myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Dataskyddsförklaring
Kontakt

Dataskyddsförklaring

I. Vem har ansvaret och hur kommer jag i kontakt med dataskyddsombudet?

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Tyskland, e-post: info(at)erco.com

Vårt dataskyddsombud når du under datenschutz(at)erco.com eller via post på vår adress och med tillägget ”Dataskyddsombudet”.

II. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

a) Besök på vår webbplats
När du besöker vår webbplats enbart för att informera dig, dvs. utan att registrera dig eller överföra annan information till oss, samlar vi enbart in de personuppgifter som vi får via din webbläsare.

- IP-adress
- Datum och klockslag för begäran
- Innehåll i begäran (konkret webbsida)
- Åtkomststatus/HTTP-statuskod
- Webbplatsen från vilken begäran gjordes (”referrer”)
- Operativsystem och användargränssnitt
- Språk och version hos webbläsarens programvara

Vi lagrar den här informationen och IP-adressen i loggfiler.

Vi behöver denna information för att visa vår webbplats, garantera stabilitet och säkerhet och för att optimera vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

Vi raderar denna information inom sju dagar. Lagring av ytterligare information sker endast sedan personuppgifterna raderats eller anonymiserats. När det gäller IP-adresser kan anonymiseringen ske genom lämpliga förkortningar.

b) Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i ditt system och som vi använder för att samla in viss information.

På vår webbplats använder vi både tillfälliga cookies och permanenta cookies. Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Hit hör framför allt sessionscookies. Sessionscookies lagrar ett sessions-ID som håller reda på alla begäranden som kommer från din webbläsare. Det betyder att vår webbplats känner igen din dator när du återkommer till oss. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid som kan variera beroende på hur cookien används. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

Du kan ställa in webbläsaren efter dina önskemål och t.ex. avvisa cookies från tredje part eller alla cookies. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vi använder dessutom cookies för att kunna identifiera dig nästa gång du besöker oss om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in vid varje besök.

Cookies används för att göra ditt besök hos oss trevligare och mer användarvänligt. Vid använder dessutom cookies för att skapa statistik över användningen av vår webbplats och för att utvärdera och optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies ger oss möjlighet att se om du besökt oss tidigare när du går in på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid.

När du går in på vår webbplats gör vi dig uppmärksam på att vi använder cookies med hänvisning till denna dataskyddsförklaring. Där kan du också lämna ditt medgivande till att vi använder cookies.

Rättslig grund är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR och 25 § stycke 1 i TTDSG (den tyska federala lagen om reglering av dataskydd och personlig integritet inom telekommunikation och telemedier).

c) Newsletter
När du lämnat ditt medgivande kan du abonnera på vårt Newsletter.

Vid anmälan för vårt Newsletter använder vi ett förfarande som kallas double opt-in. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som du uppgett vid din anmälan för vårt Newsletter där vi ber dig att bekräfta att du önskar ta emot vårt Newsletter. Om du inte bekräftat din anmälan inom 24 timmar raderas dina uppgifter automatiskt. Utöver detta lagrar vi de IP-adresser du använt och tidpunkterna för anmälan och bekräftelse. Detta förfarande ger oss möjlighet att dokumentera din anmälan och vid behov utreda ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska uppgift som vi behöver vid anmälan till vårt Newsletter är din e-postadress. När vi fått din bekräftelse lagrar vi din e-postadress som vi använder för att skicka vårt Newsletter till dig.

Rättslig grund är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för utskicket och avbeställa vårt Newsletter. Du återkallar ditt samtycke genom att klicka på motsvarande länk som finns i alla e-postmeddelanden med vårt Newsletter eller genom att skicka ett e-postmeddelande till newsletter(at)erco.com. När vi fått din avanmälan raderar vi omedelbart alla dina uppgifter.

Din e-postadress används även av ERCOs dotterbolag världen över i syfte att sända dig information som är specifik för din region. Detta gäller följande företag:

ERCO Leuchten GmbH
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Tyskland

ERCO Lighting B.V.
Gooimeer 13
1411 DE Naarden
Netherlands

ERCO Lumières Eurl
6ter, rue des Saints-Pères
75007 Paris
France

ERCO Lighting Ltd.
38 Dover Street
London W1S 4NL
Great Britain

ERCO Lighting AB
Ljusslingan 1
120 31 Stockholm
Sverige

ERCO Lighting AB Norsk Filial
Lilleakerveien 8
0283 Oslo
Norway

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria

ERCO Lighting AG
Trottenstrasse 7
8037 Zürich
Switzerland

ERCO Illuminazione S.r.l.
c/o Edificio Sedici
Viale Sarca 336 F
20126 Milano
Italy

ERCO Iluminación, S.A.
c/ El Plà nº 47
08750 Molins de Rei, Barcelona
Spain

ERCO Lighting Inc.
160 Raritan Center Parkway
Suite 10
Edison, NJ 08837
USA

ERCO Lighting Pte. Ltd.
93 Havelock Road
#03-532
Singapore 160093
Singapore

Vi utvärderar användarnas beteende med web-beacons (eller spårare) i syfte att statistiskt utvärdera våra Newsletter-kampanjer och att anpassa framtida Newsletter till mottagarnas intressen. Du kan invända mot detta genom att avbeställa Newsletter.

För utskick av vårt Newsletter anlitar vi det tekniska tjänsteföretaget Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin. Vi har tecknat ett avtal om uppdragsbearbetning enligt artikel 28 i GDPR med tjänsteföretaget som sköter utskicket av vårt Newsletter. Rättslig grund för användning av tjänsteföretaget som sköter utskicket av vårt Newsletter är vårt legitima intresse av effektiva, säkra och användarvänliga utskick av vårt Newsletter enligt artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR.

d) Kontaktformulär
När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in uppgifterna som du skickar för att besvara din förfrågan. För detta krävs endast en giltig e-postadress. Övriga uppgifter är frivilliga. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system ("CRM-system") eller liknande system.

Den rättsliga grunden i samband med dina kontakter med oss är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR om din begäran handlar om uppfyllandet av avtalsskyldigheter eller slutande av avtal. Den rättsliga grunden i andra fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

De personuppgifter som vi samlar in när du fyller i ett kontaktformulär raderas automatiskt när vi uppfyllt din begäran, förutsatt att vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

e) E-postkontakt
När du kontaktar oss via de e-postadresser som vi anger lagrar vi de personuppgifter som du översänder i syfte att kunna besvara dina förfrågningar. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system ("CRM-system") eller liknande system.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål. Om målet med kontakten är att ingå ett avtal eller om kontakten sker inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Uppgifterna raderas när behandlingen av begäran slutförts, förutsatt att vi inte har skyldighet att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

f) myERCO
Om du använder den service som erbjuds via myERCO lagras de tre första oktetterna i IP-adressen samt tid och datum när du samlar artiklar. För registrerade användare lagras dessutom användar-ID.

Om du registrerar dig lägger vi upp ett användarkonto åt dig och lagrar de uppgifter som du anger. Du kan när som helst radera användarkontot i användarområdet.

När du gör en offertförfrågan via myERCO samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att sammanställa en offert. Obligatoriska uppgifter är markerade och övriga uppgifter är frivilliga.

Rättslig grund är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter, speciellt din e-postadress, i syfte att informera dig om andra intressanta produkter i vårt utbud. Rättsliga grunder i detta fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR och § 7, stycke 3 i den tyska lagen om otillbörlig konkurrens (UWG). Du kan när som helst invända mot denna användning.

Av skäl som sammanhänger med bokföringskrav och skatterättsliga skyldigheter måste vi lagra uppgifter om din adress, dina betalningar och dina beställningar i upp till tio år. Efter två år begränsar vi behandlingen av dina uppgifter så att de endast används för att uppfylla gällande lagkrav.

g) Databehandling för inledning och genomförande av avtal, direktreklam
Uppgifter som vi erhåller av dig för inledning och genomförande av ett avtal behandlar vi enligt artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter, speciellt din e-postadress, i syfte att informera dig om andra intressanta produkter i vårt utbud. Rättsliga grunder i detta fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR och § 7, stycke 3 i den tyska lagen om otillbörlig konkurrens (UWG). Du kan när som helst invända mot denna användning.

Av skäl som sammanhänger med bokföringskrav och skatterättsliga skyldigheter måste vi lagra uppgifter om din adress, dina betalningar och dina beställningar i upp till tio år. Efter två år begränsar vi behandlingen av dina uppgifter så att de endast används för att uppfylla gällande lagkrav.

Vi lagrar dessutom dina uppgifter i en central databas som på vårt uppdrag drivs av Emarsys eMarketing Systems AG och Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Tyskland. Databasen används för lagring och statistisk utvärdering av genomförda beställningar. Denna databehandling sker på basis av vårt legitima intresse enligt artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR för statistikbaserad optimering av vårt onlineerbjudande.

h) Emarsys - Web Extend
Vi använder tjänsten ”Web Extend” från Emarsys eMarketing Systems AG och Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, för målinriktade marknadsföringsåtgärder. Denna tjänst ger oss möjlighet att komplettera befintliga data med ytterligare information om användarnas beteende på vår webbplats. För detta ändamål använder vår tjänsteleverantör JavaScript och cookies.

Rättslig grund är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR och 25 § stycke 1 i TTDSG (den tyska federala lagen om reglering av dataskydd och personlig integritet inom telekommunikation och telemedier). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi har tecknat ett avtal om uppdragsbearbetning enligt artikel 28 i GDPR med vår tjänsteleverantör.

i) Facebook-pixel
På vår webbplats använder vi den så kallade Facebook-pixeln som ger Facebook möjlighet att följa ditt användarbeteende så att vi kan visa målinriktade reklamannonser. Rättslig grund för denna användning är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Vi har tecknat avtal med Faceboook om gemensamt ansvar enligt artikel 26 i GDPR på basis av EU:s standardklausuler.

j) Ansökningshandlingar
Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi informationen som du översänder för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med ansökningsförfarandet. Om din ansökan leder till en anställning fortsätter vi att behandla informationen inom ramen för anställningsförhållandet.

Rättsliga grunder är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR och § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG). Om du frivilligt översänder särskilda former av personuppgifter som exempelvis hälsouppgifter eller religionstillhörighet är rättslig grund även artikel 9, stycke 2, punkt b i GDPR.
Om din ansökan inte leder till en anställning raderar vi dina uppgifter senast efter sex månader. Fram tills dess lagrar vi dina uppgifter för att kunna besvara eventuella frågor om ansökningsförfarandet och för att kunna uppfylla vår redovisningsplikt enligt den tyska, allmänna lagen om likabehandling (AGG). Om du drar tillbaka din ansökan raderar vi dina uppgifter omedelbart.

k) Adform
På den här webbplatsen använder vi verktyget Adform från Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Köpenhamn, Danmark. Detta verktyg samlar in information för analys, marknadsföring och optimering och hjälper oss att förbättra våra marknadsföringsåtgärder och vår webbplats. Adform använder den insamlade informationen för att knyta samman reklamkontakter och klick på reklamannonser med användningen av vår webbplats som ett resultat av sådana aktiviteter. På det viset kan vi se om internetanvändare som sett våra annonser även besöker vår webbplats och vilka produkter användaren är intresserad av. Detta hjälper oss att använda vår reklambudget på ett effektivare sätt. Vi kan även använda den insamlade informationen för att tillhandahålla reklam som baseras på dina intressen (t.ex. de produkter som du tittat på). För informationsinsamlingen används pseudonyma online-identifieringsnummer (Online ID) som t.ex. Cookie ID, IP-adress, Device ID, Advertising ID/IDFA (t.ex. på Android- eller Apple-smartphones). Inga entydiga användaruppgifter som t.ex. namn eller adress sparas. Alla ID som vi använder syftar endast till att känna igen din enhet eller din webbläsare. Den insamlade informationen kan utan ditt medgivande inte användas för att personligen identifiera dig som användare av vår webbplats.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

l) Hotjar
I syfte att optimera vårt erbjudande använder vi Hotjar. Med detta verktyg kan vi mäta användarnas beteende på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur länge användarna stannar på olika sidor, vilka länkar de klickar på och vad de är speciellt intresserade av. För detta ändamål används cookies som lagras på din enhet i upp till 365 dagar. Verktyget bearbetar även IP-adresser i anonymiserad form och uppgifter om din webbläsare, ditt operativsystem, din skärmstorlek, vilken typ av enhet du använder samt din plats (land) och det språk du föredrar.

Hotjar drivs av Hotjar Ltd. med säte på Malta och vi har tecknat ett avtal om uppdragsbearbetning med Hotjar Ltd.

Rättslig grund för användning av Hotjar är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

m) Googles tjänster
På den här webbplatsen används de Google-tjänster som beskrivs närmare nedan och som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Googles dataskyddsförklaring samt användarvillkor och information om den teknik som Google använder hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Den information som skapas i samband med att tjänsterna används kan överföras till och lagras på en av Googles servrar i USA.

För de sällsynta fall där personuppgifter överförs till USA har vi ett avtal på basis av EU:s standardklausuler med Google.

aa) Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som utnyttjar cookies (textfiler som lagras på din dator) som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen och därigenom ger oss möjlighet att förbättra vårt erbjudande och göra den intressantare för dig.

Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen och i andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna översänds till tredje land. Den här webbplatsen använder Google Analytics med utökningen "_anonymizeIp()". Det betyder att vi behandlar en förkortad version av IP-adresserna utan möjlighet att koppla dem till en bestämd person. Om den insamlade informationen kan kopplas till dig som person kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. På uppdrag av ägaren av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen samt för andra tjänster som sammanhänger med hur webbplatsen och Internet används.

Google överför din webbläsares IP-adress inom ramen för Google Analytics utan att koppla den till andra uppgifter.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du då inte kan ta del av den här webbplatsens alla funktioner i sin helhet. Du kan dessutom förhindra Googles insamling av uppgifterna som genererats av cookien och som är baserad på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att ladda ned och installera den webbläsar-plugin som är tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Genom att klicka på en länk kan du även spara en Analytics opt out-cookie som förhindrar att Google Analytics samlar in information om hur denna webbplats används.

Rättslig grund för användning av Google Analytics är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

bb) Google Maps
På den här webbplatsen använder vi tjänsten Google Maps. Denna tjänst ger oss möjlighet att visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om Google gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till Google.

Rättslig grund för användning av Google Maps är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

cc) Google Ads
Vi använder tjänster från Google Ads för att med hjälp av reklamverktyg informera om våra erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av data från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de olika reklamåtgärderna är. Syftet med detta är att kunna visa reklam som är intressant för dig, presentera vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och kunna göra en realistisk beräkning av reklamkostnaderna.

De här reklamverktygen levereras från Google via så kallade "Ad-servrar". Med hjälp av Ad Server-cookies kan bestämda parametrar mätas, till exempel visning av reklam eller klick från användare. När du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie på din dator av Google Ads. Dessa cookies slutar i regel att gälla efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera dig. I denna cookie sparas i regel unique cookie-ID, antalet ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (markering att användaren inte vill bli kontaktad fler gånger).

Dessa cookies hjälper Google att identifiera din webbläsare igen. Om en användare besöker vissa sidor på en Google Ads-kunds webbplats och den cookie som sparats på vederbörandes dator inte har gått ut ännu kan Google och kunden registrera att användaren har klickat på reklamen och länkats vidare till den här sidan. Alla Google Ads-kunder tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte följas över olika Google Ads-kunders webbplatser. Vi samlar själva inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamverktygen. Från Google erhåller vi enbart statistiska analyser. Med hjälp av dessa analyser kan vi identifiera vilka av de använda reklamverktygen som fungerar effektivast. Vi erhåller inte ytterligare uppgifter om hur reklamverktygen används, framför allt kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till Google Ads erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Googles tjänster kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagandet i det här spårningsförfarandet på olika sätt: a) genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare; framför allt leder undertryckandet av cookies från tredje part till att du inte erhåller några annonser från tredje part-leverantörer; b) genom inaktivering av cookies för konverteringsspårning, genom att du ställer in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken https://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; d) genom permanent inaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan ta del av alla funktioner i våra tjänster i sin helhet.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

dd) Google Remarketing
Denna webbplats använder funktionerna i Google Analytics Remarketing. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarbeteende på vår webbplats (t.ex. när du klickar på bestämda produkter) för att inordna dig i vissa reklammålgrupper och sedan visa passande reklambudskap vid besök på andra online-erbjudanden (remarketing respektive retargeting).

Vidare kan de reklammålgrupper som har skapats med Google Remarketing sammankopplas med de enhetsövergripande funktionerna i Google. På det viset kan intresserelaterade, personaliserade reklambudskap anpassas efter ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (t.ex. en mobiltelefon) och visas på en annan av dina enheter (t.ex. en surfplatta eller dator).

Har du ett Google-konto, kan du invända mot den personaliserade reklamen genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Rättslig grund för användning av Google Remarketing är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Du hittar närmare information och dataskyddsbestämmelserna i Googles dataskyddsförklaring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

ee) YouTube-videoklipp
Vi har integrerat YouTube-videoklipp i vårt online-erbjudande som lagras på https://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Denna tjänst erbjuds av Google.

Alla videoklipp är integrerade i ett ”utökat dataskyddsläge”, vilket innebär att ingen information om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs den information som anges i följande stycke. Vi har inte inflytande över denna dataöverföring.

När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om YouTube gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med YouTube kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till YouTube.

Rättslig grund för integrering av YouTube-videoklipp är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

o) Microsoft Advertising
När du hamnat på vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons använder vi Microsoft Advertising Conversion-Tracking för att hämta information om hur många användare som vidarebefordrats till vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons och vilka åtgärder användarna vidtagit på vår webbplats. Detta sker genom att vi integrerar en Universal-Event-Tracking (UET)-tagg på vår webbplats som hjälper oss att ta reda på via vilken annons eller via vilket nyckelord som du hamnat på vår sida, vad du har gjort på vår sida och hur länge du har varit på vår sida. Vi använder denna information för att löpande optimera och anpassa vårt erbjudande till besökarnas förväntningar. Microsoft använder denna information för att optimera reklamannonserna och andra tjänster. Om du har ett Microsoft-konto kan det hända att Microsoft kopplar informationen till ditt konto. Leverantören av denna analystjänst är Microsoft Inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Leverantören placerar cookies i ditt system för de syften som beskrivs ovan.

Rättslig grund för användning av Microsoft Advertising är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR som vi inhämtar i början av ditt besök på vår webbplats med ett Consent-Management-verktyg via det cookie-meddelande som visas. Darüber

Den insamlade informationen behandlas även av ordermottagare och Microsoft Inc.. För det syfte informationen även överförs till tredjeländer har vi tillämpat EU:s standardavtalsklausul i vårt avtal med Microsoft Inc. för att säkerställa att din information behandlas på ett säkert sätt även i tredjeländer.

Cookies lagras högst 1 år och 25 dagar. Detaljerad information om lagringstiden för enskilda cookies hittar du i vårt Consent -Management-verktyg.

Du kan när som helst invända mot Microsofts Conversion-Tracking på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Dessutom kan du förhindra lagring av cookies eller radera befintliga cookies via inställningarna på din webbläsare.

p) Social Media
Vi finns närvarande på olika plattformar inom sociala medier för att rikta uppmärksamhet mot våra produkter och tjänster och för att komma i kontakt med intressenter och kunder.

Vi vill göra dig uppmärksam på att dina personuppgifter kan överföras till tredje land, och i synnerhet även till USA, när du använder sociala medieplattformar och att vi inte har någon exakt kunskap om för vilka ändamål leverantörerna av de sociala medieplattformarna behandlar personuppgifterna. Personuppgifterna används sannolikt för att skapa användarprofiler och för marknadsföringsändamål. I tredjeländer, dvs. länder utanför EU, i synnerhet i USA, finns ofta inget dataskydd på en nivå som kan jämföras med GDPR. Det är dessutom svårare att säkerställa användarnas rättigheter i dessa länder. Om du har ett konto på den aktuella sociala medieplattformen och är inloggad kan det som regel ske en omfångsrik behandling av dina personuppgifter. Mer information om behandlingen av dina personuppgifter hittar du i de sociala medieplattformarnas dataskyddsförklaring.

Rättslig grund är vårt legitima intresse av en modern presentation av våra produkter och tjänster och att tillhandahålla möjligheter till interaktion och kontakt i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Om du tar kontakt med oss i syfte att inleda eller genomföra ett avtal är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR. Om du ger oss ditt samtycke är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR och vi utgår från att ditt samtycke även gäller en eventuell överföring av dina personuppgifter till tredje land.

Vi finns närvarande på följande sociala medieplattformar:

Instagram (tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland; dataskyddsförklaring: https://instagram.com/about/legal/privacy)

Facebook (tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland; Facebooks riktlinjer för dataskydd: https://www.facebook.com/policy; Vi har ingått avtal med Facebook avseende gemensamt ansvar; https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. För att skydda personuppgifterna vid överföring till tredje land har vi ingått avtal på basis av EU:s standardklausuler med Facebook: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum)

LinkedIn (tjänsteleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irland; dataskyddsförklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Vi har ingått ett avtal om uppdragsbearbetning med LinkedIn: https://legal.linkedin.com/dpa; Vi har ingått avtal på basis av EU:s standardklausuler för att skydda personuppgifterna vid överföring till tredje land: https://legal.linkedin.com/dpa)

Twitter (tjänsteleverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland; dataskyddsförklaring: https://twitter.com/privacy)

Xing (tjänsteleverantör: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg; dataskyddsförklaring: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy)

Pinterest (tjänsteleverantör: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA; dataskyddsförklaring: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy)

III. Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

- Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
- Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
- Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)
- Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)
- Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
- Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21 i GDPR)

Enligt artikel 77 i GDPR har du även rätt att lämna in klagomål om oss till en tillsynsmyndighet.

Om du gett oss ett medgivande kan du när som helst återkalla det, oavsett om behandlingen fram till återkallandet följt gällande bestämmelser eller inte.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.