Produkter

Compar vårt kraftpaket för linjär estetik

De nya infällda takarmaturerna i programmet Compar förenar samtliga fördelar med den konsekventa armatursystematiken hos ERCO. Det ger kreativa och tekniska planerare frihet i ljusutformningen av rummet med bibehållen hög ljusteknisk kvalitet och mycket god avbländning. Bara med Compar kan arkitekturen i offentliga byggnader, kultur- och kyrkobyggnader, restauranger och kontor ljussättas på ett tilltalande sätt och alla visuella krav tillgodoses med anpassning till människans uppfattningsförmåga.

Praktiska exempel med Compar

Compar Ljuskvalitet och mångsidighet i minimalistisk design

Compar är ett kreativt verktyg för arkitekter, ljus- och elplanerare: Med denna innovativa familj för infällda takarmaturer utökar ERCO sortimentet av runda och kvadratiska infällda takarmaturer med en uttrycksfull linjär form. Den smala armaturen – som finns i en bredd på minst 52mm – bidrar till en estetisk utformning av taket och är tekniskt sett ett mycket effektivt ljusverktyg med god visuell komfort. De olika ljusfördelningarna för en differentierad allmän- och kontorsbelysning passar väl in i högkvalitativ arkitektur av alla typer. För kontorsmiljöer har ERCO utvecklat den nya ljusfördelningen oval wide flood, som uppfyller normkraven på avbländning (UGR<19). Compar utgör ett attraktivt alternativ till belysning med konventionella lysrörsarmaturer. Med Compar kan individuella, infällda ljuskoncept förverkligas i förvaltningsbyggnader, på restauranger,
i kultur- och kontorslokaler.

Ljusteknik och montering: Alla egenskaper hos Compar i översikt

Compar ljusfördelningar i detalj