Nytt ljus på de antika kejsarforumen i Rom

Nytt ljus på de antika kejsarforumen i Rom  [PKM_Objekt]

Ladda ned denna artikel:

Ett av de mest prestigefyllda belysningsprojekten de senaste åren i Italien är färdigställt - den nya belysningen av de antika kejsarforumen i Rom hade premiär 21 april 2015, på stadens jubileumsdag. Planeringen genomfördes av den ansedda ljusformgivaren och Oscar-belönade filmfotografen Vittorio Storaro. Ljusverktygen kommer från ERCO.

De antika kejsarforumen i Rom hör till demest betydelsefulla arkeologiska platsernai "den eviga staden", som är så ojämförligtrik på konstskatter. Det handlar då om totalt fem representativa torg, som förr kantades av imposanta byggnadsverk och som byggdes som utökning av Forum Romanum under den tidiga kejsarepoken. Till och med hos dessa ruiner kan man ännu ana prakten och den arkitektoniska glansen hos dessa forum som uppkallats efter sina upphovsmän.

Den nattliga illumineringen av dessa framstående monument var i stort behov av förnyelse både tekniskt och estetiskt. De institutioner som ansvarar för forumen gav därför uppdraget till den internationellt ansedde ljusformgivaren Vittorio Storaro att utarbeta ett konstnärligt koncept för belysning av tre av de fem kejsarforumen: för Augustus forum, Nervas forum/ Forum transitorium och Trajanus forum med den berömda Trajanuskolonnen. För Storaro som gjort sig ett namn som filmfotograf och belönats med tre Oscar - "Apocalypse Now", "Reds" och "The Last Emperor" - är ljus själva essensen. Hans ljusplanering utgår från idén att berätta en historia med ljus. I förgrunden står en differentierad belysning som mejslar fram de olika strukturerna hos de antika torgen och den arkitektur som präglar dem. För genomförandet av detta koncept anlitade denne mästare, maestro påitalienska, sin dotter Francesca Storaro, som är internationellt erkänd som arkitekt och ljusplanerare.

Riktlinjerna för den nya belysningen av de tre forumen var från ljusteknisk synpunkt synnerligen krävande. Man krävde toppmoderna, högeffektiva LED-armaturer för att få maximalt ljusutbyte med minimalt energibehov. Uppdragsgivaren fäste dessutom stor vikt vid lång livslängd hos armaturerna. Här handlade det inte om hållbarhet hos investeringen, utan framför allt om att begränsa det nödvändiga underhållet till ett absolut minimum i detta arkeologiskt mycket känsliga område. För de båda Storaros däremot, som satte bästa möjliga genomförande av sin ljusdesign i första rummet, spelade den ljustekniska precisionen och flexibiliteten hos ljusverktygen en betydelsefull roll. Beslutet att använda ERCOs ljusverktyg till detta prestigefulla belysningsprojekt är mot denna bakgrund självklart. Det visar än en gång den framstående kvaliteten hos ERCOs produkter i fråga om alla beslutsrelevanta kriterier.

För den nya belysningen av kejsarforumen valde Vittorio och Francesca Storaro strålkastare, washers och wallwashers - Lightscan, Parscoop, Grasshopper och Beamer - samt fasadarmaturerna Lightscan och Focalflood från ERCOs omfattande program av utomhusarmaturer. Med sina olika starka ljusflöden delar armaturerna in de arkitektoniska detaljerna i hierarkier. I samverkan med ERCOs utbytbara Spherolit-linser, som möjliggör sex exakta ljusfördelningar, skapas de differentierade ljuslösningar som krävs i ett komplext berättande belysningsprojekt som detta.

Tillspetsade accenter och jämn bred väggbelysning av byggnadernas olika delar vägleder besökarens blick. Särskild uppmärksamhet förtjänar släpljuset från Focalflood, vilket accentuerar texturen hos de antika murarna på ett uttrycksfullt sätt. Den specifika användningen av neutralvittoch varmvitt understryker den arkitektoniska strukturen hos kejsarforumen. Armaturer med neutralvitt ljus belyser de typiska arkitekturdetaljerna för respektive forum, till exempel rester av de stora templen eller Trajanuskolonnen. För belysningen av övriga föremål och ytor används däremot varmvitt ljus. Även här kan ljusformgivarna förlita sig på kvaliteten hos ERCOs LED-teknik: Tack vare det strikta urvalet av LED imponerar ERCOs ljusverktyg med sin enhetliga ljusfärgsnyans.

Projektdata
Projekt: Ny belysning av kejsarforumen Fori imperiali, Rom / Italien
Ljusplanerare: VittorioStoraro,Rom/Italien; Francesca Storaro, Castel Gandolfo / Italien
Foto: Vittorio Storaro, Rom / Italien (Foto 1, 4-9);
Frieder Blickle, Hamburg / Tyskland (Foto 2-3, 10)
Produkter: Lightscan, Grasshopper, Beamer, Parscoop, Focalflood
(4786 Karaktär)
Om ERCO
Ljusfabriken ERCO med säte i Lüdenscheid är en ledande specialist på LED-teknik inom arkitekturbelysningen. Familjeföretaget som grundades 1934 har verksamhet i närmare 40 länder med mer än 60 dotterbolag, filialer och agenturer. Från 2015 baseras produktprogrammet helt på LED-teknik. Under ledmotivet "light digital" utvecklar, gestaltar och tillverkar ERCO i Lüdenscheid digitala armaturer med tyngdpunkt på ljusteknisk optik, elektronik och design. Ljusverktygen skapas i nära kontakt med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare och används framför allt inom följande områden: Work och Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public och Contemplation. ERCO ser digitalt ljus som arkitekturens fjärde dimension - med hjälp av mycket exakta och effektiva ljuslösningar hjälper vi planerare att överföra sina idéer till verkliga projekt.
Om du vill ha bildmaterial eller mer information om ERCO, är du välkommen till www.erco.com/presse. Vi levererar gärna även material om projekt över hela världen för din rapportering.

Passande bildmaterial

1 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
2 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Frieder Blickle
3 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Frieder Blickle
4 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
5 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
6 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
7 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
8 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
9 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Vittorio Storaro
10 / Download HiRes
Copyright: ERCO GmbH, www.erco.com
Photo: Frieder Blickle

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.