myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Receptorer (ögat): Mottagarceller för ljusstimuli

Grafik som visar de olika receptorerna i ögat.

Receptorerna i ögat är sinnesceller som reagerar på ljusstimuli och vidarebefordrar signalerna till hjärnan via nerver. Vi människor har tre olika typer av ljuskänsliga receptorer för visuell och icke visuell varseblivning.

Vill du veta mer?

Översikt över receptorer

Vilka olika typer av receptorer finns det?

Det mänskliga ögat har tre olika typer av ljuskänsliga receptorer: Stavar, tappar och ganglieceller.
Stavar och tappar möjliggör synuppfattningen, dvs. vårt seende. De ljuskänsliga stavarna ger oss förmåga att uppfatta varierande ljusintensiteter nattetid.

Nattseendet har följande speciella egenskaper:
  • färgerna försvinner
  • synskärpan är låg
  • vi har lättare att uppfatta ljussvaga föremål i synfältets periferi

nattseende (skotopiskt seende) via skymningsseende (mesopiskt seende) till dagseende (fotopiskt seende) med färgseende.

Detta kännetecknar tappsystemet:
  • låg ljuskänslighet
  • tapparna är främst koncentrerade till det centrala området runt fovean
  • färgseende och hög synskärpa vid betraktelse av objekt som är stilla och vars avbildning hamnar i fovean

De fotokänsliga gangliecellerna är en speciell typ av fotoreceptorer. De utforskades mer ingående först på 1990-talet. Till skillnad från de två andra receptorerna används de inte för seendet, utan styr bland annat dygnsrytmen på basis av information om ljusnivån. De fungerar därmed som människans inre klocka som håller reda på dag och natt.
Receptorer

Hur är receptorerna placerade?

Vid närmare betraktelse visar det sig attreceptorerna inte är placerade i ett likformigt mönster på näthinnan. Tapparna och stavarna är inte enhetligt fördelade. På ett ställe, den så kallade blinda fläcken, finns inga receptorer alls, eftersom synnerverna mynnar ut i näthinnan just här. På näthinnan finns det också ett område med mycket hög receptortäthet. Detta område kallas för fovea och ligger i linsens brännpunkt. I detta centrala område finns ett stort antal tappar med hög koncentration. Tapptätheten avtar snabbt närmare periferin. Där sitter i stället stavarna som helt saknas i fovean.

Till skillnad från stavseendet uppfattas inte hela synfältet på ett jämnt sätt. Synuppfattningens tyngdpunkt ligger i dess centrum. Synfältets utkanter saknar dock inte helt betydelse. Om något intressant fenomen uppfattas i periferin riktas blicken ovillkorligen mot denna punkt som då avbildas i fovean med större synskärpa. Denna förskjutning av blickriktningen beror på rörelser som registrerats eller iögonfallande färger och mönster samt höga luminanser. Det betyder att människans uppmärksamhet kan styras med ljus.

De fotokänsliga gangliecellerna är fördelade över hela näthinnan. De här receptorerna reagerar extra känsligt i det undre området och mot näsan.

Hur många receptorer har ögat?

I näthinnans receptorlager finns ungefär 6 miljoner tappar och 120 miljoner stavar. Det exakta antalet varierar från människa till människa.

Intressant

Personer med få eller inga stavar i näthinnan lider av nattblindhet. Människor som helt saknar funktionsdugliga tappar är färgblinda.

Vill du veta mer?

Mer om det mänskliga ögat

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.