myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Dataskyddsförklaring
Kontakt

Dataskyddsförklaring

I. Vem har ansvaret och hur kommer jag i kontakt med dataskyddsombudet?

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Tyskland, e-post: info(at)erco.com

Vårt dataskyddsombud når du under datenschutz(at)erco.com eller via post på vår adress och med tillägget ”Dataskyddsombudet”.

II. Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

– Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
– Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
– Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)
– Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)
– Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
– Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21 i GDPR)

Enligt artikel 77 i GDPR har du även rätt att lämna in klagomål om oss till en tillsynsmyndighet.

Om du gett oss ett medgivande kan du när som helst återkalla det, oavsett om behandlingen fram till återkallandet följt gällande bestämmelser eller inte.

III. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Besök på vår webbplats
När du besöker vår webbplats enbart för att informera dig, dvs. utan att registrera dig eller överföra annan information till oss, samlar vi enbart in de personuppgifter som vi får via din webbläsare.

– IP-adress
– Datum och klockslag för begäran
– Innehåll i begäran (konkret webbsida)
– Åtkomststatus/HTTP-statuskod
– Webbplatsen från vilken begäran gjordes (”referrer”)
– Operativsystem och användargränssnitt
– Språk och version hos webbläsarens programvara

Vi lagrar den här informationen och IP-adressen i loggfiler.

Vi behöver denna information för att visa vår webbplats, garantera stabilitet och säkerhet och för att optimera vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

Vi raderar denna information inom sju dagar. Lagring av ytterligare information sker endast sedan personuppgifterna raderats eller anonymiserats. När det gäller IP-adresser kan anonymiseringen ske genom lämpliga förkortningar.

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i ditt system och som vi använder för att samla in viss information.

På vår webbplats använder vi både tillfälliga cookies och permanenta cookies. Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Hit hör framför allt sessionscookies. Sessionscookies lagrar ett sessions-ID som håller reda på alla begäranden som kommer från din webbläsare. Det betyder att vår webbplats känner igen din dator när du återkommer till oss. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid som kan variera beroende på hur cookien används. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

Du kan ställa in webbläsaren efter dina önskemål och t.ex. avvisa cookies från tredje part eller alla cookies. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vi använder dessutom cookies för att kunna identifiera dig nästa gång du besöker oss om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in vid varje besök.

Cookies används för att göra ditt besök hos oss trevligare och mer användarvänligt. Vid använder dessutom cookies för att skapa statistik över användningen av vår webbplats och för att utvärdera och optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies ger oss möjlighet att se om du besökt oss tidigare när du går in på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid.

När du går in på vår webbplats gör vi dig uppmärksam på att vi använder cookies med hänvisning till denna dataskyddsförklaring. Där kan du också lämna ditt medgivande till att vi använder cookies.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål. Om du medger att vi använder cookies är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Newsletter
När du lämnat ditt medgivande kan du abonnera på vårt Newsletter.

Vid anmälan för vårt Newsletter använder vi ett förfarande som kallas double opt-in. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som du uppgett vid din anmälan för vårt Newsletter där vi ber dig att bekräfta att du önskar ta emot vårt Newsletter. Om du inte bekräftat din anmälan inom 24 timmar raderas dina uppgifter automatiskt. Utöver detta lagrar vi de IP-adresser du använt och tidpunkterna för anmälan och bekräftelse. Detta förfarande ger oss möjlighet att dokumentera din anmälan och vid behov utreda ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska uppgift som vi behöver vid anmälan till vårt Newsletter är din e-postadress. När vi fått din bekräftelse lagrar vi din e-postadress som vi använder för att skicka vårt Newsletter till dig.

Rättslig grund är artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR eftersom du lämnat ditt medgivande.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för utskicket och avbeställa vårt Newsletter. Du återkallar vårt Newsletter genom att klicka på motsvarande länk som finns i alla e-postmeddelanden med vårt Newsletter eller genom att skicka ett e-postmeddelande till newsletter(at)erco.com. När vi fått din avanmälan raderar vi omedelbart alla dina uppgifter.

Med ledning av vårt Newsletter utvärderar vi hur du använder vår webbplats. Vårt Newsletter innehåller web-beacons (eller spårare) som är en liten bild på 1 x 1 pixel. För vår utvärdering kopplar vi informationen som vi samlat när du besökt vår webbplats till din e-postadress och ett individuellt ID. Detta ID kan även finnas i länkar i våra Newsletter. På basis av denna information skapar vi en användarprofil med vars hjälp vi anpassar vårt Newsletter och vårt erbjudande till dina individuella intressen. Vi registrerar när du läster vårt Newsletter och vilka länkar du klickar på. Vi kopplar denna information till de handlingar som du utför på vår webbplats.

Du kan endast avvisa denna spårning genom att återkalla ditt medgivande för utskicket av vårt Newsletter genom att klicka på den speciella länk som finns i alla e-postmeddelanden eller informera oss om detta på annat sätt. Informationen lagras så länge du abonnerar på vårt Newsletter. När vi tagit emot din avanmälan lagrar vi informationen anonymt för rent statistiska ändamål. Denna spårning är dessutom inte möjlig om du i ditt e-postprogram avaktiverat visning av bilder som standard. I så fall ser du inte hela vårt Newsletter och kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt utförs spårningen enligt ovan.

Den rättsliga grunden för spårning är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

För våra Newsletter använder vi plattformen ”MailChimp” för utskick av nyhetsbrev som utvecklats av det amerikanska företaget Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA som är certifierat enligt Privacy Shield-överenskommelsen. Dataskyddsbestämmelserna återfinns i https://mailchimp.com/legal/privacy.

För bättre styrning och utvärdering av våra kampanjer sammanför vi data från de Google-tjänster som vi använder (se nedan) med MailChimp.

Rättslig grund för användning av ”MailChimp” och sammanföring med data från Google-tjänsterna är vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR.

Kontaktformulär
När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in uppgifterna som du skickar för att besvara din förfrågan. För detta krävs endast en giltig e-postadress. Övriga uppgifter är frivilliga. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system (”CRM-system”) eller liknande system.

Den rättsliga grunden i samband med dina kontakter med oss är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR om din begäran handlar om uppfyllandet av avtalsskyldigheter eller slutande av avtal. Den rättsliga grunden i andra fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

De personuppgifter som vi samlar in när du fyller i ett kontaktformulär raderas automatiskt när vi uppfyllt din begäran, förutsatt att vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

E-postkontakt
När du kontaktar oss via de e-postadresser som vi anger lagrar vi de personuppgifter som du översänder i syfte att kunna besvara dina förfrågningar. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system (”CRM-system”) eller liknande system.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål. Om målet med kontakten är att ingå ett avtal eller om kontakten sker inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Uppgifterna raderas när behandlingen av begäran slutförts, förutsatt att vi inte har skyldighet att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

myERCO
Om du använder den service som erbjuds via myERCO lagras de tre första oktetterna i IP-adressen samt tid och datum när du samlar artiklar. För registrerade användare lagras dessutom användar-ID.

Om du registrerar dig lägger vi upp ett användarkonto åt dig och lagrar de uppgifter som du anger. Du kan när som helst radera användarkontot i användarområdet.

När du gör en offertförfrågan via myERCO samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att sammanställa en offert. Obligatoriska uppgifter är markerade och övriga uppgifter är frivilliga.

Rättslig grund är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter i syfte att informera dig om andra intressanta produkter i vårt utbud. Rättsliga grunder i detta fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR och § 7, stycke 3 i den tyska lagen om otillbörlig konkurrens (UWG). Du kan när som helst invända mot denna användning.

Av skäl som sammanhänger med bokföringskrav och skatterättsliga skyldigheter måste vi lagra uppgifter om din adress, dina betalningar och dina beställningar i tio år. Efter två år begränsar vi behandlingen av dina uppgifter så att de endast används för att uppfylla gällande lagkrav.

Facebook-pixel
Vi använder den så kallade Facebook-pixeln på våra webbsidor. Rättslig grund för denna användning är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på optimerings- och marknadsföringsändamål.

Dina uppgifter vidarebefordras till Facebook Inc. (https://www.facebook.com). Facebook följer ramverket Privacy-Shield i EU och USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Om du klickar på den här länken förhindrar du att Facebook-pixeln registrerar din aktivitet på den här webbplatsen. För detta ändamål sparas en så kallad opt out-cookie på din enhet. När du raderar dina cookies måste du klicka på länken på nytt.

Vimeo-videoklipp
Vi integrerar videoklipp från plattformen ”Vimeo”. Webbplatsen drivs av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. De uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats överförs till Vimeo. I synnerhet krävs att IP-adressen överförs för att Vimeo ska kunna överföra sitt innehåll.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt Vimeos behandling av informationen i dataskyddsförklaringen: https://vimeo.com/privacy.

Rättslig grund för integrering av Vimeo-videoklipp är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på marknadsföringsändamål.

Ansökningshandlingar
Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi informationen som du översänder för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med ansökningsförfarandet. Om din ansökan leder till en anställning fortsätter vi att behandla informationen inom ramen för anställningsförhållandet.

Rättsliga grunder är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR och § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG). Om du frivilligt översänder särskilda former av personuppgifter som exempelvis hälsouppgifter eller religionstillhörighet är rättslig grund även artikel 9, stycke 2, punkt b i GDPR.
Om din ansökan inte leder till en anställning raderar vi dina uppgifter senast efter sex månader. Fram tills dess lagrar vi dina uppgifter för att kunna besvara eventuella frågor om ansökningsförfarandet och för att kunna uppfylla vår redovisningsplikt enligt den tyska, allmänna lagen om likabehandling (AGG). Om du drar tillbaka din ansökan raderar vi dina uppgifter omedelbart.

Adform
På den här webbplatsen använder vi verktyget Adform från Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Köpenhamn, Danmark. Detta verktyg samlar in information för analys, marknadsföring och optimering och hjälper oss att förbättra våra marknadsföringsåtgärder och vår webbplats. Adform använder den insamlade informationen för att knyta samman reklamkontakter och klick på reklamannonser med användningen av vår webbplats som ett resultat av sådana aktiviteter. På det viset kan vi se om internetanvändare som sett våra annonser även besöker vår webbplats och vilka produkter användaren är intresserad av. Detta hjälper oss att använda vår reklambudget på ett effektivare sätt. Vi kan även använda den insamlade informationen för att tillhandahålla reklam som baseras på dina intressen (t.ex. de produkter som du tittat på). För informationsinsamlingen används pseudonyma online-identifieringsnummer (Online ID) som t.ex. Cookie ID, IP-adress, Device ID, Advertising ID/IDFA (t.ex. på Android- eller Apple-smartphones). Inga entydiga användaruppgifter som t.ex. namn eller adress sparas. Alla ID som vi använder syftar endast till att känna igen din enhet eller din webbläsare. Den insamlade informationen kan utan ditt medgivande inte användas för att personligen identifiera dig som användare av vår webbplats.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda marknadsföringsändamål.

Om du inte vill att Adform registrerar dina uppgifter kan du gå tillväga enligt följande:

Via följande länkar hittar du en beskrivning av hur du kan avaktivera informationsinsamlingen på din dator eller mobila enhet:

Tysk språkversion: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/
Engelsk språkversion: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Hotjar
I syfte att optimera vårt erbjudande använder vi Hotjar. Med detta verktyg kan vi mäta användarnas beteende på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur länge användarna stannar på olika sidor, vilka länkar de klickar på och vad de är speciellt intresserade av. För detta ändamål används cookies som lagras på din enhet i upp till 365 dagar. Verktyget bearbetar även IP-adresser i anonymiserad form och uppgifter om din webbläsare, ditt operativsystem, din skärmstorlek, vilken typ av enhet du använder samt din plats (land) och det språk du föredrar.

Hotjar drivs av Hotjar Ltd. med säte på Malta och vi har tecknat ett avtal om uppdragsbearbetning med Hotjar Ltd..

Rättslig grund för användning av Hotjar är vårt berättigade intresse av att optimera vårt erbjudande enligt artikel 6, stycke 1, mening 1, punkt f i GDPR.
Googles tjänster
På den här webbplatsen används de Google-tjänster som beskrivs närmare nedan och som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Googles dataskyddsförklaring samt användarvillkor och information om den teknik som Google använder hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Den information som skapas i samband med att tjänsterna används kan överföras till och lagras på en av Googles servrar i USA.

För de sällsynta fall där personuppgifter överförs till USA har Google anslutit sig till EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som utnyttjar cookies (textfiler som lagras på din dator) som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen och därigenom ger oss möjlighet att förbättra vårt erbjudande och göra den intressantare för dig.

Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen förkortas din IP-adress av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen och i andra avtalsländer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna översänds till tredje land. Den här webbplatsen använder Google Analytics med utökningen ”_anonymizeIp()”. Det betyder att vi behandlar en förkortad version av IP-adresserna utan möjlighet att koppla dem till en bestämd person. Om den insamlade informationen kan kopplas till dig som person kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. På uppdrag av ägaren av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen samt för andra tjänster som sammanhänger med hur webbplatsen och Internet används.

Google överför din webbläsares IP-adress inom ramen för Google Analytics utan att koppla den till andra uppgifter.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du då inte kan ta del av den här webbplatsens alla funktioner i sin helhet. Du kan dessutom förhindra Googles insamling av uppgifterna som genererats av cookien och som är baserad på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att ladda ned och installera den webbläsar-plugin som är tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Om du klickar på länken kan du spara en Analytics opt out-cookie som förhindrar att Google Analytics samlar in information om hur denna webbplats används.

Rättslig grund för användning av Google Analytics är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på optimerings- och marknadsföringsändamål för vilka vi använder resultaten från Google Analytics. Om du medger användningen är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Google Maps
På den här webbplatsen använder vi tjänsten Google Maps. Denna tjänst ger oss möjlighet att visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om Google gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till Google.

Den rättsliga grunden för användning av Google Maps är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda marknadsföringsändamål.

Google Ads (tidigare Google AdWords)
Vi använder tjänster från Google Ads för att med hjälp av reklamverktyg informera om våra erbjudanden på externa webbplatser. Vi kan med hjälp av data från reklamkampanjerna mäta hur framgångsrika de olika reklamåtgärderna är. Syftet med detta är att kunna visa reklam som är intressant för dig, presentera vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och kunna göra en realistisk beräkning av reklamkostnaderna.

De här reklamverktygen levereras från Google via så kallade ”Ad-servrar”. Med hjälp av Ad Server-cookies kan bestämda parametrar mätas, till exempel visning av reklam eller klick från användare. När du kommer till vår webbplats via en Google-annons sparas en cookie på din dator av Google Ads. Dessa cookies slutar i regel att gälla efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera dig. I denna cookie sparas i regel unique cookie-ID, antalet ad impressions per placering (frequency), senaste impression (relevant för post-view-conversions) samt opt-out-information (markering att användaren inte vill bli kontaktad fler gånger).

Dessa cookies hjälper Google att identifiera din webbläsare igen. Om en användare besöker vissa sidor på en Google Ads-kunds webbplats och den cookie som sparats på vederbörandes dator inte har gått ut ännu kan Google och kunden registrera att användaren har klickat på reklamen och länkats vidare till den här sidan. Alla Google Ads-kunder tilldelas en egen cookie. Cookies kan därför inte följas över olika Google Ads-kunders webbplatser. Vi samlar själva inte in eller behandlar några personuppgifter i de nämnda reklamverktygen. Från Google erhåller vi enbart statistiska analyser. Med hjälp av dessa analyser kan vi identifiera vilka av de använda reklamverktygen som fungerar effektivast. Vi erhåller inte ytterligare uppgifter om hur reklamverktygen används, framför allt kan vi inte identifiera användaren med hjälp av denna information.

Med hjälp av de använda marknadsföringsverktygen skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den vidare användningen av uppgifter som samlas in av Google med hjälp av detta verktyg och informerar dig därför om det vi känner till: Genom kopplingen till Google Ads erhåller Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på någon av Googles tjänster kan Google koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörer får reda på och sparar din IP-adress.

Du kan förhindra deltagandet i det här spårningsförfarandet på olika sätt: a) genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare; framför allt leder undertryckandet av cookies från tredje part till att du inte erhåller några annonser från tredje part-leverantörer; b) genom inaktivering av cookies för konverteringsspårning, genom att du ställer in din webbläsare så att cookies från domänen ”www.googleadservices.com” blockeras, https://www.google.de/settings/ads, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; c) genom att inaktivera de intressebaserade annonserna från leverantörer som ingår i självregleringskampanjen ”About Ads” via länken http://www.aboutads.info/choices, varvid denna inställning tas bort när du tar bort dina cookies; d) genom permanent inaktivering i din webbläsare Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan ta del av alla funktioner i våra tjänster i sin helhet.

Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på marknadsföringsändamål.

Microsoft Advertising
När du hamnat på vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons använder vi Microsoft Advertising Conversion-Tracking för att hämta information om hur många användare som vidarebefordrats till vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons och vilka åtgärder användarna vidtagit på vår webbplats. Detta sker genom att vi integrerar en Universal-Event-Tracking (UET)-tagg på vår webbplats som hjälper oss att ta reda på via vilken annons eller via vilket nyckelord som du hamnat på vår sida, vad du har gjort på vår sida och hur länge du har varit på vår sida. Vi använder denna information för att löpande optimera och anpassa vårt erbjudande till besökarnas förväntningar. Microsoft använder denna information för att optimera reklamannonserna och andra tjänster. Om du har ett Microsoft-konto kan det hända att Microsoft kopplar informationen till ditt konto. Leverantören av denna analystjänst är Microsoft Inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Leverantören placerar cookies i ditt system för de syften som beskrivs ovan.

Rättslig grund för användning av Microsoft Advertising är ditt samtycke enligt artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR som vi inhämtar i början av ditt besök på vår webbplats med ett Consent-Management-verktyg via det cookie-meddelande som visas. Vi behandlar även information på basis av vårt legitima intresse enligt artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse utgörs av ovannämnda marknadsföringsändamål.

Den insamlade informationen behandlas även av ordermottagare och Microsoft Inc.. För det syfte informationen även överförs till tredjeländer har vi tillämpat EU:s standardavtalsklausul i vårt avtal med Microsoft Inc. för att säkerställa att din information behandlas på ett säkert sätt även i tredjeländer.

Cookies lagras högst 1 år och 25 dagar. Detaljerad information om lagringstiden för enskilda cookies hittar du i vårt Consent -Management-verktyg.

Du kan när som helst invända mot Microsofts Conversion-Tracking på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Dessutom kan du förhindra lagring av cookies eller radera befintliga cookies via inställningarna på din webbläsare.

YouTube-videoklipp
Vi har integrerat YouTube-videoklipp i vårt online-erbjudande som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Denna tjänst erbjuds av Google.

Alla videoklipp är integrerade i ett ”utökat dataskyddsläge”, vilket innebär att ingen information om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs den information som anges i följande stycke. Vi har inte inflytande över denna dataöverföring.

När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om YouTube gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med YouTube kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till YouTube.

Rättslig grund för integrering av YouTube-videoklipp är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på marknadsföringsändamål. Om du lämnar ditt medgivande genom att klicka på ett videoklipp är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

LinkedIn
Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Website: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.