnaderna för belysningen av omgivningen. Med utbytbar optik som tillbehör behöver museerna inte längre ha en mängd armaturer med andra ljusfördelningar på lager.

Det räcker med en liten låda för alternativa linser. Eftersom linserna enkelt byts utan verktyg kan ljusfördelningen snabbt anpassas från t.ex. accentbelysning till wallwashing även i mindre förändringar av utställningarna. Ett system för spridningsvinklar som är enhetligt för alla strålkastarfamiljer gör det ännu enklare att välja en passande lins för accentbelysning, bred belysning eller wallwashing.

För accentuering av små och medelstora utställningsföremål lämpar sig de rotationssymmetriska ljusfördelningarna narrow spot, spot och flood.

För accentuering av små och medelstora utställningsföremål lämpar sig de rotationssymmetriska ljusfördelningarna narrow spot, spot och flood.

Differentierade accenter: Narrow spot till flood

För accentuering av mindre objekt med hög ljusstyrka eller över stora avstånd mellan armatur och objekt lämpar sig ljusfördelningen narrow spot med en spridningsvinkel < 10°. Den koncentrerade ljusbilden ger hög belysningsstyrka även vid låg effekt. För LED-strålkastare med ljusfördelningen narrow spot räcker det med 4W för att ge en belysningsstyrka på 1000lx vid ett avstånd på 4m. En fördel med smala ljusfördelningar är den höga visuella komforten, eftersom användaren nästan helt slipper direktbländning. För större utställningsföremål lämpar sig ljusfördelningen spot med en spridningsvinkel på 10°–20° eller flood med en spridningsvinkel på 25°–35°.

Ljusfördelningen wallwash är lämplig för yttäckande belysning av väggar. Den skapar en mycket jämn fördelning av ljuset längs både den vertikala och horisontella axeln.

Ljusfördelningen wallwash är lämplig för yttäckande belysning av väggar. Den skapar en mycket jämn fördelning av ljuset längs både den vertikala och horisontella axeln.

För de stora gesterna: Wide flood till oval flood

Breda ljusfördelningar används för att presentera stora utställningsföremål eller konstverk i samklang med rummet. Hit räknas ljusfördelningen wide flood med en spridningsvinkel på > 45° och extra wide flood på > 80°. De breda ljuskäglorna gör det möjligt att använda stora armaturavstånd, vilket i sin tur innebär lägre investeringskostnader. En nackdel är dock direktbländningen som är större här än vid smala ljusfördelningar.
För bred belysning av stora konstföremål finns förutom rotationssymmetriska washers även axialsymmetriska washers som ger en oval ljuskägla. Därmed kan stående eller liggande utställningsföremål med avlång form effektivt belysas. I stället för två eller tre strålkastare med smal ljusfördelning räcker det med en washer med ljusfördelningen oval flood. För det andra kan belysningsstyrkan tack vare den ovala ljuskäglan koncentreras på skulpturer och andra smala föremål, vilket förhindrar den ibland störande upplysning av området runt objektet som ljusfördelningen wide eller extra wide flood ger upphov till. För en fritt vridbar inriktning av ljusfördelningen oval flood rekommenderas ett runt armaturhus med rund Spherolit-lins i stället för en fyrkantig armatur där den kvadratiska linsen endast kan justeras inom en vinkel på 90°.

Ljusfördelningen wallwash är lämplig för yttäckande belysning av väggar. Den skapar en mycket jämn fördelning av ljuset längs både den vertikala och horisontella axeln.

Ljusfördelningen wallwash är lämplig för yttäckande belysning av väggar. Den skapar en mycket jämn fördelning av ljuset längs både den vertikala och horisontella axeln.

Ser till att konst på väggarna kommer till sin rätt: Wallwash

För vägghängda bilder som inte ska lyftas fram individuellt, utan bilda en enhet med arkitekturen, lämpar sig en jämn och bred belysning av väggarna. Med Spherolit-linsen wallwash får utställningarna en mycket jämn och harmonisk fördelning av ljuset längs både den vertikala och horisontella axeln. För en mer noggrann asymmetrisk ljusfördelning har linsens mikrostruktur en komplex form som optimerats genom datorsimuleringar.

Linsteknik för högre verkningsgrad

De punktljuskällor som tidigare användes spred sitt ljus i en rymdvinkel på nästan 360°. LED, som är riktade redan från början, avger ljuset i en rymdvinkel som är mindre än 180°. Detta gör det möjligt att använda LED-armaturernas optik för att uppnå högre verkningsgrad. ERCO har valt att använda Spherolit-linser för sina strålkastare. Dessa linser möjliggör enkla och säkra byten av ljusfördelningen i samband med ändringar i utställningen och ger dessutom högre verkningsgrad. Projicerande optik förhindrar förluster i form av spill-ljus eller ljus som strålar i sockelns riktning.

En annan fördel är att den högre effektiviteten vid transmission genom linser i jämförelse med reflexion i reflektorer ger bättre verkningsgrad, vilket även återspeglas i ett högre ljusflöde från armaturen. Utanpåliggande LED-wallwashers med Spherolit-linser har ungefär dubbelt så hög armaturverkningsgrad (LOR) som tidigare linswallwashers med konventionella ljuskällor och reflektorer. För att säkerställa en kostnadseffektiv drift på museer är det slutligen även avgörande hur mycket ljus som träffar objektet vid minimal energiförbrukning. Vid sidan av ljustekniken erbjuder styrningsmöjligheten värdefull potential för optimering av driftkostnaderna.

I optik som baseras på reflektorer för traditionella punktljuskällor uppstår förluster i form av spill-ljus eller ljus som sprids i sockelns riktning.

I optik som baseras på reflektorer för traditionella punktljuskällor uppstår förluster i form av spill-ljus eller ljus som sprids i sockelns riktning.

Till skillnad från strålkastare med reflektorer har strålkastare med Spherolit-linser en transmission som ger bättre verkningsgrad och därmed högre ljusflöde.

Till skillnad från strålkastare med reflektorer har strålkastare med Spherolit-linser en transmission som ger bättre verkningsgrad och därmed högre ljusflöde.

Flexibel styrning för utställningar

Vid planering av utställningar uppkommer ofta önskemål om att det ska gå att ljusreglera vissa strålkastare eller kanske hela anläggningen. Det finns vanligen tre skäl till detta önskemål:

  1. För scenografins skull bör det gå att ljusreglera både strålkastarna som belyser individuella konstverk och hela anläggningen.
  2. Av konservatoriska skäl bör det gå att ställa in belysningsstyrkan individuellt för vissa konstverk.
  3. Av energimässiga skäl bör det gå att anpassa ljusnivån via dagsljus- eller närvarosensorer.

Att förse strålkastaren med en potentiometer har visat sig vara en praktisk lösning för individuell och exakt inställning av belysningsnivån. Därmed kan även noggrant avstämda ljusnivåer ställas in utan en komplicerad styrning. Ljusregleringen av hela anläggningen sker via externa dimmers vid fasen. Den vanliga standarden att reglera ljuset enbart med potentiometer eller enbart via fasen har medfört en del begränsningar i utställningssammanhang.

Därför har ERCO utvecklat nya driftdon som gör det möjligt att reglera ljuset via både potentiometern och fasen. Med denna teknik går det att först ställa in belysningsstyrkan för varje konstverk och sedan ljusreglera hela utställningen för scenografiska eller energimässiga ändamål. Denna teknik uppfyller dessutom alla konservatoriska krav. Via potentiometern kan konservatorn ställa in den maximala belysningsstyrkan på strålkastaren för varje individuellt konstverk. Även om andra medarbetare på museet ställer fasen på maximal nivå kommer belysningsstyrkan aldrig att överstiga det värde som ställts in med potentiometern.

Sammanfattning


- Olika ljusfördelningar gör det möjligt att anpassa ljuset till lokalens dimensioner samt utställningsföremålens form och storlek.
- Smala ljusfördelningar koncentrerar ljusflödet, vilket ger höga belysningsstyrkor och minimal direktbländning i museet.
- Linser som kan bytas utan verktyg gör det enklare att anpassa belysningen till olika utställningar.
- Projektion i stället för reflexion ger strålkastarna högre armaturverkningsgrad och därmed lägre energikostnader.
- Kombinerad ljusreglering via potentiometrar och externa dimmers ger flexibilitet för ljussättning, uppfyller de konservatoriska kraven och sänker energibehovet.

Dr. Thomas Schielke

Dr. Thomas Schielke har studerat arkitektur vid tekniska universitetet i Darmstadt, Tyskland. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar han som redaktör för didaktisk kommunikation hos armaturtillverkaren ERCO och är medförfattare till studieboken ”Lichtpositionen zwischen Kultur und Technik” (Ljuspositioner mellan kultur och teknik).

Planerar du ett liknande projekt?

Vi står gärna till tjänst med rådgivning kring ljusplanering och val av passande produkter.

Du når din lokala kontaktperson på:

{{fon}}

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

 

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

Det här kan också vara intressant för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.