myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Om ERCO, , Storbritannien

Om ERCO

ERCO är en internationellt ledande specialist på hållbar arkitekturbelysning med LED-teknik. Familjeföretaget med säte i Lüdenscheid, en stad i mitten av Tyskland, är representerat med självständiga säljorganisationer och partners i drygt 55 länder världen över. ERCO grundades 1934 och kunde på 1960-talet etablera det nya området arkitekturbelysning i Europa. Knappt 50 år senare är företaget världens första tillverkare av konventionella armaturer med ett produktprogram som helt bygger på LED-teknik. ERCO Greenology® – företagets strategi för hållbar belysning – förenar miljöansvar med tekniskt kunnande.
Ca 1 000 engagerade medarbetare i hela världen ser till att LED-tekniken inte bara förblir en teknik, utan att den används för att utveckla hållbara ljusverktyg.

Ljus är arkitekturens fjärde dimension
Världen omkring oss är tredimensionell. För oss är ljuset arkitekturens fjärde, självständiga dimension – och därmed en integrerad del av ett hållbart byggande. Ljus är vårt bidrag till att göra samhället och arkitekturen bättre och samtidigt värna vår miljö. Våra ljuslösningar erbjuder ytterligare en dimension för utformningen av byggnader, kontor och utomhusmiljöer och skapar ett mervärde för människorna som dagligen använder dem.

Passion för visuell komfort, teknik, design, energieffektivitet och kundrådgivning är hörnstenar i vår verksamhet. Vi utvecklar effektiva, anpassade ljuslösningar i hög kvalitet för både små och stora vägvisande byggprojekt i världens alla städer. Ljus ska endast används där det behövs – det vill säga där den mänskliga uppfattningsförmågan behöver det. Perceptionsorienterad ljusplanering (Human Centric Lighting) för effektiv visuell komfort är vår mission.

Armaturerna utvecklas och tillverkas med stor omsorg och med tanke på framtida behov på ljusfabriken i Lüdenscheid. Samtidigt bidrar våra ljusrådgivare med stöd till ljusplanerare världen över så att de kan genomföra sina idéer på bästa möjliga sätt. Vi utvecklar skräddarsydda armaturer som individuellt anpassas till våra kunders projekt och krav. Med vår tjänst ERCO individual erbjuder vi omfattande möjligheter att individualisera standardprodukterna och ge stöd vid utvecklingen av avancerade specialarmaturer.

Naturligtvis får du även möjlighet att uppleva ERCOs ljusverktyg i praktiken i ERCOs showrooms runt om i världen, vid seminarierna i Lüdenscheid, på mässor och vid andra branschevenemang.

ERCO Greenology® för hållbar belysning
Ljus är vårt bidrag till att göra samhället och arkitekturen bättre och samtidigt värna vår miljö. För oss är ljuset arkitekturens fjärde dimension – och därmed en integrerad del av ett hållbart byggande.

ERCO Greenology är ett begrepp som förenar miljöansvar med tekniskt kunnande och är vår strategi för hållbar belysning. Innovation, verkningsgrad, effektivitet och hållbarhet är de fyra pelarna som bär upp denna strategi. Vårt mål är en CO2-neutral produktion av ljusverktyg som gör användning av ljus så effektiv och därmed även så hållbar som möjligt.

Mer information hittar du här.

Ljusfabriken i den digitala tidsåldern
ERCO var den första traditionella armaturtillverkaren som uteslutande började utveckla LED-ljus. Produktionen på verksamhetsorten i Tyskland garanterar högsta precision och kvalitet i ljusverktygen – en viktig orsak till att företaget kallar sig ljusfabrik. Men låter det inte lite gammalmodigt att tala om ”fabriker” i vår digitala tidsålder? Inte alls. Utvecklingsprocessen bakom ERCOs innovativa produkter kan snarare jämföras med den dynamiska, nätverksbaserade metod som används för digitala startuppbolag.

Men vi kombinerar det med erfarenheten hos ett traditionsrikt industriföretag och koncentrerar oss på det som ERCO alltid varit bäst på – att fullända det arkitektoniska ljuset med stor precision. Alla områden från utveckling till produktion och montering finns under ett och samma tak, vilket förenklar den tvärvetenskapliga dialogen och möjliggör högsta kvalitet. Med hjälp av ERCOs internationella nätverk av ljusrådgivare införlivas de senaste kraven från praktiska tillämpningar bland arkitekter, ljus- och elplanerare kontinuerligt i vårt utvecklingsarbete.

Vår inställning

Effektiv visuell komfort
Belysning kräver energi. Tillverkare, planerare, ingenjörer och användare har ett ansvar att handskas varsamt med våra begränsade resurser. Med konsekvent införande av mycket effektiv LED-teknik antar ERCO denna utmaning. Effektiv visuell komfort (EVC) innebär för ERCO dels energieffektivitet och dels ökad ljuskvalitet – genom innovativa tekniska koncept som möjliggör en hållbar planering. I centrum för EVC-strategin står en användarorienterad ­ljusplanering, som är ­anpassad efter män­niskans perception, undviker bländning och minimerar energianvändningen. Vi har formulerat fem kvalitetskännetecken, som kännetecknar effektiv visuell komfort från ERCO.

Kvalitativ ljusplanering
ERCO sätter människan i centrum, och därför sker produktutvecklingen med stor noggrannhet och med människans perception som utgångspunkt. ERCOs ljusteknik möjliggör för planeraren att rangordna objekt i omgivningen med hjälp av ljus och rikta detta ljus dit där det behövs. I centrum för kvalitativ ljusplanering står vertikal och accentuerande belysning med god avbländning. Det sistnämnda ser till att ögat tack vare oförändrad luminans inte ständigt måste anpassa sig till olika ljusförhållanden. Planeraren kan därmed från början utforma en miljö med lägre belysnings­styrka och subtila kontraster på ett energieffektivt sätt.

Vertikal belysning
Det mänskliga ögat uppfattar vertikala ytor mycket bättre än horisontella. De ­vertikala ytorna står för hela 80% av perceptionen, och är avgörande för om omgivningen upplevs som ljus eller mörk. Därför är vertikal belysning en viktig del av väl utformade och kostnadseffektiva ljuskoncept. ERCO har ett ­mycket omfattande program med ljusverktyg för detta ändamål. Våra wallwashers gör så vi upplever rummet som rymligare, och genom att utjämna kontrasterna garanterar de en utmärkt arbetsbelysning med minsta möjliga energianvändning. Återigen lönar det sig att använda LED-teknik, eftersom den ger ­högsta precision och jämnhet i ljuset med bästa möjliga kostnadseffektivitet för energianvändning och underhåll. De stora armaturavstånd som är möjliga för ERCOs wallwashers sänker kostnaderna för den vertikala ­belysningen ännu mer.

Effektiv ljusteknik
Effektiva och exakta optiska system minskar energibehovet för belysning. En omfattande ljusteknisk verktygslåda erbjuder bästa möjliga ljusfördelning för varje belysningsuppgift, från asymmetriska wallwashers till olika ljusfördelningar för strålkastare. Eftersom endast de ytor som människan behöver för perceptionen blir belysta, är belysning med ERCO mycket effektiv. Det projicerade ljuset från LED i kombination med det högkvalitativa linssystemet erbjuder dessutom bättre effektivitet än traditionell ljusstyrning med hjälp av reflektorer.

Intelligent styrbarhet
ERCO erbjuder armaturer för trådlös och trådbunden styrteknik som exempelvis Casambi Bluetooth, DALI och reglering med dämpteknik. Därigenom blir scenisk belysning okomplicerad och kostnadseffektiv. Vi använder normalt sensorer för att reglera eller släcka ljuset i rum som inte används. Med Casambi Bluetooth-styrning via smartphone eller surfplatta går det att ljusreglera och styra armaturer on/off, att ställa in ljusscener och integrera sensorer. Tack vare de specialutvecklade driftdonen har ERCOs ljusverktyg perfekta ljusregleringsegenskaper som mestadels är lämpliga för filminspelning och steglöst kan regleras ända ned till 1%.

Effektiv LED-teknik
Framgången och ERCOs ledande roll inom ­arkitekturbelysning med LED härrör från beslu­tet att bygga upp expertis på optoelektronik inom företaget. Tack vare det företagsinterna utvecklingsarbetet – av allt från LED-kretskort och elektronik till värmehantering – har ERCO alltid haft full kontroll över egenskaperna hos alla produkter. Grunden för armaturernas goda driftsekonomi ligger i tekniken för ­varje ljusverktyg från ERCO. Mycket höga krav på de högeffekt-LED som ERCO använder garanterar högsta kvalitet i fråga om ljusflöde och lång livslängd.

Kvalitativ ljusplanering
ERCOs ljusverktyg erbjuder den frihet i utformningen som krävs i komplexa byggprojekt. Grunden för vår produktutveckling är en perceptionsorienterad ­belysningsansats. Den amerikanske arkitekten och ljusplaneraren ­Richard Kelly (1910-1977) delade in ljus för kvalitativ ljusplanering i tre kategorier: ljus som räcker till (eng. ambient ­luminescence), ljus som accentuerar (focal glow) och ljus som förskönar (play of brillants). Med ­denna ­"ljusets grammatik" kan arkitektur – kontorslandskap, butiker, bibliotek med mera – få en belysning som är skräddarsydd för användaren. Erfarenheten visar att belysningskoncept upplevs som mycket framgångsrika när alla tre komponen­terna – allmänbelysning, ­riktat accentljus och dekorativt ljus – kombineras i väl avvägda ­proportioner. "Ljusets ­grammatik" erbjuder en beprövad metod att analysera och strukturera ljuskoncept och sedan välja passande ljusverktyg. Armaturerna i ERCOs produktprogram med sin systematik av olika ljusfördelningar, varmvitt och neutralvitt ljus, olika armaturstorlekar och lumenklasser passar perfekt för att förverkliga differentierade och användar­anpassade ljuskoncept.

Mer information hittar du här.

Ljusutformning
Ljus är livsviktigt. Ljus är poetiskt. Ljus ger ­atmosfär – och orientering. Sedan ­urminnes tider använder människor belysning som ­verktyg för att utforma rum att trivas i. ERCO ser ljuset som arkitekturens fjärde ­dimension. Det betyder att ljus har en egen funktion i ­gestaltningen. Det formar rum och föremål genom olika ljusstyrkor och präglar den nattliga framtoningen hos arkitekturen. ERCOs produktportfölj bygger helt på LED-teknik – för oss är det en logisk konse­kvens av vårt anspråk på att leverera den ­perfekta belysningen. Tack vare flexibiliteten och precisionen hos LED-ljuset öppnas ännu fler möjligheter att forma arkitekturen efter ­olika önskemål. Vi utvecklar våra ljusverktyg i dialog med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare. Den intensiva kontakten med branschen ger ERCO möjlighet att se på planerarens behov med en utforskande, realistisk och samtidigt visionär blick. Kreativt tänkande inspirerar oss, och denna inspiration vill vi förmedla vidare. ERCO ser sig som ljusrådgivare i bakgrunden, som ­stöttar planerare i att målinriktat genomföra sina koncept.

Kärnkompetens

Ingenjörskonst för framtidens ljus
ERCO utvecklar och tillverkar alla ljusverk- tyg i södra delen av den Ruhr-området i ett industrikomplex, som fått utmärkelser för sin arkitektoniska kvalitet, där fabrik, laboratorier och kontor är inrymda. Här fattades 2006 det strategiska beslutet att konsekvent satsa på LED-tekniken – och bygga upp expertisen på optoelektronik vid anläggningen i Lüdenscheid. Detta beslut är en viktig förutsättning för den genomtänkta, systematiska och högkvalitativa LED-ljustekniken från ERCO som passar en rad olika tillämpningsområden inom arkitektur- belysningen. Sedan lång tid tillbaka förenas hos ERCO passionen för innovativ ljusteknik med känslan för framtidsinriktad arkitektur. Syntesen av perfektionism i de tekniska detaljerna och den strategiska blicken för en hållbar, genomtänkt och användarorienterad arkitekturbelysning återspeglas även i företagets arbetssätt. Det präglas av ett övergripande tänkesätt och smalt tvärvetenskapligt samarbete mellan ljustekniker, konstruktörer, tillverkningsingenjörer och formgivare. Den livliga dialogen mellan ERCOs kompetenta medarbetare garanterar en dynamisk produktutveckling, ett högt innovationstempo och högklassiga produkter.

Forskning och utveckling
Som globalt verksamt företag följer ERCO de ljustekniska och planeringsrelaterade trenderna i den internationella ljus- och arkitekturbranschen, och införlivar dem i utvecklingen av armaturer. Eftersom kvaliteten hos linssystemet avsevärt påverkar egenskaper, effekt och energieffektivitet i en LED-armatur, står optoelektroniken - gränssnittet mellan optik, elektronik och informatik - i centrum för ERCOs utvecklingsarbete. I egna laboratorier kontrolleras effekt, ljuskvalitet och livslängd hos alla produkter enligt mycket stränga kriterier. Grunden för den höga kvaliteten hos våra produkter med den senaste LED-tekniken bygger på den övergripande tanken att betrakta ljus som en enhet – från specifikationen av högeffekt-LED och utvecklingen av linssystem och driftdon till våra kunders planeringsuppgifter.

Produktutformning
Design har alltid spelat en betydelsefull roll hos ERCO. Det återspeglas i allt från företagets fabriksarkitektur och det tydliga formspråket hos ljusverktygen till det uttrycksfulla yttre intrycket. Med starka koncept och kreativitet arbetar husets eget designteam på att för vår digitala produktportfölj skapa ett självständigt formspråk som motsvarar LED-tekniken och ligger i linje med en funktionell minimalism. Här utvecklas kontinuerligt den arketypiska, modulära systemdesign som i lika hög grad präglas av estetiska aspekter på inredningen som funktionella hänsynstaganden, till exempel hållbar värmehantering och avbländning. ERCOs armaturfamiljer finns i flera storlekar och med olika monteringsmöjligheter, och de passar därigenom för en mängd tillämpningsområden och för lokaler av olika typ och storlek.

Produktion och montering
Hela vägen från elektroniktillverkning och verktygsmakande, plasttillverkning och metallbearbetning ända fram till monteringen stöttar och optimerar ERCOs team med stor omsorg alla produktionsprocesser i ERCOs fabrik. På så sätt kan vi ständigt öka energieffektiviteten och höja kvaliteten. Varsam tillverkning av elektroniken med skydd mot elektrostatiska urladdningar (ESD) och reflow-processtyrning – det vill säga med optimerade tider och temperaturer – är till exempel en viktig faktor för ljusverktygens långa livslängd och höga tillförlitlighet. Även strömskenorna tillverkas i ERCOs egen fabrik, för att erbjuda planerare och installatörer bästa möjliga infrastruktur för montering av belysningsanläggningar. Dessutom väljs alla leverantörer av produkter till ERCO omsorgsfullt med syftet att bygga upp långsiktiga, nära leverantörsrelationer. Grunden för det effektiva samarbetet är närheten mellan utveckling och produktion. Därför kan kunderna lita helt och fullt på ERCOs produkter.

Tillämpningsområden

Varje rum kräver ett självständigt belysningskoncept som gör användarna, arkitekturen och ­interiören rättvisa. Hos ERCO kombineras många års erfarenhet av gestaltande arkitektur- och objektbelysning inom olika arkitektursegment med den allra senaste LED-­tekniken. På följande sidor sammanfat­tar vi fördelarna med ERCOs ­olika LED-ljusverktyg för tidsenlig be­lysning av kontor, detaljhandel, museer, flygplatser och fasader. Vi besvarar de viktigaste frågorna om belysning med LED inom våra åtta tillämpningsområden.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.