myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Community, ,

Community – ljus för offentliga byggnader

Belysning inom- och utomhus för trafiksystem, konferens- och evenemangsbyggnader, utbildningsbyggnader, bibliotek och parlamentsbyggnader

Vad är det som håller ihop våra samhällen? Vad är det som får dem att fungera och gör att vi vill leva i dem? Inte minst de gemensamma byggnader där människor rör sig, samlas och utbyter tankar. Arkitekturen, inredningen och tillståndet hos byggnader som rymmer offentlig förvaltning, skolor, teatrar, kongresscenter, tågstationer och flygplatser speglar de krav och den verklighet som är rådande i ett samhälle. Att skapa nya byggnader eller vårda det befintliga beståndet innebär både möjligheter och ansvar för projektörer och arkitekter. Noggrannhet och kvalitet i alla planeringsfaser är avgörande. Ljuset övertar inte bara funktionella uppgifter, utan präglar också de offentliga byggnadernas karaktär och representativa symbolvärde.

Vilka uppgifter har ljuset i offentliga byggnader?

Tänka i belysningsfunktioner

Vilka uppgifter har ljuset i offentliga byggnader?

Belysningsfunktionerna fungerar som en tankemodell som gör det möjligt att flexibelt reagera på vitt skilda användningssätt och arkitektoniska förhållanden i offentliga byggnader. De tillåter ljuslösningar i modulform som kan utökas eller minskas efter behov.

"Belysningen i offentliga byggnader måste uppfylla en mängd vitt skilda krav. Ljuslösningarna baseras på rumsprogrammet, estetiska aspekter och de finansiella ramvillkoren.
Uppgiftsområdet kan omfatta en mängd olika arkitektoniska situationer som t.ex. fasaden, entrén och foajén samt kommunikationsytor i form av trappor och korridorer, flerfunktionella rum och utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten, som exempelvis förvaltning, verkstäder och arkiv. För att inte bedöma kvaliteten på belysningen efter rent kvantitativa kriterier som exempelvis belysningsstyrkan underlättar en tankemodell med belysningsfunktioner. I fokus hamnar då användningssättet för en given, rumslig situation. En sådan zonindelning gör enskilda uppgifter identifierbara. Ska en zon välkomna besökaren, representera bestämda innehåll och värden, erbjuda orientering och vägledning genom byggnaden eller användas för speciella evenemang? För ljusdesignern är det ändamålsenligt att i början av varje belysningsprojekt ställa följande tre frågor för vart och ett av de utrymmen som har en specifik funktion:

  1. Vilken arkitektonisk och funktionell betydelse har rummet eller en viss del av rummet?
  2. Vilka uppgifter i byggnaden kan belysningen fylla för att ge alla användare en positiv och identitetsskapande erfarenhet?
  3. Vilken individuell belysningsstrategi och vilka belysningstyper passar som underlag för ljusplaneringen?

Jämförelse mellan två planeringsinriktningar

Kan kontorsbelysningen vara attraktiv och samtidigt kostnadseffektiv?

Vilka uppgifter har ljuset i offentliga byggnader? Vilka uppgifter har ljuset i offentliga byggnader?

Kvalitativ ljusplanering i foajéer

Vid belysning av delar av rummet analyseras var användaren behöver vilket ljus. Hög cylindrisk belysningsstyrka från väl avbländade armaturer belyser arbetsplatserna, möjliggör god visuell komfort och ger behagligt ljus på ansikten. Belysta vertikala ytor ger ett ljust intryck av rummet och väl avvägda kontraster i samband med bildskärmsarbete. Belysningen av kommunikationsytorna i mitten möjliggör en bekväm orientering.

Konventionell ljusplanering i foajéer

En rasterlösning med armaturer för bred allmänbelysning saknar koppling till användarens behov av ljus för arbetsuppgifterna. Olika arbeten utförs med samma belysning i sådan miljö. Det blir inte optimalt anpassat till alla användares behov – trivseln och koncentrationen kan förväntas blir sämre. Dessutom kan det kontrastfattiga, odefinierade intrycket av rummet verka tröttande. Inte minst blir energibehovet för tillräcklig belysning större.

Läs mer om mervärdet med perceptionsorienterad belysning i ERCO Case Study för belysning av Community-lokaler!

Digitalt ljus för utbildning, förvaltning och transport

Ekonomiska ljuslösningar med effektiv visuell komfort ökar acceptansen för utbildnings-, förvaltnings- och transportbyggnader och lönar sig för ägaren. Flygplatser, konferenscentra, evenemangsbyggnader, myndigheter och bibliotek har komplexa användningsstrukturer där människor snabbt, säkert och bekvämt måste ledas genom byggnaden. ERCO har ljusverktyg för alla belysningsuppgifter, vare sig det handlar om stora ljusflöden för monumentala byggnadstyper eller perfekt avbländat ljus för koncentrerat arbete och kommunikationsutrymmen. ERCOs många olika projekt världen över visar den stora bandbredden hos ljuskoncept för arkitektur i offentlig miljö.

Världsomspännande ERCO-projekt inom området Community

  • ERCO-projekt i Light Scout
  • Projekt belysta av ERCO

ERCO beleuchtet weltweit über 8900 Gebäude aus dem Bildungs- und Verwaltungswesen sowie aus dem Konferenz- und Unterhaltungsbereich. Mit den professionellen Lichtwerkzeugen von ERCO entstehen nachhaltige Lichtlösungen für ein optimales Umfeld für Bildung und Unterhaltung.

Lämpliga ljusverktyg

Armaturprogrammet från ERCO erbjuder lösningar för en mängd olika användningsområden inom offentliga byggnader. Dubbelfokus-downlights med LED-teknik möjliggör långsiktiga ljuslösningar för rum med högt i tak.
Downlights ger en ekonomisk grundbelysning enligt kvantitativa riktlinjer i rum med normal takhöjd. Armaturer med mycket väl avbländade linssystem kan användas överallt från korridorer till arbetsplatser med bildskärm. ERCOs Spherolit-teknik gör wallwashers till en central byggsten vid all ljusplanering. Den belysta vertikala ytan förstärker ljushetsintrycket och förtydligar rummets gränser för bästa möjliga orientering. Även i oöversiktliga situationer kan strålkastare förstärka informationsinnehållet i objekt och byggnadsdelar med accenter. Den underhållsfria och energieffektiva ljustekniken möjliggör stora armaturavstånd – och högsta kostnadseffektivitet – under alla förhållanden. I ERCOs armaturer är värmehantering, LED och driftdon exakt avstämda till varandra för längsta möjliga livslängd. ERCO-armaturernas låga energiförbrukning är inte bara ekonomisk, utan påverkar även dimensioneringen av byggnadens klimatsystem.

Planerar du ett liknande projekt?

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.