myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Färgåtergivning hos LED

Metod för kvantitativ jämförelse av färgtrogenhet

Färgåtergivningsindexet Ra eller TM-30 och andra metoder som används för utvärdering av ljuskällors färgåtergivning bedömer ljuskällornas färgtrogenhet med datorstöd. På basis av definierade färgprover jämförs spektrumen hos en testljuskälla och en referensljuskälla. Det beräknade värdet säger inget om hur väl färgerna återges i allmänhet. Ett högt färgåtergivningsindex medför därför inte nödvändigtvis en god färgåtergivning för alla materialfärger. Eftersom indexen inte är ett mått på människans färgperception rekommenderas en visuell bedömning, speciellt av belysning som är avsedd för konst och butiker. Däremot kan planerarna använda indexet för att fastlägga en minimistandard för ljuskvaliteten.

Färgåtergivning hos LED

Det normativt förankrade färgåtergivningsindexet Ra utvärderar färgtrogenheten hos en testljuskälla mot ett referensspektrum på basis av åtta omättade referensfärger. Ett värde på 100 motsvarar en överensstämmelse med referensen, men inte automatiskt med ett allmänt autentiskt färgintryck. Denna metod använder ytterligare sex delvis mättade färger, till exempel rött, som dock inte tas med i beräkningen av indexet.

Färgåtergivning hos LED

Vid metoden TM-30 jämförs färgtrogenheten (Rf) mellan test- och referensljuskällan på basis av 99 mättade och omättade referensfärger. Genom en grafisk överlagring av färgomfånget hos båda ljuskällorna kan även färgmättnaden (Rg) återges. Erfarna planerare kan därmed göra en uppskattning av de enskilda objektfärgernas egenskaper. Beroende på det belysta föremålets material och färg kan mättnaden hos enskilda färgnyanser uppfattas som visuellt tilltalande, men även som främmande.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.