Relighting av Tyska teknikmuseet i Berlin

Relighting av Tyska teknikmuseet i Berlin  [PKM_Objekt]

Ladda ned denna artikel:

Tyska teknikmuseet (Deutsches Technikmuseum) i Berlin hör till de största byggnaderna av sin typ i Tyskland. Nyligen har belysningen ersatts av LED-teknik från ERCO. Projektet visar att effektivitetsökning och ljusoptimering går hand i hand.

Med sina runt 600 000 årliga besökare räknas Tyska teknikmuseet i Berlin till en av de största publikmagneterna i den tyska huvudstadens mångfasetterade museilandskap. Museet förfogar över ca 26 000 kvadratmeter som används för permanent- och specialutställningar som täcker allt från luft- och sjöfart till spår- och vägtrafik och mycket mer.

Energibesparing som motivation
Installationen av den nya belysningen i museet har framför allt motiverats av ett önskemål att förbättra energieffektiviteten berättar museets tillförordnade direktör prof. Joseph Hoppe. Uppdraget gick till ERCO efter ett anbudsförfarande där beslutet baserades på förbrukningsanalys och varuprover. Utöver hög energieffektivitet och briljant ljus talade även produkternas långa livslängd och tillförlitliga funktion till ERCOs favör.

Stor kvalitativ förbättring av museibelysningen
Installationen av museets nya belysning har letts av ljusplaneraren Karsten Krause och har fått ett positivt gensvar både internt och bland besökarna. Och siffrorna är verkligen imponerande: Genom att ställa om till LED-teknik kan museet spara 125 000 euro i energikostnader varje år. Det motsvarar en sänkning av CO2-utsläppen med 395 ton. Museichefen Joseph Hoppe understryker en annan aspekt som är minst lika viktig, nämligen den stora kvalitativa förbättringen av museibelysningen. "Det nya ljuset gör att vi och besökarna upptäcker saker som vi inte alls sett tidigare." Joseph Hoppe är imponerad av ERCOs Spherolit-linser och armaturernas mångsidighet och flexibilitet. Linserna är enkla att byta ut vilket gör det möjligt för museipersonalen att justera och trimma in ljuset i efterhand.

En ljusteknisk utmaning
I Tyska teknikmuseet är inget rum det andra likt. Arkitektur, dagsljusförhållanden, utställningsobjekt och utformning varierar i mycket hög grad. Objekten bjuder dessutom på enorma skillnader i storlek, material och ytstruktur. En del objekt står eller hänger öppet i rummet medan andra visas i vitrinskåp. Trots de extremt skiftande belysningskraven används endast tre av ERCOs armaturfamiljer med effekter på mellan 4 och 48 watt för de aktuella uppgifterna: Optec, Parscan och Pollux. Optec strålkastare med effekter på 12 och 24 watt och ljusfördelningarna narrow spot, spot, flood, wide flood och oval flood bildar den ljusstarka grunden i museibelysningen. I rum med högt i tak, där ljuset måste projiceras långa sträckor, används Parscan på 48 watt. Pollux konturstrålkastare ger exakt ljus på bilder samt hänvisnings- och textskyltar.

Genom denna relighting sätter Tyska teknikmuseet i Berlin en ny standard för den moderna museibelysningen som kommer att bestå i många år. ERCO bekräftar här återigen sin kompetens på ett ljustekniskt mycket krävande område. Detta projekt är dessutom ett bra exempel på de flexibla och mångsidiga användningsmöjligheter som ljusverktygen från ERCO erbjuder.


Projektdata
Projekt: Tyska teknikmuseet Berlin/Tyskland
Ljusplanerare: Karsten Krause, Berlin/Tyskland

Produkter: Optec, Parscan och Pollux
Fotoinformation: © ERCO GmbH, www.erco.com, fotograf: Dirk Vogel, Dortmund/Tyskland

(3842 Karaktär)
Om ERCO
Ljusfabriken ERCO med säte i den tyska staden Lüdenscheid är en ledande specialist på LED-teknik inom arkitekturbelysningen. Familjeföretaget, som grundades 1934, har verksamhet i 55 länder världen över med självständiga säljorganisationer och partners. Från 2015 baseras produktprogrammet helt på LED-teknik. I enlighet med detta utvecklar, gestaltar och tillverkar ERCO i Lüdenscheid digitala armaturer med tyngdpunkt på ljusteknisk optik, elektronik och design. Ljusverktygen skapas i nära kontakt med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare och används framför allt inom följande områden: Work och Shop, Culture och Community, Hospitality, Living, Public och Contemplation. ERCO ser digitalt ljus som arkitekturens fjärde dimension - med hjälp av mycket exakta och effektiva ljuslösningar hjälper vi planerare att överföra sina idéer till verkliga projekt.

Om du vill ha bildmaterial eller mer information om ERCO, är du välkommen till www.erco.com/presse. Vi levererar gärna även material om projekt över hela världen för din rapportering.

Passande bildmaterial

1 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

2 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

3 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

4 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

5 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

6 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

7 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

8 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

9 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

10 / Download HiRes
© ERCO GmbH, www.erco.com, photo: Dirk Vogel

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.