myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Karriär
Karriär

Karriär

Hos ERCO söker vi de mest kompetenta hjärnorna till armaturindustrin. Människor som är stolta över sitt arbete och som kan inspirera andra människor i sin närhet till att vara bäst. Har du det som krävs för att bli en nyckelperson i vårt begåvade team? Då ser vi fram emot att lära känna dig.

Företagskultur

ERCO har en utpräglad företagskultur som inte bara omfattar företagets framtoning, utan även företagets och medarbetarnas agerande. Vi lägger stort värde vid öppenhet, transparens, målorientering, ledarskap, kreativitet, innovation och en ständig vidareutveckling av vår kompetens i ett ömsesidigt utbyte.

ERCO, ett modernt familjeföretag med långsiktig inriktning, är en erkänd specialist på program- och maskinvaror för arkitekturbelysning. ERCO eftersträvar ett tekniskt ledarskap för att därigenom säkerställa en oberoende ställning i termer av finansiella och immateriella tillgångar.

Karriär
Karriär

Kompetenta och motiverade medarbetare på alla funktioner och nivåer är en oumbärlig framgångsfaktor för vårt företag. Ett arbetsklimat som präglas av fördomsfrihet, respekt och målorientering är en viktig hörnsten i företagets värdegrund.

Karriär
Karriär

Under 2016 har ERCO erhållit de båda certifikaten "Utmärkt utbildande företag" och "Familjevänligt företag" som delas ut till företag i regionen södra Westfalen. ERCO erhöll båda kvalitetsmärkningarna från Kununu 2017. Kununu är den största utvärderingsplattformen för arbetsgivare i Tyskland och Europa.

Arbetsmiljö

På ERCO anser vi att det är företagets ansvar att erbjuda medarbetarna en arbetsmiljö som stimulerar prestationsförmågan och den personliga utvecklingen. Följande punkter är viktiga för oss:

- Vi är ett litet företag som erbjuder ett ovanligt brett spektrum av arbetsuppgifter och möjligheter till en start på yrkeskarriären.
- Vi betraktar problem som utmaningar som vi hela tiden ställs inför.
- Vi tänker och arbetar processorienterat. Hela företaget är uppbyggt kring centrala, mervärdesskapande processer.
- Vi erbjuder våra medarbetare långsiktiga arbetsperspektiv.
- Vi mäter framgång på basis av uppställda mål.
- Vi styrs av våra kunders behov.
- Kontinuerlig förbättring är en del av vår vardag: Vi strävar mot perfektion och uppfattar oss själva som en organisation som både lär andra och lär sig av andra.
- Vår organisation möjliggör och kräver ett stort mått av eget ansvarstagande.
- Den tydliga, sakliga framtoningen är en viktig hörnsten i arbetsmiljön på ERCO och genomsyrar alla delar av företaget.

Karriär
Karriär

Miljö och hållbarhet
ERCO hanterar råvaror och energi på ett ansvarsfullt sätt - gentemot våra kunder, medarbetare och miljön. Detta kommer till uttryck på flera områden som sträcker sig från produkter och tillverkning till företagets uppbyggnad.

Våra produkter har lång livslängd samt är miljövänliga och energieffektiva. De produceras på ett så resursbesparande sätt som möjligt. Aspekter som dagsljusarkitektur, integration av solenergisystem och gröna tak samt företagsområdets naturnära landskapsarkitektur vittnar om en hållbar inställning till arkitektur.

Karriär
Karriär

Arbete och fritid

Vi är medvetna om att alla medarbetare på ERCO - oavsett ålder, befattning och livssituation - strävar efter en balans mellan arbetsliv och fritid.

För att möta behoven i yrkeslivet, på fritiden och i familjen har vi skapat strukturer och förmåner som ligger i tiden: Till exempel en beprövad, flexibel arbetstidsmodell för alla delar av företaget. Vårt friskvårdsarbete hjälper medarbetarna att hålla sig eller bli friska: I vår attraktiva företagsrestaurang serveras en balanserad kost och vi erbjuder även sportaktiviteter och en mängd åtgärder för rådgivning och förebyggande hälsovård med olika samarbetspartners.

Karriär
Karriär

Produkten "ljus" och ljusarkitekturprojekt världen över med ERCOs produkter har starkt bidragit till företagets profil och image. Det är ingen slump att ERCO gärna kallar sig för "ljusfabriken". Passionen för ljus och arkitektur är något som genomsyrar hela företaget.

Produkter och projekt

På området arkitekturbelysning sätter våra banbrytande ljusverktyg en ny standard. ERCO har innovativa processer och arbetsförlopp - både när det gäller produktutveckling och kundtjänst. Att ERCO lyckats ta fram ljustekniska program- och maskinvaror i så hög kvalitet beror inte minst på att vi koncentrerat utveckling, produktion och kommunikation till en och samma verksamhetsort. "Made in Germany" står för höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Men det är medarbetarnas kreativitet, innovationsförmåga och passion som gör det möjligt att uppfylla dessa krav och omsätta dem i våra kunders projekt. På det viset uppstår skräddarsydda ljuskoncept i nära samarbete mellan ERCOs ljusrådgivare och planeringsteam eller byggherrar.

Karriär
Karriär

Globalitet

Företagets globala nätverksstruktur skapar tolerans och öppenhet inför kulturella impulser från de delar av världen där ERCO är verksamt. Infödda medarbetare på plats möjliggör en individuellt anpassad service. Samarbete och kommunikation mellan medarbetare i världens alla hörn är ett självklart inslag i vår vardag. Medarbetare
från andra länder har möjlighet att lära känna företaget och kontaktpersonerna på huvudkontoret i Lüdenscheid. Allt detta leder till en inställning som ger oss förmåga att betrakta arbets- och tankeprocesser ur olika perspektiv.

ERCO sysselsätter runt 770 personer och är därmed en av de största arbetsgivarna i Lüdenscheid. Till detta kommer ett nätverk av ca 350 medarbetare på försäljningsorganisationens dotterbolag i mer än 60 länder världen över. Tack vare denna karaktäristiska kombination av internationell verksamhet och översiktlig organisation kan ERCO beskrivas som en dynamisk "mikrokoncern" med korta beslutsvägar som är typiska för medelstora företag.

Karriär
Karriär

Medarbetare

Medarbetarna på ERCO delar bestämda egenskaper och värderingar som vi även söker hos nya teammedlemmar. Hit hör yrkesmässig kompetens över genomsnittet och speciella personliga egenskaper. ERCOs medarbetare är öppna, ambitiösa, passionerade, målinriktade och flexibla. Mångfald i form av etnisk tillhörighet, ålder, kultur och erfarenhet upplever vi som berikande. Idéer och förslag från enskilda medarbetare vidareutvecklas och når våra kunder. Vi har förmåga att ge och ta saklig kritik och att dra nytta av sådan kritik för vår utveckling. ERCOs medarbetare kan identifiera sig med företaget och därigenom ge varumärket liv.

Karriär
Karriär

Bland annat följande studieinriktningar är speciellt intressanta för ERCO:
- elteknik
- mekatronik
- optomekatronik
- plastteknik
- maskinkonstruktion
- informatik
- affärsingenjör
- företagsekonomi

Möjligheter för studenter

Det är aldrig för tidigt att knyta kontakter med talangfulla unga medarbetare. Därför ger ERCO även studenter flexibla möjligheter att skaffa sig praktisk erfarenhet i vårt företag, till exempel praktik inom ramen för en högskoleutbildning, arbete hos oss vid sidan av studierna eller samarbete vid examensarbeten eller doktorsavhandlingar.

Under arbetet med intressanta uppgifter och projekt utvecklas ett bärkraftigt nätverk av kontakter helt automatiskt.

Karriär
Karriär

Börja karriären hos ERCO
Forma din framtid tillsammans med oss: ERCO erbjuder en prestationsorienterad och samtidigt familjär arbetsmiljö där du tillsammans med andra banar väg för företagets framgångar. Vi söker kvalificerade och motiverade medarbetare och investerar därför mycket i vår egen återväxt. De förutsättningar som du bör ha med dig är engagemang, nyfikenhet och en vilja att nå framgång för dig själv och andra genom goda prestationer och en stor portion kreativitet. Allt annat lär du dig hos oss: För framgångsrika studier erbjuder ERCO ett stimulerande utbildningsklimat.

Mångsidigt utbildningsutbud
Ett modernt företag erbjuder utbildningsvägar som är lika mångsidiga som marknadens krav. I egenskap av teknikföretag erbjuder ERCO ett ovanligt brett spektrum av yrkesområden: Allt från administrativa och tekniska yrken till hantverksyrken. Och även när en utbildning slutförts på ERCO står många utvecklingsmöjligheter öppna: Vi främjar vidareutbildning både under och efter utbildningen, till exempel i form av studier parallellt med arbetet.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.