myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Synuppfattning: Hur vi ser och varseblir

Den allra mesta informationen om sin omvärld får människan via ögat. Ljuset är inte bara en förutsättning och ett medium för synen. Genom sin intensitet, spridning och andra egenskaper skapar ljuset specifika förhållanden som påverkar vår varseblivning.

Översikt över synuppfattning:

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Vad menas med synuppfattning?

Synuppfattningen är ett psykiskt skeende där människan informerar sig om objekt i sin omgivning med hjälp av mediet ljus. Detta skeende påverkas därmed av de tre faktorerna ljus, objekt och varseblivande subjekt.
Människor upplever bilder visuellt på ett museum.

Hur fungerar synuppfattning?

I ögat projiceras en upp- och nedvänd bild på näthinnan via en formbar lins. Bilden skickas från näthinnan till hjärnan via synnerven. Hjärnan vänder den felvända bilden rätt och bearbetar informationen. Denna princip liknar det som sker i en kamera: Bländaren motsvarar den formbara linsen. Bildsensorn är modellerad efter den ljuskänsliga näthinnan. I kameran är bilden också felvänd och vänds rätt på displayen med datorelektronik.

I det mänskliga ögat finns det skillnader mellan det varseblivna objektet och bilden på näthinnan. Projektionen gör att bilden som projiceras på den krökta näthinnans yta är förvrängd (sfärisk aberration). Dessutom avbildas spektralfärgerna fel (kromatisk aberration). Det sistnämnda fenomenet innebär att ljus av olika våglängder bryts olika starkt så att det uppstår färgringar runt objekten. Dessa avbildningsfel rättas till när hjärnan bearbetar bilden.
Grafik av ett öga som visar sfärisk aberration och dess inverkan på synuppfattningen.

Sfärisk aberration: De avbildade objekten förvrängs på grund av näthinnans krökning.

Grafik av ett öga som visar kromatisk aberration och dess inverkan på synuppfattningen.

Kromatisk aberration: Oskarp avbildning på grund av att spektralfärgerna bryts på olika sätt.

Vad är perceptionspsykologi?

Perceptionspsykologin är en vetenskapsgren som behandlar olika aspekter av synuppfattningen, framför allt neuronal mottagning och bearbetning av sinnesintryck. För förståelsen av synuppfattningen är framför allt uppbyggnaden av visuella intryck relevant. Skenbara funktionsfel ger oss möjlighet att undersöka hur varseblivningen fungerar och vilka syften den har.

Vi får t.ex. hjälp av konstansfenomen. Konstanta objekt skapar på grund av förändringar – av belysning, avstånd eller perspektiv – avbildningar med varierande form, storlek och fördelning av ljuset på näthinnan. Den perceptuella konstansens mekanismer korrigerar de avvikande avbildningarna på näthinnan.

Innan föremål kan tilldelas egenskaper måste de uppfattas, det vill säga urskiljas från sin omgivning. Tolkningsförloppet gör det möjligt att formulera gestaltningslagar som beskriver hur bestämda arrangemang uppfattas som figurer eller objekt. Även gestaltningslagarna är av praktiskt intresse för ljusplanerarna. Alla belysningsanläggningar består av armaturer som är arrangerade på ett visst sätt i taket, på väggarna eller i rummet. Arrangemanget uppfattas dock inte omedelbart, utan hjärnan ordnar i stället armaturerna så att de bildar figurer i enlighet med reglerna för gestaltningsuppfattningen. Den omgivande arkitekturen och armaturernas ljuseffekter skapar fler mönster som ingår i varseblivningen.

ERCO Light Knowledge is also available as a whitepaper:

Andra teman om synuppfattning

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.