myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

William Lam

William M. C. Lam (1924-2012) var en av de ivrigaste förespråkarna för en kvalitativt orienterad ljusplanering. På 1970-talet tog han fram en kriteriekatalog, en systematisk begreppslista för kontextorienterade beskrivningar av kraven på belysningsanläggningar. Lam skiljer mellan två huvudgrupper av kriterier: "Activity needs", de krav som uppstår av verksamheten i en visuell miljö, och "biological needs", de psykologiska krav på en visuell miljö som gäller för varje sammanhang.

Activity needs

William Lam

"Activity needs" beskriver de krav som uppstår av verksamheten i en visuell miljö. Dessa krav bestäms av de aktuella synuppgifterna. Analysen av activity needs sammanfaller till stor del med kriterierna för den kvantitativa belysningen. Även när det gäller ljusplaneringens mål finns en stor överensstämmelse på detta område. Man eftersträvar en funktionell belysning som skapar bästa möjliga förhållanden för den aktuella verksamheten, vare sig det handlar om arbete, rörelse genom rummet eller fritid. Till skillnad från förespråkarna för den kvantitativa ljusplaneringen vänder sig Lam mot en genomgående belysning som uppfyller den svåraste av de synuppgifter som förekommer. I stället kräver han en differentierad analys av alla förekommande synuppgifter på basis av platsen, typen och frekvensen för varje synuppgift.

Biological needs

William Lam

Av störst vikt för Lam är det andra komplexet i hans systematik, det han kallar "biological needs". Biological needs sammanfattar de psykologiska krav på en visuell miljö som gäller för varje sammanhang. Activity needs är resultatet av en medveten hantering av omgivningen i syfte att påverka funktionaliteten i en visuell miljö. Biological needs omfattar i stället omedvetna behov som ligger till grund för en känslomässig bedömning av en situation. Målet är välbefinnande i en visuell miljö. I sin definition utgår Lam från det faktum att vår uppmärksamhet bara riktas mot en enda synuppgift i de ögonblick då vi är mycket koncentrerade. Människans visuella uppmärksamhet täcker nästan alltid hela omgivningen. På det viset märker vi genast förändringar i omgivningen så att vi omedelbart kan anpassa vårt beteende till den förändrade situationen. Den känslomässiga utvärderingen av en visuell omgivning beror i hög grad på om den erbjuder nödvändig informationen för betraktaren eller inte.

Bland de grundläggande psykologiska krav som ställs på en visuell miljö nämner Lam främst behovet av en entydig orientering. Här avses främst den rumsliga orienteringen, dvs. var sökta platser finns och hur man hittar dit. Eller var ingångar, utgångar och speciella funktioner som exempelvis en reception eller en avdelning på ett varuhus är belägna. Orientering innebär även information om andra aspekter, som till exempel tid, väder eller vad som händer i omgivningen. Om denna information saknas, vilket till exempel kan vara fallet i slutna rum i varuhus eller i korridorer i större byggnader, uppfattas miljön som konstgjord och dyster. Först när byggnaden lämnats finns informationen tillgänglig igen.

En annan grupp av psykologiska krav gäller människans möjlighet att skaffa sig en översikt och att förstå de omgivande strukturerna. Det ska framför allt gå att se alla delar av ett rum. Då skapas en känsla av trygghet i en visuell miljö. Mörka hörn, till exempel i undergångar eller korridorer i stora byggnader, döljer eventuella faror. Detsamma gäller utrymmen med bländande ljus. Översikt handlar inte enbart om att allt ska vara synligt. Även struktureringen och behovet av en entydig och ordnad miljö är viktiga aspekter. En situation där den omgivande arkitekturens former och konstruktion tydligt kan uppfattas och där de viktigaste delarna är klart markerade upplevs som positiv. I stället för att sända ett förvirrande och kanske motsägelsefullt flöde av information framstår rummet som översiktligt med ett antal tydliga egenskaper. Det är även viktigt att rummet har en utsikt eller intressanta blickfång, till exempel i form av konstverk, som skänker avkoppling.

Ett tredje område gäller balansen mellan människans kommunikationsbehov och hennes behov av en avgränsad privatsfär. Båda ytterligheterna, dvs. fullständig isolering och obegränsad offentlighet, uppfattas som negativt. Ett rum ska möjliggöra kontakt med andra människor, men samtidigt tillåta en privatsfär. En privatsfär kan bland annat skapas med en ljusö som skiljer ut en sittgrupp eller ett mötesbord från omgivningen i ett större rum.

Vill du veta mer?

Mer om ljusplanering

Behöver du mer information?

Du når din lokala kontaktperson på:

Du kan också skriva ett E-post till oss eller ställa din fråga här direkt

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.