myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Synförmåga: definition – förklarat på enkelt sätt

En man skriver ned anteckningar vid ett skrivbord. Denna synuppgift kräver en förhöjd synförmåga.

Synförmågan är vår förmåga att uppfatta och identifiera små föremål och detaljer samt att utföra synuppgifter där kontrasten mot omgivningen är liten.

Översikt om synförmåga

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad betyder synförmåga?

Synförmågan betecknar varseblivningsförmågan hos ögat. Synuppgiftens svårighetsgrad ökar i takt med att färg- eller luminanskontrasten samt detaljstorleken minskar.

Ett exempel: Ju mindre färg- eller ljuskontrasten mellan den tryckta texten och pappersarket är, desto svårare är det att läsa texten. Det samma gäller för små teckenstorlekar.

Vad är det för skillnad mellan synförmåga och synuppgift? Synförmågan tillhandahålls av synorganet, dvs. ögat, så att människan kan utföra den aktuella synuppgiften (t.ex. att läsa, skriva eller teckna).

Vad påverkar synförmågan?

Ju ljusare det är, desto bättre är vår synförmåga. Vid en belysningsstyrka på 20 lx (lux) kan vi nätt och jämnt uppfatta människors ansiktsdrag. För enklare arbetsuppgifter, som t.ex. möten i konferensrum, krävs minst 200 lx medan mer komplicerade synuppgifter, som t.ex. kontrollarbeten eller finmontering, kräver upp till 2 000 lx. I specialfall, som exempelvis vid operationer på sjukhus, krävs belysningsstyrkor på ända upp till 10 000 lx.

Som princip förbättras synförmågan markant när belysningsstyrkan ökas. Vid nivåer över 1 000 lx förbättras synförmågan långsammare och i mycket höga belysningsstyrkor försämras den igen på grund av bländningen.

Grafiken visar olika förändringar av synförmågan.

1. Synskärpan S i relation till åldern (medelvärden)
2. Inverkan från belysningsstyrkan E på synskärpan S hos en betraktare med normal syn
3. Inverkan från belysningsstyrkan E på den relativa synförmågan P för enkla synuppgifter (övre kurvan) och svåra synuppgifter (undre kurvan)

Riktvärdena för belysningsstyrkan på arbetsplatser, som framför allt anges i EN 12464, ligger inom det intervall som beskrivs ovan, dvs. mellan 200 och 1 000 lx. De rekommenderade belysningsstyrkorna beror framför allt på synuppgiftens storlek och dess kontrast mot den omedelbara omgivningen. Mycket små, kontrastsvaga synuppgifter kräver högst belysningsstyrka.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om syn och varseblivning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.