myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Att arbeta på ERCO

På ERCO anser vi att frihet och eget ansvar spelar en avgörande roll för de anställdas utveckling. Därför låter vi våra medarbetare agera som om ERCO är ”deras eget” företag. För vi har stort förtroende för våra arbetskamrater. Dessutom litar vi helt på att de alltid gör sitt bästa. Att det de gör är bra för ERCO, medlemmarna i deras team och i slutändan även för dem själva.
På det viset kan även ovanliga arbetsuppgifter utföras med lyckat resultat. Inte minst därför att vi på ERCO stöttar varandra till 100 procent.
Just denna känsla av gemenskap ger oss alla motivation att delta i utformningen av vårt företag. Ingen dag är den andra lik.

Ljus är arkitekturens fjärde dimension – vi ger samhället och arkitekturen ett positivt bidrag med ljus!

Företagskultur

Vår vision
Världen omkring oss är tredimensionell. På ERCO betraktar vi ljus som arkitekturens självständiga, fjärde dimension. Med det menar vi att våra ljuslösningar erbjuder ytterligare en dimension för utformningen av byggnader, kontor och utomhusmiljöer och skapar ett mervärde för människorna som dagligen använder dem. Vår vision är att ge arkitekturen och samhället ett positivt bidrag med ljus.​

Vår värdegrund
ERCO är ett innovativt företag under ständig förändring. I en sådan miljö är det mycket viktigt att alla medarbetare har samma värderingar. Gemensamma värderingar skapar förtroende, sammanhållning och trygghet i samarbetet. Men framför allt skapar de en gemensam identitet – för alla nuvarande och framtida medarbetare världen över.

Werteorganismus

Led ditt team, led dig själv och sköt din verksamhet.

Ledstjärnor för medarbetare och chefer
Våra värderingar kompletteras av våra ledstjärnor för medarbetare och chefer. För alla medarbetare gäller våra grundstenar för samarbetet som fokuserar på laganda, personlig utveckling och prestationsorientering.
Ledstjärnan för våra chefer är enhetliga och bindande förväntningar på dem.

Att arbeta på ERCO

Arbetslivet

ERCO sysselsätter runt 550 personer och är därmed en av de största arbetsgivarna i Lüdenscheid, Tyskland. Dessutom finns det ett nätverk med cirka 300 anställda i de 10 försäljningsfilialerna över hela världen. Tack vare denna karaktäristiska kombination av internationell verksamhet och översiktlig organisation kan ERCO beskrivas som en dynamisk "mikrokoncern" med korta beslutsvägar som är typiska för medelstora företag.

Läs mer om våra försäljningsorganisationer här.

Att arbeta på ERCO
Att arbeta på ERCO
Att arbeta på ERCO

Vid anser att det är företagets ansvar att erbjuda medarbetarna en arbetsmiljö som stimulerar prestationsförmågan och den personliga utvecklingen. Vi är ett litet företag som erbjuder ett ovanligt brett spektrum av instegs- och utvecklingsmöjligheter.
Och eftersom vi hela tiden vill bli bättre har utbildning och vidareutbildning högsta prioritet hos oss. Eller annorlunda uttryckt: vi är en organisation som både lär ut och lär sig nytt.
Etablerade processförlopp och smidiga arbetsmetoder går hand i hand hos oss. Nya projektstrukturer och metoder gör oss mer effektiva och samtidigt mer kreativa. Dessutom gör de arbetet roligare.

Det tydliga och sakliga framträdandet som präglar ERCO världen över är en väsentlig del i vårt arbete och genomsyrar alla delar av företaget.
På vår verksamhetsort i Lüdenscheid arbetar administration, utveckling, inköp och tillverkning framgångsrikt sida vid sida. Tillsammans strävar de efter att utveckla optimala lösningar för våra kunders behov. Det betyder också att våra medarbetare kan räkna med sina arbetsplatser lång tid framöver.

Utveckling i fokus
Vi vidareutvecklas hela tiden. Ömsesidig feedback präglar vårt samarbete mellan alla nivåer. Och vi är ett synnerligen innovativt företag. Ett exempel är ERCOs idéverkstad, en kreativ workshop-verksamhet på vårt huvudkontor där kreativa och omvälvande lösningar kan utvecklas. Ett annat exempel är utbytet mellan medarbetare, partner och andra företag.

Anställningen på ERCO börjar med ett systematiskt introduktionsprogram för alla nya medarbetare som pågår i flera veckor. Våra årliga utvecklingssamtal ligger till grund för medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Det spelar ingen roll på vilken avdelning de arbetar. Våra anställdas utveckling är ett centralt mål för alla våra chefer.
Vårt omfångsrika, interna seminarieprogram för alla ERCO-medarbetare tar upp olika facktekniska ämnesområden och omfattar evenemang som är specifika för ERCO, men behandlar även aktuella trender som exempelvis Industri 4.0 och digitaliseringen. Våra interna utbildningsprogram (t.ex. utbildning till LEAN-expert) är kompetenshöjande och skapar utrymme och mindset för innovation och utveckling.

Att arbeta på ERCO

Arbete och fritid På
ERCO anser vi det viktigt att alla medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och fritid. För att möta behoven i yrkeslivet, på fritiden och i familjen har vi skapat strukturer och förmåner som ligger i tiden:
Till exempel en beprövad, flexibel arbetstidsmodell för alla delar av företaget utan fasta arbetstider och möjlighet att ta ut övertid som ledighet hela dagar.
Dessutom erbjuder vi service som underlättar vardagen, som till exempel mottagning av privata paket, kostnadsfri extern personalvård (EAP), cykeluthyrning, sjuk- och olycksfallsförsäkring och möjlighet att inrätta ett hemmakontor för lämpliga befattningar.

Här kan du se ett videoklipp från vår familjefest 2018.

Att arbeta på ERCO

Hållbar hälsa och miljö

Vårt omfångsrika friskvårdsprogram hjälper medarbetarna att hålla sig eller bli friska: I vår attraktiva företagsrestaurang serveras en balanserad kost och vi anordnar även sportaktiviteter i företagets gym. Vi erbjuder dessutom en mängd åtgärder för rådgivning och förebyggande hälsovård med olika samarbetspartner.

Att arbeta på ERCO

ERCO hanterar råvaror och energi på ett ansvarsfullt sätt – i alla delar av företaget. Våra produkter har lång livslängd samt är miljövänliga och energieffektiva. De produceras på ett så resursbesparande sätt som möjligt. Aspekter som dagsljusarkitektur, integration av solenergisystem och gröna tak samt företagsområdets naturnära landskapsarkitektur med egna bikupor vittnar om en hållbar inställning till arkitektur.

  • Logo ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
  • Logo Manufacturing Excellence Award
  • Logo Familienfreundliches Unternehmen
  • Logo Kununu Open Company - Wir leben Offenheit
  • Logo Kununu Top Company - Von Mitarbeitern empfohlen

ERCO är utmärkt

Benchmarking är viktig för oss. Vi är nämligen övertygade om att utmärkelser sporrar oss till vidareutveckling och hela tiden ger oss nya impulser. Vi har belönats med utmärkelser ett flertal gånger.

På ERCO erbjuder vi följande möjligheter att starta en yrkeskarriär:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.