myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus

Allmänljus

Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus

Den första och grundläggande formen av ljus kallade Kelly för "ambient luminescence", vilket kan översättas med "allmänljus". Detta ljus sörjer för en allmän belysning av omgivningen och ser till att det omgivande rummet, föremål och människor är synliga. Denna typ av belysning ger människor möjlighet att orientera sig och att utföra aktiviteter. Den har en jämn och omfattande spridning och överensstämmer därför i hög grad med föreställningarna om en kvantitativ ljusplanering. Men i den kvantitativa ljusplaneringen är allmänljus inte målet, utan bara grunden för vidare ljusplanering. Kelly strävade inte efter en standardbelysning med optimal belysningsstyrka, utan snarare efter en differentierad belysning som byggde vidare på den grundnivå som ambient light tillhandahöll.

Accentljus

Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus

För att uppnå en differentiering införde Kelly en annan ljustyp som han kallade för "focal glow", vilket kan översättas med "accentljus". För första gången får ljuset här uppgiften att aktivt medverka till att förmedla information. Kelly drog här nytta av det faktum att starkt belysta områden ovillkorligen drar uppmärksamheten till sig. En lämplig fördelning av ljuset gör det möjligt att koppla information till en omgivning. Ett område med viktig information kan framhävas med starkare belysning medan sekundär eller störande information tonas ned med en lägre belysningsnivå. Därmed kunde information förmedlas på ett snabbt och säkert sätt. Strukturer i omgivningen och föremålens relativa betydelse blev tydliga. Detta gällde både för möjligheten att orientera sig i rummet, till exempel genom att man snabbt kunde skilja mellan en huvud- och en sidoingång. Dessutom kunde föremål lyftas fram, exempelvis för att exponera varor eller för att framhäva den dyrbaraste skulpturen i en samling.

Dekorativt ljus

Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus

Den tredje formen av ljus, "play of brilliants" eller "dekorativt ljus", härrör från insikten att ljus inte bara kan användas för att hänvisa till information, utan i sig utgör information. Detta gällde framför allt för briljanseffekter som skapades av punktbelysning på reflekterande eller ljusbrytande material. Även själva ljuskällan kunde uppfattas som briljant. Speciellt i representationslokaler skapar "dekorativt ljus" liv och stämning . Med modern ljusplanering kunde man uppnå samma effekt som traditionellt skapats med kristallkronor och levande ljus genom att målinriktat använda ljusskulpturer eller skapa briljans på belysta material.

Vill du veta mer?

Mer om ljusplanering

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.