100% LED från 2015 - ERCO går in i framtiden med 'light digital'

100% LED från 2015 - ERCO går in i framtiden med 'light digital'  [PKM_Objekt]

Ladda ned denna artikel:

Lüdenscheid, december 2014. Efter åtta års utvecklingsarbete är det dags: Från 2015 är ERCO världens första tillverkare av konventionella armaturer, som har nyutvecklat hela sin produktportfölj med närmare 5000 artiklar för LED-teknik. Det anrika företaget har på bara några få år utvecklats snabbt till avancerad specialist på digitala, LED-baserade ljuslösningar för arkitekturbelysning. Företagets egna utveckling och tillverkning täcker in alla aspekter av optoelektroniken och håller ett högt innovationstempo som ger mycket tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter. Förutsättningen för en konsekvent och fullständig omställning är att skapa en i alla avseenden helt ny typ av belysning med de möjligheter som den digitala tekniken ger - från ljusalstring till ljusstyrning och styrbarhet. ERCOs digitala ljusverktyg är inte bara mycket energieffektiva: Med hjälp av deras flexibilitet och precision kan planeraren iscensätta arkitekturen med ljus - utan kompromisser i ljuskvalitet och ljuseffekt. Den mångsidiga och mycket komplexa ljustekniken blir intuitiv och användarvänlig tack vare den enkla ljussystematiken.

Med beslutet från år 2006, att bygga upp expertis på optoelektronik internt, satte ERCO upp målet att bli den ledande tillverkaren av produkter för ljusdesign baserad på LED-teknik. Företagets egna utveckling av allt från LED-kretskort och elektronik till ljusteknik och värmehantering ger vid varje tidpunkt kontroll över den nya tekniken, som sedan kan omsättas i hela sortimentet. För sina ljusverktyg köper ERCO in marknadens bästa LED från välkända tillverkare - utvalda för bästa möjliga ljusutbyte, färgåtergivning, färgtemperatur och effektivitet. Och eftersom exakt samma LED byggs in i alla ERCOs produkter inom ramen för en årlig LED- uppdatering, kan alla armaturer alltid kombineras med varandra. Självklart är samtliga optiska system och driftelektroniken avstämda efter resp. LED- generation.
Även produkternas konsistenta och funktionella systemdesign, speciellt utvecklad för LED-tekniken, bidrar till att armaturerna kan kombineras med varandra. De diskreta ljusverktygen är baserade på geometriska grundformer och smälter därmed väl in i alla arkitektoniska sammanhang.

Optoelektronik plus linsteknik: ERCOs kärnkompetens
"Vi ser LED-kretskortet som en typ av rådiamant, som först genom kombinationen med mycket exakta linssystem, avstämd värmehantering och intelligent elektronik blir till ett högkvalitativt ljusverktyg", förklarar Andreas Blaut, chef för forskning och utveckling hos ERCO. LED är en mycket liten punktljuskälla och passar perfekt för att generera ett brett spektrum av olika ljusfördelningar med hög verkningsgrad på ett energieffektivt och mycket exakt sätt utan spill-ljus. Med omställningen har ERCO fulländat principen för ljusprojektion - i stället för konventionell reflexion, till exempel med reflektorer. För detta behövs förstklassiga linssystem, som utnyttjar potentialen hos LED-tekniken för den formgivande belysningen. I butiker, på kontor, på museer eller utomhus: För olika belysningskrav har ERCO utvecklat ljustekniska system som formger rum med precision och leder ljuset utan förluster till den yta som ska belysas. Därmed reduceras bländningen till ett minimum.
De beprövade planeringsparametrarna förblir i stor utsträckning desamma för LED som för traditionella ljuskällor: Hos ERCO står även i fortsättningen en varseblivningsorienterad ljusplanering och effektiv visuell komfort i fokus. Företaget lägger även vikt vid att den komplexa LED-ljustekniken ska hållas intuitiv och användarvänlig med hjälp av genomgående kvalitet, kompatibilitet och jämförbarhet.

Höggradigt energieffektiv och extremt hållbar
En väsentlig fördel med LED-tekniken är dess kostnadseffektivitet. Förutom ett betydligt högre ljusutbyte i jämförelse med traditionella tekniker, imponerar de LED som ERCO använder framför allt genom sin hållbarhet. En viktig faktor för lång livslängd hos dioderna är därvid värmehanteringen. ERCOs armaturer är utformade så att de tack vare passiv kylning alltid arbetar inom det riskfria temperaturintervallet och därigenom uppnår förväntad livslängd utan problem. Även de driftdon som är optimerade för resp. LED-modul bidrar till detta, för att garantera att full livslängd uppnås för LED vid högt ljusflöde.
Med utgångspunkt från de senaste konstruktions- och tillverkningsmetoderna utvecklar ERCO ett brett spektrum av LED-ljusverktyg för arkitekturbelysningen. Ett unikt kännetecken för ERCOs ljuslösningar är det låga antalet armaturer som krävs för att förverkliga de mest krävande belysningstillämpningar. Den oerhört höga energieffektiviteten, tillsammans med underhållsfriheten hos LED- ljustekniken och den långa livslängden hos ERCOs produkter, ger ett bra pris- prestanda-förhållande.

Lüdenscheid är hemma - hela världen är vår marknad
"Att vi tidigt bestämde oss för att konsekvent satsa på LED, visar sig idag vara en enorm fördel", säger Kay Pawlik, vd för ERCO. "Med vårt nära tvärvetenskapliga samarbete mellan ljustekniker, konstruktörer och formgivare kan vi hålla högsta kvalitet och innovationskraft. Vi satsar därför helt på anläggningen i Lüdenscheid, som erbjuder oss bästa möjliga infrastruktur för nätverkande och innovativt tänkande."
(6532 Karaktär)
Om ERCO
Ljusfabriken ERCO med säte i Lüdenscheid är en ledande specialist på LED-teknik inom arkitekturbelysningen. Familjeföretaget som grundades 1934 har verksamhet i närmare 40 länder med mer än 60 dotterbolag, filialer och agenturer. Från 2015 baseras produktprogrammet helt på LED-teknik. Under ledmotivet "light digital" utvecklar, gestaltar och tillverkar ERCO i Lüdenscheid digitala armaturer med tyngdpunkt på ljusteknisk optik, elektronik och design. Ljusverktygen skapas i nära kontakt med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare och används framför allt inom följande områden: Work och Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public och Contemplation. ERCO ser digitalt ljus som arkitekturens fjärde dimension - med hjälp av mycket exakta och effektiva ljuslösningar hjälper vi planerare att överföra sina idéer till verkliga projekt.
Om du vill ha bildmaterial eller mer information om ERCO, är du välkommen till www.erco.com/presse. Vi levererar gärna även material om projekt över hela världen för din rapportering.

Passande bildmaterial

1 / Download HiRes
Liten diod - stor effekt. Från 2015 satsar ERCO enbart på produkter med denna framtidsteknik.
Foto: ERCO
2 / Download HiRes
LED-utveckling i anläggningen i Lüdenscheid: Denna expertis har ERCO byggt upp inom det egna företaget - och drar nu fördel av en lång värdekedja.
Foto: ERCO
3 / Download HiRes
För att fylla de höga anspråken på arkitekturbelysning, har ERCO utvecklat linssystem med helt olika ljusfördelningar. Foto: ERCO

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.