myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Vad är konstansfenomen?

Grafik med tre yttäckande former som visas i tre olika perspektiv från sidan för att visualisera konstansfenomenet.

Konstansfenomen är korrigeringsprocesser som vårt seende utför. De är en viktig förutsättning för att vi ska kunna skapa en ordnad bild av verkligheten. Konstans är förmågan att känna igen oföränderliga egenskaper hos objekt. Det gäller även när deras storlek, form, reflexionsfaktor och färg eller omgivningen förändras. Hit räknas bland annat förändring av avståndet, synvinkeln eller belysningen.

Översikt över konstansfenomen

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad är perceptuell konstans?

Ett och samma objekt ger upphov till olika avbildningar på näthinnan i ögat på grund av förändringar av belysning, avstånd eller perspektiv. Det kan t.ex. ta sig uttryck i en annan form, storlek eller fördelning av ljuset. Den perceptuella konstansen ger oss möjlighet att identifiera återkommande objekt och deras egenskaper samt att uppfatta dem som konstanta.

Vilka typer av konstansfenomen finns det?

Det förekommer olika former av perceptuell konstans i samband med synen. De kan i viss utsträckning inte påverkas eller styras. Olika typer av perceptuell konstans är exempelvis:

  • storlekskonstans

  • ljushetskonstans

  • färgkonstans

  • formkonstans

  • perspektivens konstans

Gemensamt för alla är att objekten trots växlande omgivnings- och ljusförhållanden behåller sin färg, form och ljushet.

Vad menas med storlekskonstans?

När det gäller storleksuppfattningen vid seendet har vi en förmåga att jämna ut den perspektivistiska förvrängningen av objekt. Denna förmåga gör att exempelvis rätvinkliga eller cirkelrunda former konstant uppfattas som tredimensionella objekt. Det innebär att betraktaren kan uppfatta regelbundet arrangerade ringar i taket som konstant lika stora, trots att ringarna optiskt blir mindre och mer ellipsliknande ju större avståndet är.

Vad är ljushetskonstans?

En annat konstansfenomen är ljushetskonstansen. Den upplevda ljusnivån uppstår på grund av förhållandet mellan det betraktade objektets ljusnivå och ljusnivån i den omedelbara omgivningen. Ett mellangrått fält upplevs t.ex. som ljusgrått i en mörk omgivning. I en ljus omgivning framstår fältet som mörkgrått. Detta fenomen kan förklaras genom den direkta bearbetningen av inkommande stimuli. Det visuella intrycket att det handlar om två till synes olika gråtoner baseras uteslutande på sinnesintrycken som kommer utifrån.
Konstansfenomen: en mellangrå vägg i ett i övrigt vitt rum upplevs som mörkgrå.

Hur ljusheten i det grå fältet uppfattas beror på omgivningen. Samma grå nyans förefaller mörkare i en ljus omgivning än i en mörk.

Konstansfenomen: en mellangrå vägg i ett i övrigt mörkt rum upplevs som ljusgrå.

Vad är färgkonstans?

Varseblivningen av färger påverkas av omgivande färger och belysningstypen på samma sätt som varseblivningen av ljusheter. Att färgintryck måste tolkas beror framför allt på de ständigt skiftande ljusfärgerna i omgivningen. Ett vitt pappersark upplevs exempelvis konstant under såväl det blåaktiga ljuset från himlen som under det varmare, direkta solljuset. Synens färgkonstans motsvarar vitbalansen hos kameror och filmkameror. Färgfotografier som exponerats under samma förhållanden utan vitbalans har de färgstick som kan förväntas under en viss belysningstyp.
Berg med vindkraftverk framför en mörk himmel. Berg med vindkraftverk framför en ljusblå himmel. Berg med vindkraftverk framför en rödaktig himmel. Berg med vindkraftverk framför en solnedgång.

Bra att veta: På basis av beprövade erfarenheter upplever betraktaren inte att skuggningar förändrar färgerna.

Vad menas med formkonstans?

Även formkonstans är en del av konstansfenomenen. Vår erfarenhet har lärt oss att den tredimensionella formen hos ett belyst objekt kan ge upphov till en luminansutveckling från ljust till mörkt eller omvänt. Exempel på detta är de karaktäristiska skuggor som bildas på tredimensionella kroppar som exempelvis kuber, cylindrar och klot.

Exemplet med ett halvklot på en plan yta visar hur ljusinfall och skuggning påverkar den upplevda formen.

Grafik med en skenbart konvex rund form som är välvd mot betraktaren.

Det tredimensionella intrycket bestäms av varifrån ljuset faller in ovanifrån.

Grafik med en skenbart konkav rund form som är välvd bort från betraktaren.

Då avbildningen vrids ändras intrycket från upphöjning till fördjupning.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om syn och varseblivning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.