myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolage

Som yrkesmänniska i försäljningsorganisationen representerar du vårt företag. Du håller daglig kontakt med våra kunder, känner till deras önskemål och intressen och matchar dem med vårt erbjudande.

Hos ERCO kan du lita på att vi ger dig stort förtroende. Och att du kan agera självständigt – med stort stöd och enastående utbildningar från vår sida. Om du har passion för ljus och vill lämna invanda hjulspår bakom dig, om du vill arbeta tillsammans med branschens bästa experter och snabbt kan anpassa dig till föränderliga situationer – då är ERCO rätt plats för dig. Upplev det själv.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen
Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Allmänna uppgifter i försäljningsbolagen

ERCO har tio lokala försäljningsbolag världen över. Försäljningsbolagen (eller Regional Sales Organisations; RSO) är länken mellan huvudkontoret i tyska Lüdenscheid och ERCOs världsomspännande marknad.

Kundförvärv, rådgivning för stamkunder samt projekt och affärer med flera inblandade parter – det är de huvudsakliga arbetsuppgifterna i våra regionala försäljningsorganisationer. Våra försäljningsbolag utför belysningsprojekt för ERCO genom att ta fram specifika ljuslösningar tillsammans med arkitekter och planerare och genomför sedan projekten med stöd av grossister och installatörer.

Tack vare den regionala närvaron och kännedom om lokala marknader och kundkrav kan försäljningsbolagen ge optimal service och bygga upp de nödvändiga kundrelationerna.

Försäljningsbolagens organisationsstruktur är indelad enligt följande:
- Management
- Sales Team
- Lighting Design
- Customer Service
- Finance/Administration
- Field Marketing

Organisationsstruktur

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Sales Team
””Consultant to the consultant””, rådgivare till rådgivaren – så definierar ERCO den roll som säljteamets medarbetare har i byggprocessen. Med sin utpräglade kundorientering utvecklar de kvalitativt förstklassiga och kostnadseffektiva ljuslösningar.
Sales Team känner till de senaste trenderna och fungerar som ett gränssnitt mellan marknaden och företaget.
Arbetsuppgifterna handlar främst om att vårda kundkontakterna, att värva nya kunder och skaffa nya projekt (byggarbeten). Bland kunderna finns i första hand arkitekter, ljusplanerare, ingenjörsbyråer, byggavdelningar på myndigheter eller institutioner samt grossister, installatörer och byggherrar.
Vid sidan av klassiskt säljarbete utför ERCO Sales Team även ljusteknisk rådgivning och lämnar aktivt stöd till projekt hela vägen från utkast till anbudsförfaranden, varuprover och projektering.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Lighting Design
ERCOs Lighting Design tar fram enastående ljuslösningar i nära samarbete med säljteamet och kunderna. Här står kundernas krav alltid i förgrunden. I det här arbetet är det avgörande att kundernas önskemål omsätts i rätt ljusverktyg så att ett väl anpassat belysningskoncept utvecklas. Lighting Designer är förtrogna med ERCOs produktprogram och kontrollerar noga om de önskade produkterna är lämpliga för det aktuella projektet, vilka användningsmöjligheter de öppnar och om projektet är tekniskt genomförbart. Om kundkraven inte kan uppfyllas med standardprodukter tar de fram individuella, skräddarsydda belysnings- och produktkoncept.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Customer Service
Vårt Customer Service Team finns vid kundens sida med råd och dåd under hela projektprocessen. Hela vägen från kundens förfrågningar om priser och leveranstider till eftermarknadsarbetet erbjuder teamet omfångsrik service för att säkerställa högsta kundtillfredsställelse. Customer Service arbetar nära de olika fackavdelningarna och samordnar processerna, som exempelvis försändning av färdiga ljusverktyg till kunden.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Finance Administration
Finance Administration är ett brett och mångsidigt arbetsområde: Fokus ligger framför allt på ekonomi och controlling i form av års- och månadsrapporter samt budget- och resultatplanering.
Medarbetarna på Finance Administration utarbetar även företagsekonomiska bedömningar och upprättar rapporter över kostnadsutvecklingen samt övervakar betalningarna.
Denna avdelning ansvarar dessutom för samordningen av försäljningsbolagets interna processer.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Field Marketing
ERCO Marketing arbetar övergripande och globalt, men även koncentrerat och lokalt. Världsomspännande aktiviteter styrs från huvudkontoret samtidigt som försäljningsbolagen ansvarar för de lokala åtgärderna. Det är här vår Field Marketing kommer in i bilden. Alla marknader har egna, unika behov och tyngdpunkter och våra medarbetare inom Field Marketing ser till att varumärket ERCO får en starkare lokal närvaro. De utvecklar strategier för att generera leads – dvs. att skapa nya kundkontakter – och ser även till att globala marknadsstrategier implementeras på marknaderna i olika länder. Dessutom stödjer de Sales och Lighting Design-teamen med marknadsmaterial, anordnar evenemang i showrooms eller lokala mässor samt utför PR-arbete och networking med lokala medier.

Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen

Personlig utveckling

Våra försäljningsbolag är verksamma i mer än 60 länder världen över. Vi värdesätter mångfald och tolerans samt öppenhet gentemot det kulturella inflytandet från världens olika regioner.
Nya medarbetare får stor nytta av vår internationella inriktning. I det omfångsrika introduktionsprogrammet får de lära känna våra produkter och processer på försäljningssidan och tidigt knyta internationella kontakter. Under hela den första tiden får de stöd och utbildning av en lokal coach på sin arbetsplats. 
Under vårt enveckas ”New Employee Training” på huvudkontoret i Lüdenscheid får alla internationella kollegor möjlighet att närmare lära känna huvudkontoret, alla allmänna processer och relevanta kontaktpersoner.

För den fortsatta yrkesbanan inom ERCO tillhandahåller företagets interna utbildningsavdelning på huvudkontoret många möjligheter till vidareutbildning. Utbildningarna anpassas till medarbetarnas individuella behov och leds av våra egna utbildare eller kursledare utifrån.
I det årliga utvecklingssamtalet med chefen formuleras personliga mål och medarbetarna får omfångsrik feedback på sina prestationer och potentiella möjligheter. På basis av utvecklingssamtalet föreslås åtgärder för medarbetarens personliga utveckling och vidareutbildning.

Du kan skicka in en ansökan på eget initiativ direkt till det berörda försäljningsbolaget. Du hittar alla kontaktuppgifter här.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.