myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Fördelar med armaturer med lång livslängd

Investeringskostnader i jämförelse

LED-ljuskällornas ljusflödesbibehållning och bortfallsfrekvens är avgörande faktorer för att belysningsanläggningar ska användas enligt gällande standarder. En jämförelse mellan en ERCO High-power LED (L90/B10) och en vanlig LED (L70/B50) visar att LED-ljuskällor med hög prestanda även har positiva effekter på investeringskostnaderna. Som referens används en kontorsvåning med ett jämnt armaturraster som består av 50 downlights. De två kontorslokalerna har identisk ljusfördelning. Men LED-ljuskällorna har olika ljusflödesbibehållning och bortfallsfrekvens. Jämförelsen visar att efterinvesteringar på sikt är ofrånkomliga då lägre LED-kvalitet används.

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Ljusflödesbibehållning: L90/B10 upp till 50 000h
Failure Rate: 0,1% av LED-ljuskällorna upp till 50 000h.
Detta motsvarar ett bortfall hos 1 av 1 000 LED-ljuskällor upp till 50 000h.

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Ljusflödesbibehållning: L70/B50 upp till 50 000h
Failure Rate: 0,2% av LED-modulerna vid 1 000h
Detta motsvarar ett bortfall hos 2 av 100 LED-moduler vid 10 000h.

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

För kvantitativ ljusplanering av ett rum enligt EN 12464-1 rekommenderas en belysningsstyrka på Ēm > 300 lx och en jämnhet på U0 > 0,4 i offentliga utrymmen i mäss- och utställningslokaler. Falskfärgspresentationen visualiserar belysningsstyrkans och jämnhetens förändringar på grund av ljusflödesbibehållningen och bortfallsfrekvensen.
Em = 351 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Under förutsättning att underhållsfaktorerna är desamma blir belysningsvärdena identiska vid tidpunkten för idrifttagningen då standard-LED-moduler används. Men ljuskällans lägre ljusflödesbibehållningsfaktor gör att det krävs fler armaturer för att uppnå belysningsstyrkans nödvändiga bibehållningsvärde.
Em = 351 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Efter 10 000 drifttimmar har ERCO High power LED (L90/B10) i det närmaste oförändrad belysningsstyrka jämfört med det ursprungliga värdet. Jämnheten är oförändrat hög.
Em = 344 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Hos standard-LED-moduler (L70/B50) minskar ljusflödet markant redan efter 10 000 drifttimmar. Vid 50 installerade armaturer måste man dessutom räkna med att en downlight slutar fungera (bortfallsfrekvens på 0,2% av LED-modulerna efter 10 000h). Det betyder att jämnheten understiger den föreskrivna normen U0 > 0,4. Under drifttiden uppstår därmed efterinvesteringar i form av armaturbyten.
Em = 323 lx
U0 = 0,45

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Med ERCO High power LED (L90/B10) ligger både belysningsstyrkan och jämnheten över de normativa rekommendationerna även efter 20 000 drifttimmar.
Em =337 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Det minskade ljusflödet hos L70/B50 medför att belysningsstyrkan bara ligger strax över det rekommenderade minimivärdet på 300lx efter 20 000 drifttimmar. Bortfallsfrekvensen hos standard-LED-moduler (0,2% av LED-modulerna efter 1 000h) gör det nödvändigt att komplettera med enstaka armaturer för att kompensera för den otillräckliga jämnheten.
Em = 303 lx
U0 = 0,35

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Med ERCO LED-kvalitet (L90/B10) uppfyller kontorsbelysningen gällande standarder även efter 30 000 drifttimmar, eftersom det endast uppstått en minimal minskning i ljusflödet samtidigt som jämnheten är konstant.
Em = 330 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Redan efter 30 000 drifttimmar är minskningen av ljusflödet i en lösning med L70/B50 så graverande att normvärdet på 300lx inte längre uppnås. Det innebär att alla armaturer måste bytas ut, vilket fördubblar de ursprungliga investeringskostnaderna. Den kvalitativt bättre lösningen med specifikationen L90/B10 kräver å andra sidan fortfarande inga efterinvesteringar.
Em = 282 lx
U0 = 0,45

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Även efter 40 000 drifttimmar uppfyller LED-ljuskällorna (L90/B10) från ERCO kraven på belysningsstyrka och jämnhet enligt gällande standarder för belysning av kontorsarbetsplatser.
Em = 323 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

LED-modulerna har en bortfallsfrekvens på 0,2% efter 1 000 drifttimmar, vilket innebär att man måste räkna med att en armatur i en installation med 50 armaturer slutar fungera efter 10 000 timmar. För att jämnheten inte ska understiga den normativa rekommendationen på U0 > 0,4 måste enstaka armaturer köpas till.
Em = 323 lx
U0 = 0,45

Ljusflödesbibehållningens betydelse

ERCO High-power LED

Med sina High power LED (L90/B10) erbjuder ERCO hög investeringssäkerhet även i belysningsanläggningar med upp till 50 000 drifttimmar. Inte ens de till synes höga kostnaderna i samband med den första installationen får genomslag om man räknar med de stora efterinvesteringarna som krävs under drifttiden för en installation med specifikationen L70/B50.
Em = 316 lx
U0 = 0,44

Ljusflödesbibehållningens betydelse

Standard-LED-modul

Det minskade ljusflödet hos L70/B50 medför att belysningsstyrkan återigen bara ligger strax över det nödvändiga minimivärdet på 300lx. Bortfallsfrekvensen hos standard-LED-moduler (0,2% av LED-modulerna efter 1 000h) kräver återigen efterinvesteringar som kompenserar för den otillräckliga jämnheten.
Em = 236 lx
U0 = 0,38

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.