myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Lång livslängd hos LED

Fördelar hos armaturer med lång livslängd

Fördelar hos armaturer med lång livslängd

Investeringskostnader i jämförelse

Avgörande för normenlig drift av belysningsanläggningar är hur väl ljusflödet bibehålls och hur stor andel av LED som upphör att fungera under en viss tid. Jämförelsen mellan en ERCO högeffekt-LED (L90/B10) och en marknadstypisk LED (L70/B50) visar vilken inverkan högvärdiga LED har på investeringskostnaderna. Som referens används en kontorsvåning med en jämn armaturplacering av 50 downlights. Ljusfördelningen är identisk i de två kontorsrummen. LED skiljer sig dock med avseende på bibehållande av ljusflödet och frekvensen av LED som upphör att fungera. Granskningen visar att efterinvesteringar är ofrånkomliga när LED håller låg kvalitet.

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

Bibehållande av ljusflöde: L90/B10 upp till 50 000h
Failure Rate: 0,1% av LED upp till 50 000h.
Detta motsvarar ett bortfall på 1 av 1000 LED under upp till 50 000h.

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Bibehållande av ljusflöde: L70/B50 upp till 50 000h
Failure Rate: 0,2% av LED-modulerna per 1 000h
Detta motsvarar bortfall av 2 per 100 LED-moduler under 10 000h.

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

För en kvantitativ rumsanpassad ljusplanering enligt EN 12464-1 rekommenderas en belysningsstyrka Em > 500lx på arbetsytan samt en jämnhet på U0 > 0,6 vid okänd placering av arbetsplatserna. Falskfärgspresentationen visualiserar förändringarna i belysningsstyrka och jämnhet, genom bibehållande av ljusflöde och frekvens av LED som upphör att fungera.
Em = 581lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Under antagandet att bibehållningsfaktorerna är desamma blir belysningsvärdena identiska för standard-LED-moduler när de tas i bruk. På grund av ljuskällans lägre ljusflödesbibehållningsfaktor skulle ändå ett större antal armaturer behövas för att uppnå den belysningsstyrka som krävs i slutet av serviceintervallen.
Em = 581lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

Hos ERCO högeffekt-LED (L90/B10) är belysningsstyrkan efter 10 000 driftstimmar näst intill oförändrad i förhållande till det ursprunglig värdet. Jämnheten är fortfarande lika bra.
Em = 569lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Med standard-LED-moduler (L70/B50) inträffar en signifikant ljusflödesminskning redan efter 10 000 driftstimmar. Om 50 armaturer installerats kan man räkna med bortfall av en downlight (bortfallsfrekvens på 0,2% av LED-modulerna per 10 000h). Därmed blir jämnheten mindre än normföreskriften på U0 > 0,6. Armaturbytet leder alltså till efterinvesteringar under drifttiden.
Em = 533lx
U0 = 0,37

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

Med ERCO högeffekt-LED (L90/B10) kvarstår även efter 20 000 driftstimmar både belysningsstyrka och jämnhet som väl fyller rekommendationerna i normerna.
Em = 557lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Genom ljusflödesminskningen med L70/B50 ligger efter 20 000 driftstimmar belysningsstyrkan nätt och jämnt över det rekommenderade minsta värdet på 500lx. På grund av bortfallsfrekvensen hos standard-LED-moduler (0,2% av LED-modulerna per 1 000h) blir det återigen nödvändigt att köpa in fler armaturer, för att kompensera den otillräckliga jämnheten.
Em = 502lx
U0 = 0,23

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

Med LED-kvalitet från ERCO (L90/B10) är kontorsbelysningen fortfarande normenlig efter 30 000 driftstimmar, eftersom ljusflödesminskningen är mycket liten och jämnheten hålls konstant.
Em = 546lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Redan efter 30 000 driftstimmar är ljusflödesminskningen i ljuslösningen L70/B50 så graverande, att normvärdet 500lx inte längre uppnås. Då krävs det att alla armaturer byts ut. Det fördubblar den ursprungliga investeringskostnaden, till skillnad från den mer högkvalitativa lösningen med specifikationen L90/B10, med vilken inga efterinvesteringar behövs.
Em = 465lx
U0 = 0,36

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

Även efter 40 000 driftstimmar motsvarar dessa LED (L90/B10) från ERCO normkraven på belysningsstyrka och jämnhet för belysning av kontorsarbetsplatser.
Em = 534lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

Genom bortfallsfrekvensen på 0,2% för LED-modulerna per 1 000 driftstimmar får man räkna med att en armatur bortfaller per 10 000 timmar i en installation med totalt 50 armaturer. För att jämnheten inte ska underskrida normrekommendationen på U0 > 0,6, kan enstaka armaturer behöva ersättas.
Em = 533 lx
U0 = 0,37

Lång livslängd hos LED

ERCO High-Power LED

ERCO erbjuder med sina högeffekt-LED (L90/B10) en säker investering även för belysningsanläggningar med upp till 50 000 driftstimmar. Även till synes högre kostnader vid tidpunkten för den inledande installationen spelar mindre roll, om man beaktar de avsevärda efterinvesteringarna över drifttiden i en lösning med L70/B50.
Em = 522lx
U0 = 0,75

Lång livslängd hos LED

Standard-LED-modul

P.g.a. minskningen av ljusflödet med L70/B50 ligger belysningsstyrkan återigen nätt och jämnt över det normenliga minsta värdet 500lx. Bortfallsfrekvensen för standard-LED-moduler (0,2% av LED-modulerna per 1 000h) kräver upprepade efterinvesteringar för att kompensera den otillräckliga jämnheten.
Em = 502lx
U0 = 0,23

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.