myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Kontrastseende: Vad är kontrastuppfattning?

Kontrastseende: Konstföremål med ljus belysning i en mörk omgivning är lättare att uppfatta visuellt.

Kontrastseendet är synuppfattningen som urskiljer skillnaden i ljus (luminans) eller färg mellan två objekt eller mellan ett objekt och dess bakgrund. För att vi ska kunna se ett objekt måste dess kontrast mot omgivningen vara tillräckligt stor. Kontrasten bör i idealfallet vara minst 2:1. Ju mindre kontrast, desto svårare är det att skilja två former från varandra.

Intressant om kontrastseende:

Kontrastseendet är en synfunktion som är nära besläktad med synskärpan. Men de två funktionerna är inte identiska. Kontrastseendet gör att vi kan avgränsa objekt från varandra så att vi överhuvudtaget uppfattar dem. Synskärpan är å andra sidan ett mått på vår förmåga att se konturer och detaljer.

Översikt över kontrastseende:

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad menas med ljushetskontrast?

Om man uppfattar ett objekt som ljust eller mörkt beror mer på ljushetskontrasten mot omgivningen och mindre på objektets absoluta ljushet (luminans). Ett svagt belyst objekt kan uppfattas som ljust i ett mörkt rum. Då är ljushetskontrasten hög. Med samma belysning i en ljus omgivning är det däremot svårt att urskilja objektet. Den största skillnaden mellan ljust och mörkt vid kontrastseende är mellan en vit och en svart yta.

Skapa hierarkier med ljuskontraster:

Kontrastseende Kontrastseende Kontrastseende Kontrastseende

Ljuskontrast

 

Objekten och väggen får en grundbelysning från wallwashers. Objekten framhävs av ljuskäglor från enskilda strålkastare. Accentueringen förstärks om ljuskontrasten är hög.
Om belysningskontrasten i omgivningen runt objektet är 1:2 går det nästan inte att uppfatta kontrasten. Vid förhållandet 1:5 skapas en minsta ljuskontrast mellan primära och sekundära blickfång. Vid en kontrast på 1:10 är skillnaden mycket tydlig. En ljuskontrast på 1:100 frigör objektet i mycket hög grad från sin omgivning och det kan även uppstå en oavsiktlig upplösning av väggen.

Accentuerande belysning av objekt på väggar används i

  • museer

  • utställningar

  • mässmontrar

  • affärslokaler

Vad är kontraståtergivning?

Kontraståtergivningen är ett kriterium för begränsningen av reflexbländningen och därmed ett kvalitetskriterium inom ljusplaneringen, t.ex. när det gäller texters läsbarhet. Kontraståtergivningen beskrivs med kontraståtergivningsfaktorn (CRF), vilken definieras som förhållandet mellan luminanskontrasten för synuppgiften vid en given belysning och luminanskontrasten vid en referensbelysning.
Typ av synuppgift Kontraståtergivning CRF-nivå CRF-medelvärde CRF-minimum
övervägande glänsande material, t.ex. vid grafiska arbeten hög 1 1,0 < CRF > 0,95
Sidenmatta material,
t.ex. på kontor och i skolor
medel 2 0,85 < CRF < 1,0 > 0,7
Arbeten med matta material liten 2 0,7 < CRF < 0,85 > 0,5

Finns det situationer utan kontrast?

En kontrastförlust uppstår när luminansskillnaderna helt försvinner. Det finns två olika typer av kontrastförluster:
  • Blackout: I en mycket mörk till svart omgivning är svarta objekt inte längre urskiljbara.
  • Whiteout: I en vit eller mycket ljus omgivning går det inte längre att urskilja vita objekt.

Whiteout är ett fenomen som vintersportare, i synnerhet skidåkare, känner till och kallas även för snöblindhet. Snötäckt mark, ljus horisont och snöfall kan göra det svårt eller till och med omöjligt att se den närmaste omgivningen. Då fungerar kontrastseendet inte längre.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om syn och varseblivning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.