Snabbköpet MPreis

Den österrikiska kedjan MPreis' butiker skiljer sig från konkurrenternas – dels genom sitt utbud och dels genom arkitekturen och belysningen.

MPreis är en föregångare inom snabbköpsbranschen med sitt anspråk på att skapa atmosfär vid point of sale. Det visar sig både vid nybyggnation som vid renovering av befintliga butiker som här i Lans, Tyrolen.

Den österrikiska butikskedjan MPreis ifrågasätter invanda varumärkesfilosofier. I stället för att bygga likadant är deras motto mångfald i det arkitektoniska formspråket. Utgångspunkt för gestaltningen är alltid platsen i fråga. Detta individuella arkitekturspråk för de mer än 200 livsmedelsaffärerna med den typiska röda MPreis-kuben har blivit en varumärkessymbol.

Den österrikiska ljusplaneringsbyrån conceptlicht.at har utvecklat en masterplan som fastställer viktiga planeringskomponenter, och planen kan sedan anpassas individuellt till olika förhållanden. Ljusplanerarens kärnkoncept: "Hela ljuset i affären kommer från varan."

I MPreis butiker finns det därför ingen traditionell allmänbelysning. Optec strålkastare på ERCOs strömskenor ljussätter varuhyllorna och låter produkternas material, strukturer och färger framträda på bästa sätt. Den varma levande atmosfären skiljer dessa butiker markant från konkurrenternas i fråga om trivsel och upplevelse.