myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Culture, ,

Culture – ljus för museer och gallerier

Belysning inom- och utomhus för museer och gallerier

Samla, bevara, utforska, ställa ut: Dessa grundpelare för museiarbetet växte fram under den europeiska upplysningstiden för mer än 200 år sedan och präglar fortfarande arbetet i offentliga museer, gallerier och privata samlingar. Genom möjligheterna med exklusiv LED-belysning får nu vart och ett av dessa arbetsområden en adekvat belysning, utan att behöva kompromissa mellan visuell upplevelse och bevarande av konsten. Men i museer och gallerier kan ljus användas för mycket mer än att bara presentera konst. Vi visar hur ljuset kan bidra till att prägla utställningshallarnas kulturvarumärken – överallt från skulpturgården och utställningen till butiken och kaféet.

Vilka arbetsuppgifter övertar ljuset vid belysning av konst?

Tänka i belysningsfunktioner

Vilka arbetsuppgifter övertar ljuset vid belysning av konst?

I museer och gallerier kan belysningsfunktioner användas som en tankemodell som ger planerarna förmåga att reagera flexibelt på vitt skilda kuratoriska koncept och arkitektoniska förhållanden, komponera ljuslösningar i modulform samt utöka eller minska efter behov.

Museibelysning måste uppfylla en lång rad krav: I varje projekt står planeraren inför utmaningen att förena riktvärden i normer, kostnadsmål, organisatoriska förutsättningar och estetiska anspråk i ett och samma ljuskoncept. Uppgiftsområdet är mycket vidare än att vara en traditionell utställningslokal. Det börjar utomhus med vägen mot entrén, fasaden och utställningsföremålen och vidare genom foajén, en paus på caféet och till sist butiken som avslutning på museibesöket. För att inte bedöma kvaliteten på belysningen efter rent kvantitativa kriterier som exempelvis belysningsstyrkan underlättar en tankemodell med belysningsfunktioner. Då frigörs belysningen från det statiska rummet och i stället sätts den rumsliga situationen i förgrunden. Denna indelning av rummet gör enskilda uppgifter identifierbara: Ska rummet vara välkomnande, inbjuda till upptäckter, bevara kulturen, underhålla eller uppmuntra till att slå sig ner?
För planeraren är det ändamålsenligt att i början av varje belysningsprojekt ställa följande tre frågor för vart och ett av de utrymmen som har en specifik funktion:

  1. Vilken kulturell, arkitektonisk och funktionell betydelse har rummet eller en viss del av rummet?
  2. Vilka uppgifter på museet kan belysningen få för att fullända presentationen?
  3. Vilken individuell belysningsstrategi och vilka belysningstyper passar som underlag för ljusplaneringen?

Ljusteknik i jämförelse

Projektion eller reflexion: Hur visar sig skillnaden?

Vilka arbetsuppgifter övertar ljuset vid belysning av konst?
Vilka arbetsuppgifter övertar ljuset vid belysning av konst?

Exakt och effektiv belysning av konst

Strålkastare, washers och wallwashers är flexibla och effektiva ljusverktyg som ljussätter konsten effektivt. Ljusteknikens kvalitet är inte bara avgörande för en exakt ljusfördelning och en god konstupplevelse, utan även för att belysningen ska få en långsiktigt god driftekonomi Vid en jämförelse av armaturernas verkningsgrad måste nyckeltalen utvärderas på basis av jämförbara belysningstillämpningar. Optiska system som utnyttjar projektionsprincipen via linser har kvantitativa och kvalitativa fördelar framför konventionella reflektorlösningar. Dessa fördelar beskrivs i vår Case Study: Ljusteknik i jämförelse.

Digitalt ljus för museer, gallerier och andra utställningslokaler

Museer kan påverka hela regioner med sin lyskraft. Två bra exempel på detta är det dekonstruktivistiska Guggenheimmuseet i Bilbao och museet Louvre-Lens med sin öppna och i naturen inbäddade arkitektur. Men även små gallerier och ovanliga utställningskoncept kan öppna dörrar till konstvärlden. Det finns få medel som kan tävla med ljuset när det handlar om att rikta publikens uppmärksamhet åt önskat håll. Det gäller i lika hög grad för modern konst i klassiska "White Cube" som för interaktiva upplevelser i samband med utställningar om det gamla Egypten. Och det handlar inte bara om att ljussätta själva konsten. Rätt belysning understryker även utställningsbyggnadernas ställning som naturliga träffpunkter.

Världsomspännande ERCO-projekt inom området Culture

  • ERCO-projekt i Light Scout
  • Projekt belysta av ERCO

Lämpliga ljusverktyg

Strömskenor med strålkastare, washers och wallwashers är perfekta verktyg för formgivning med ljus i museer och gallerier. ERCOs strålkastare med olika linssystem, som till exempel den flexibla Spherolit-tekniken, ger utställningsarrangörerna maximal frihet för allt från neutrala presentationer till dramatisk accentuering av objekt. Strålkastarnas monteringsplats, riktning, ljusintensitet och ljusfördelning kan enkelt anpassas till nya utställningskoncept helt utan verktyg.
ERCO har i flera decennier arbetat med att möjliggöra den perfekta upplevelsen av konst. Förutom exakt och högeffektiv linsteknik garanterar en briljant färgåtergivning och ett IR- och UV-fritt spektrum ett konservatoriskt skydd.

Planerar du ett liknande projekt?

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.