myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Wartungsfaktor

Underhållsfaktor

För att den nödvändiga belysningsstyrkan ska säkerställas över tid måste en underhållsfaktor MF (Maintenance Factor) ingå i ljusplaneringen. Underhållsfaktorn tar hänsyn till det minskade ljusflödet i en belysningsanläggning. Nyvärdet av en anläggnings belysningsstyrka beräknas med hjälp av belysningsstyrkans bibehållningsvärde och underhållsfaktor. I underhållsschemat bestäms rengöringsintervallen för armaturer och rum samt för byte av ljuskällor. Det innebär att belysningsstyrkans bibehållningsvärde beror på armaturerna, ljuskällorna och förhållandena i rummet.

Armaturunderhållsfaktor

Underhållsfaktor

Armaturunderhållsfaktorn LMF (Luminaire Maintenance Factor) tar hänsyn till ljusflödets successiva försämring på grund av armaturens nedsmutsning. Denna faktor är förhållandet mellan en armaturs driftverkningsgrad vid tidpunkten för rengöring och nyvärdet. Den beror på armaturens utformning och den därmed förbundna tendensen till nedsmutsning. LMF-klassificeringen anges på alla armaturer. Det gäller att lägga fast optimala rengöringsintervall för underhållsschemat.

Rummets tillsynsfaktor

Underhållsfaktor

Rummets tillsynsfaktor RSMF (Room Surface Maintenance Factor) tar hänsyn till ljusflödets successiva försämring vid rummets begränsningsytor på grund av ytornas deras nedsmutsning. Denna faktor är förhållandet mellan reflexionsfaktorerna på rummets begränsningsytor vid tidpunkten för rengöring och nyvärdet. Den beror på rummets nedsmutsning eller dess omgivningsförhållanden och ett valt rengöringsintervall. Här spelar även rummets storlek och typen av belysning (direktstrålande till indirektstrålande) en roll.
Det finns fyra klassificeringar för rummets tillsynsfaktor i termer av nedsmutsningen i rummet: P pure (mycket rent rum), C clean (rent rum), N normal (normalnedsmutsat rum) och D dirty (smutsigt rum).

Ljuskällans ljusflödesbibehållningsfaktor

Underhållsfaktor

Ljuskällans ljusflödesbibehållningsfaktor LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor) tar hänsyn till nedgången i ljusflöde som blir följden av ljuskällans åldrande. Denna faktor är förhållandet mellan ljuskällans ljusflöde vid en viss tidpunkt och nyvärdet. Här måste hänsyn tas till aktuella data från ljuskällans tillverkare.

Ljuskällans livslängdsfaktor

Underhållsfaktor

Ljuskällans livslängdsfaktor LSF (Lamp Survival Factor) tar hänsyn till avvikelsen i livslängd hos enskilda ljuskällor från medelvärdet för deras livslängd. Denna faktor beror på driftstiden. Här måste hänsyn tas till aktuella data från ljuskällans tillverkare. Direkt efter byte av en defekt ljuskälla ställs ljuskällans livslängdsfaktor LSF på 1. För en belysningsanläggnings underhållsschema ska dessutom det optimala intervallet mellan byten av ljuskällor bestämmas. Detta beror på användningen och räknas fram genom en analys av brinntiden och de valda ljuskällornas genomsnittliga livslängd.

Vill du veta mer?

Mer om ljusplanering

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.