myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Bländning – typer och definition

Ingen oönskad bländning: Skyltfönster med skyltdocka och glänsande föremål i perfekt ljussättning.

En viktig egenskap för belysningens kvalitet är begränsningen av bländning. Som bländning betecknas både den objektiva försämringen av synförmågan och den subjektiva störningen på grund av höga luminanser eller höga luminanskontraster i synfältet. Motsatsen till bländning är visuell komfort.

Översikt om bländning

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad är bländning?

Bländning är ett samlingsbegrepp för försämrad synförmåga eller störning av varseblivningen på grund av hög luminans eller luminanskontrast i den visuella omgivningen. Man skiljer mellan synnedsättande bländning, som innebär en objektivt försämrad synförmåga, och obehagsbländning, som ger upphov till en subjektiv störning av varseblivningen på grund av ett felaktigt förhållande mellan luminansen och det betraktade områdets informationsinnehåll.

Bländning kan orsakas av själva ljuskällan (direktbländning) eller genom reflexion av ljuskällan (reflexbländning).

Vilka typer av bländning kan uppkomma?

Både synnedsättande bländning och obehagsbländninguppträder i de två formerna direkt- och reflexbländning. Vid ljusplanering är detta t.ex. relevant för belysning av arbetsplatser och för gatubelysning. Vid bländning på kontorsarbetsplatser skiljer man mellan:

  • direktbländning, framför allt från armaturer (1)

  • reflexbländning vid horisontella synuppgifter (2)

  • reflexbländning vid vertikala synuppgifter, t.ex. bildskärmar (3)

Direktbländning uppstår i taket framför betraktaren i vinklar som är mindre än 45°. Reflexbländning är bländning som främst uppstår på grund av armaturer som är placerade i taket direkt framför betraktaren och som orsakar en obehaglig, visuell störning. Ett specialfall är reflexbländning på bildskärmar. I sådana fall orsakas bländningen framför allt av bländande ljuskällor i taket bakom betraktaren. För kontorsarbetsplatser kan UGR-metoden (Unified Glare Rating) användas för att bestämma bländningen för en viss betraktarposition.

Vilka följder kan bländning få?

Vid en objektiv försämring av synförmågan pratar man om synnedsättande bländning . I detta fall överlagras ljuset från en bländande ljuskälla i ögat med den egentliga synuppgiftens luminansmönster så att synuppfattningen försämras. För att synförmågan ska försämras räcker det dock med en överlagring av spill-ljuset som uppstår när det bländande ljuset sprids i ögat. Den grumlighet som kommer med åldern gör att äldre personer är mer känsliga för bländning.

Ett extremfall inom synnedsättande bländning är absolut bländning. Den uppstår när det förekommer luminanser över 104 cd/m2 i synfältet, t.ex. om man tittar rakt in i solen eller riktar blicken direkt mot konstljuskällor. Absolut bländning är oberoende av luminanskontrasten mot omgivningen: Den kan inte förhindras genom att omgivningen görs ljusare. För att förhindra att ögat skadas aktiveras en skyddsreflex som sluter ögat eller till och med vänder bort huvudet.

Den ständigt upprepade anpassningen till olika ljusnivåer och de olika avstånden till synuppgiften och den bländande ljuskällan orsakar en belastning på ögat som upplevs som obehaglig eller till och med smärtsam. Trots en objektivt oförändrad synförmåga ger obehagsbländningen upphov till ett stort obehag som försämrar prestationsförmågan på t.ex. en arbetsplats.

Obehagsbländning är till skillnad från synnedsättande bländning ett fenomen inom informationsbehandlingen som uppstår i ett visst sammanhang. Briljans på kristallkronor är t.ex. en förväntad bländningseffekt som därmed inte upplevs som synnedsättande bländning. Med reflexer på ett glansigt papper förhåller det sig annorlunda. Själva reflexionen som överlagrar den tryckta informationen saknar information.

Bländning

Absolut bländning är sällan ett problem inom arkitekturbelysningen. Relativ bländning uppkommer mycket oftare. Här försämras synförmågan inte av extrema luminanser, utan av för stora luminanskontraster i synfältet.

Om den bländande ljuskällan enbart orsakar en subjektiv störning i stället för en objektiv försämring av synförmågan pratar man om obehagsbländning. Blicken styrs hela tiden från synuppgiften till den bländande ljuskällan, trots att detta område med högre ljusnivå inte tillhandahåller den förväntade informationen. Precis som ett störande buller skapar den bländande ljuskällan ett optiskt buller som drar uppmärksamheten till sig och stör varseblivningen.

Hur kan bländning undvikas?

Den bländande effekten kan dämpas genom att luminanskontrasten mellan omgivningen och den bländande ljuskällan minskas. Det betyder att man höjer omgivningens ljusnivå eller sänker den bländande ljuskällans luminans. Men bländning bör hellre förebyggas med armaturer som har god avskärmning och placeras på rätt sätt.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om syn och varseblivning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.