Public, ,

Public – ljus för utomhusanläggningar, broar och minnesmärken

Belysning för utomhusanläggningar, torg, broar och monument

Ljus förbättrar upplevelsen av stadsmiljöer nattetid

Kvällar och nätter präglas stadsbilden av belysta parker, offentliga platser, minnesmärken och fasader. Ljuset ger blandade användargrupper hjälp med orienteringen, det skapar trygghet, ger byggnadsdetaljer nytt liv genom accenter och skapar atmosfär. ERCOs ljusverktyg för utomhusbruk präglar stadsmiljön nattetid med högeffektivt LED-ljus, men håller sig i bakgrunden tack vare utmärkt avbländning.

Världsomspännande ERCO-projekt inom området Public

  • ERCO-projekt i Light Scout
  • Projekt belysta av ERCO

ERCO belyser mer än 3500 byggnader över hela världen för kommunikationer och sport, och även torg och monument. Med professionella ljusverktyg från ERCO skapas långsiktiga ljuslösningar för bästa möjliga miljö att leva och arbeta i.

Tips för ljusplanering

Att utforma stadsbilden med ljus nattetid är en ansvarsfull uppgift. För det första skapar belysningen av landmärken kraftfulla statements, till exempel genom en dramatisk accentuering av ett fredsminnesmärke eller en diskret bred belysning av en gammal bunker. Dessutom ska utomhusbelysningen skapa trygghet och underlätta orienteringen utan att omgivningen belastas av ljusföroreningar.
Ljus i det offentliga rummet måste vara mycket effektivt i ekonomiska och ekologiska termer. Detta förutsätter en exakt ljusstyrning. ERCOs armaturer har enastående avbländning utan spilljus som ser till att ljuset träffar exakt på målytan. Hinder på marken lyses upp samtidigt som stjärnhimlen förblir mörk.

Public

Långsiktig ljussättning av fasader

Utomhus bildar belysta ytor rummens gränser. Vid ljusplanering av fasader kan man dra nytta av att vår visuella varseblivning uppfattar vertikala ytor som ljusare än horisontella och därmed upplever dem som viktigare. Ljusaccenter delar upp stora ytor och framhäver arkitektoniska mönster som pelare och gesimser. Bred väggbelysning med släpljus är idealisk för att framhäva mycket fina detaljer och mönster som exempelvis reliefstrukturer på fasader av trä, skiffer eller natursten. För att förhindra ljusföroreningar gäller det att välja armaturer utan spilljus och med god avbländning.

Public

Underlätta orientering med ljus

Ljus som placeras runt en byggnad, till exempel på parkeringsplatser, gångvägar och vid entréer, ska i första hand skapa trygghet och göra det lättare att orientera sig. Den maximala synförmågan uppnås i en bländfri miljö där det mänskliga ögat kan anpassa sig till en låg belysningsnivå. Dark Sky-tekniken ser till att ljuset exakt träffar målytan på marken och inte okontrollerat sprider det mot himlen.
För detta lämpar sig en subtil markbelysning från sidan, till exempel med fasad- eller pollararmaturer. En bred ljusfördelning med jämnt LED-ljus möjliggör en effektiv planering med stora armaturavstånd. Dark Sky-tekniken säkerställer även att ljuset träffar målinriktat på marken utan att konkurrera med den egentliga fasadbelysningen. Pollararmaturer fungerar dessutom som smala, rumsbildande och robusta stilelement som avgränsar och indelar platser.

Public

Ljus för natur i stadsmiljö

Belysta växter drar till sig uppmärksamhet, skapar atmosfär och präglar vår upplevelse av utomhusmiljön. Träd som skapar djup i rummet är synliga från flera håll. Om ljuset sitter nära stammen betonas trädets kontakt med marken och trädkronan tycks vara upplyst inifrån. Ju längre från stammen som armaturerna är placerade, desto starkare betonas trädkronans yttre form. En mer naturlig effekt uppnås med något som kallas "moonlighting" som innebär att träd och buskar belyses ovanifrån med fasadmonterade armaturer.

Public

Ekonomiska och ekologiska fördelar med LED-ljus för utomhusbruk

Hållbarhetsaspekten får allt större betydelse i takt med att människor blir allt mer medvetna om att vi måste hantera naturresurserna skonsamt. Enastående avbländning och linssystem utan spilljus riktar ljuset från ERCOs armaturer effektivt och med stor precision så att det träffar exakt på målytan. Dark Sky-tekniken förhindrar att ljuset från pollararmaturer och markwashers sprids över horistontallinjen och grumlar utsikten mot natthimlen. Spherolit-linser med låga förluster och värmehantering som optimerats för utomhusbruk säkerställer dessutom ett långfristigt högt ljusutbyte. En annan fördel med de robusta LED-armaturerna är att de är nästintill underhållsfria.

Public

Robusta och väderbeständiga

ERCOs armaturer för utomhusbruk har utvecklats speciellt för de krav som ställs i stadsmiljöer. De är skyddade mot korrosion och vatten och tål att köras över med fordon när de monterats i speciella inbyggnadshus. De justerbara, infällda armaturernas riktning kan även optimeras när armaturerna är monterade och inbyggnadshusen stängda.

Lämpliga ljusverktyg

ERCOs armaturer för utomhusbruk har utvecklats speciellt för de krav som ställs i stadsmiljöer. De är skyddade mot korrosion och vatten och tål att köras över med fordon när de monterats i speciella inbyggnadshus. I form av mark- och fasadarmaturer kan de diskret integreras i alla miljöer. Pollararmaturer kan dessutom användas som rumsbildande stilelement.
ERCOs Dark Sky-teknik erbjuder en långsiktig lösning på det aktuella problemet med ljusföroreningar i våra städer genom att sprida ljuset exakt och jämnt mot målytan under horisontallinjen. Med perfekt avbländade wallwashers och strålkastare går det att skapa rum utan att omgivningen belastas med spilljus. Släpljuswallwashers framhäver väggarnas struktur in i minsta detalj. Golvwashers och pollararmaturer riktar sitt ljus mot marken för att öka säkerheten på parkeringsplatser och gångvägar. ERCOs LED-ljusverktyg är robusta och underhållsfria utomhusarmaturer med extremt lång livslängd.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.