Feststämning med strålkastare: Ny belysning av kyrkan St. Mariä Geburt i Grevenbroich

Feststämning med strålkastare: Ny belysning av kyrkan St. Mariä Geburt i Grevenbroich  [PKM_Objekt]

Ladda ned denna artikel:

När kyrkan i Grevenbroich fick ny belysning byttes pendelarmaturerna ut mot flexibla strålkastare och strömskenor från ERCO. Resultatet är fördelaktigt både ekonomiskt, tekniskt och estetiskt.

Den romersk-katolska kyrkan St. Mariä Geburt i Grevenbroich, en liten stad i närheten av Düsseldorf, byggdes 1930. Interiören överraskar genom en lika oväntad som ovanlig form. Över det enskeppiga, långsträckta kyrkorummet välver sig ett långt neddraget spetstunnvalv, som otvetydigt påminner om ett uppochnedvänt fartygsskrov. Djupa, valvliknande fönstersmygar accentuerar valvet och ger rummet en rytmisk indelning.

Kyrkans interiör har nyligen moderniserats. Vid renoveringen infördes även ett helt nytt belysningskoncept. Hittills hade rummet belysts av två parallella rader av pendelarmaturer i glas. För att byta ut elkabeln som dragits under putsen skulle det med stor sannolikhet bli nödvändigt att putsa om hela valvet. Med hänsyn till kulturminnesmärkningen, men framför allt för att hålla kostnaderna nere, undersöktes olika alternativa möjligheter för belysningen av denna kyrka i Grevenbroich. Strålkastare för strömskenor från ERCO visade sig vara en lösning som gav både god driftekonomi, teknisk genomförbarhet och estetisk kvalitet samt flexibilitet.

ERCO strömskenesystem: Bekväm montering
För byggherren var en fördel med strömskenorna att bara en enda ny elkabel behövde dras. Vid upphängningen av skenor i U-form kunde dessutom anordningarna för de gamla pendelarmaturerna utnyttjas. För församlingen gav denna ljuslösning från ERCO i första hand ett kvalitativt mervärde i form av trivsam miljö. Från de tidigare dekorativa pendelarmaturerna i glas kom ett diffust och spritt ljus, men nu möjliggör Optec strålkastare på strömskenor ett differentierat och samtidigt anpassningsbart ljuskoncept. Det kombinerar på ett ändamålsenligt sätt allmänbelysning och vägledande accentljus.

Högtidlig atmosfär genom bred väggbelysning och accentuering
Allmänbelysningen av kyrkorummet, som framhäver de arkitektoniska särdragen på ett stämningsfullt sätt, ges av en jämn vertikal belysning från Optec linswallwashers med 24W och varmvitt ljus. För det kompletterande accentljuset på viktiga områden och föremål används Optec ljusverktyg med samma watt-tal och ljusfärg och med ljusfördelningarna spot och wide flood. Fokus ligger dels på altaret och ambon (talarstolen) framför det, och dels på två skulpturer som står på väggkonsoler till höger resp. till vänster om altaret. Vid till exempel långfredags- och påskmässan programmeras även särskilda ljusscener, som understryker betydelsen hos dessa helger. Gudstjänstbesökarnas gensvar är genomgående positivt enligt rapporterna från Grevenbroich. I det nya ljuset verkar rummet mycket varmare och högtidligare än tidigare.


Projektdata
Byggherre: Kyrkoförsamlingarna i Grevenbroich/Tyskland
Arkitektur: Planwerk a Büro für Architektur, Grevenbroich/Tyskland
Ljusplanering: Planwerk a Büro für Architektur, Grevenbroich/Tyskland
Elplanering: Elektro-Ingenieure-Planungsbüro Jansen, Kerken/Tyskland
Fotografi: Dirk Vogel, Dortmund/Tyskland

Produkter: Optec
Fotoinformation: © ERCO GmbH, www.erco.com, fotografi: Dirk Vogel
(3723 Karaktär)
Om ERCO
Ljusfabriken ERCO med säte i den tyska staden Lüdenscheid är en ledande specialist på LED-teknik inom arkitekturbelysningen. Familjeföretaget, som grundades 1934, har verksamhet i 55 länder världen över med självständiga säljorganisationer och partners. Från 2015 baseras produktprogrammet helt på LED-teknik. I enlighet med detta utvecklar, gestaltar och tillverkar ERCO i Lüdenscheid digitala armaturer med tyngdpunkt på ljusteknisk optik, elektronik och design. Ljusverktygen skapas i nära kontakt med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare och används framför allt inom följande områden: Work och Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public och Contemplation. ERCO ser digitalt ljus som arkitekturens fjärde dimension - med hjälp av mycket exakta och effektiva ljuslösningar hjälper vi planerare att överföra sina idéer till verkliga projekt.

Om du vill ha bildmaterial eller mer information om ERCO, är du välkommen till www.erco.com/presse. Vi levererar gärna även material om projekt över hela världen för din rapportering.

Passande bildmaterial

1 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel, Dortmund / Germany
2 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel, Dortmund / Germany
3 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel, Dortmund / Germany
4 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel, Dortmund / Germany
5 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photography: Dirk Vogel, Dortmund / Germany

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.