myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.

Kontorsmiljö i omvandling

Kunskapsarbete och kontorsbelysning

Kunskapsarbete och kontorsbelysning

Teknisk och samhällelig utveckling sätter sin prägel på vårt sätt att arbeta – och därmed även på hur kontoren ser ut. Kunskapsarbete i det digitala informationssamhället kräver stor flexibilitet eftersom arbetsprocesserna är komplexa, oftast egenorganiserade och ständigt föränderliga. Därigenom är dagens krav på disposition av ytor, möbler och belysning på kontoret helt annorlunda än i arbetslivet för 50 år sedan, när man huvudsakligen arbetade med papper, inte med digitala verktyg. De digitala processernas allt mer dynamiska rytm och allt större komplexitet kräver ett mycket koncentrerat dialog- och projektorienterat arbete, där människan med sina behov står i centrum. Det måste både kontorsanvändarna och de driftsansvariga för byggnaden reagera på. Ljus är en viktig beståndsdel i att erbjuda människor en produktiv och trivsam arbetsmiljö.

Kontorsmiljö i omvandling

1970-talet: Horisontella visuella behov

Processer och kommunikation utgående från tryckta dokument definierade kontorsarbetet under lång tid. Medarbetare bearbetade informationen för hand och lade in den i kartotek. De visuella behoven utgick då från horisontella ytor. Små detaljer som till exempel handskrivna anteckningar skulle vara tydligt läsbara. Användning av stora mängder lysrör gav den nödvändiga belysningsstyrkan för detta i hela rummet. Rumskvaliteten fick i planeringen stå tillbaka till fördel för en effektiv användning av rummet, och storskaliga kontorslandskap med monoton belysning var vanliga.

Kontorsmiljö i omvandling

1990-talet: Horisontella och vertikala visuella lösningar

Allt snabbare datorer revolutionerade typen av och hastigheten i databearbetningen, och även kommunikationen på kontoret. Även om den största delen av dokumentationen fortfarande var pappersbaserad under den tidiga digitaliseringen, förändrades kontorets utseende i grunden. Utöver de horisontella visuella behoven vid bearbetning av tryckta dokument, ställde nu vertikala bildskärmar med högreflekterande yta högre krav på avbländning av armaturerna, och behovet av utrymme för dokument i pappersform minskade något. Genom globaliseringen ökade kostnadspressen och med detta kraven på produktivitet och innovationsanda. Det gick hand i hand med en växande medvetenhet om ansvarsfull hantering av naturresurser och trivselns betydelse för effektivt arbete.

Kontorsmiljö i omvandling

Idag: Differentierade visuella behov

Kontorsarbetet är på 2000-talet inte längre särskilt bundet till vissa platser och tider tack vare den digitala hanteringen av data och kommunikation. Tack vare det ständigt större innovationstrycket är även det analoga arbetet på ritbordet och whiteboards fortfarande av betydelse. Även behovet av platser för kreativa diskussioner kvarstår. Inredningsarkitekturen reagerar på denna omvandling genom att utforma moderna kontor som rum med flera funktioner. En kombination av traditionell kontorsstruktur och trivsam miljö främjar samarbete. Processer, dokumentation och kunskapshantering är digitalt organiserade. Självlysande digitala apparater och både horisontella och vertikala presentationsytor sätts i fokus. Kontorsbelysningen orienterar sig bort från en ren arbetsplatsbelysning i riktning mot differentierad arkitekturbelysning med god visuell komfort, vilken fyller olika funktioner.

Kontorsmiljö i omvandling

Corporate Lighting: Skapa varumärken med ljus

I konkurrensen om kvalificerad arbetskraft är kontoret inte bara ett rum som måste fylla funktionella krav på produktivt arbete. Arkitekturen representerar företaget som varumärke, genom att återspegla förhållandet till medarbetare och kunder. Arbetsplatser samt informella och representativa utrymmen har högre trivsel och växer samman i allt större utsträckning. På motsvarande sätt anpassas utformningen av ytor, d.v.s. inredningsarkitektur och belysning i olika delar av rummet, efter den önskade funktionen för respektive område. Denna goda ljusdesign kräver hög ljuskvalitet inom alla områden och är exakt anpassade till användningen tack vare specifika belysningsnivåer. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med jämn belysning över en hel våning.

Kontorsmiljö i omvandling

Visuell komfort på arbetsplatsen

Kraven på arbetet i ett specialiserat kunskapssamhälle ökar, och arbetsprocesserna blir allt mer tvärvetenskapliga och sammankopplade. Så utvecklas kontorsarbetet bort från det stationära arbetet vid det egna skrivbordet i riktning mot en rumsligt flexibel sekvens av olika typer av aktiviteter. Möten och föredrag, teamarbete och enskilt tankearbete kräver olika rumsliga strukturer och individuell belysning. Välbefinnande infinner sig inte bara genom en trivsam och ergonomisk interiör. Mindre uppenbart men lika relevant är ljuset. God visuell komfort och en lämplig fördelning av ljuset i rummet för aktiviteten i fråga möjliggör hög visuell kvalitet och god rumslig orientering för koncentrerat, produktivt arbete.

Kontorsmiljö i omvandling

Tillförlitliga ljuslösningar

Med målet att hålla nere kostnaderna för underhåll och energi när nya kontor byggs, utelämnas ofta kvalitativa parametrar i planeringsbesluten. Kraven på energieffektivitet är nära förbundna med belysningskonceptet och kan inte hämtas rakt av från uppgifterna på produktdatabladen, utan kräver individuella ljusberäkningar. En anpassad ljusdesign sparar till exempel energi, genom att ljuset riktas exakt på den yta som ska belysas, istället för att belysa hela rummet. Även tillverkarens anvisningar om bibehållande av ljusflöde och om drifttiden är av betydelse. Dessa utgör underlag för beräkning av långsiktiga underhållskostnader och nödvändiga.

Planerar du ett liknande projekt?

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.