myERCO
myERCO
Med ditt kostnadsfria myERCO-konto kan du välja artiklar, lägga upp produktlistor för dina projekt och fråga efter erbjudanden. Dessutom har du permanent åtkomst till alla ERCO-medier i nedladdningsdelen.
Du har samlat artiklar i din urvalslista
Teknisk miljö
Teknisk miljö
Global standard 220V-240V/50Hz-60Hz
Standard USA/Kanada 120V/60Hz, 277V/60Hz
  • 中文

Vi visar dig vårt innehåll på svenska. Produktdata visas för en teknisk omgivning med 220V-240V/50Hz-60Hz. Du kan ändra denna förinställning här.

Mer användarvänligt för dig
ERCO vill ge dig bästa tänkbara service. Därför sparar den här webbplatsen cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Du hittar närmare information i vår dataskyddsförklaring. Om du klickar på ”Samtycker inte” sätts i fortsättningen endast essentiella cookies. En del innehåll på externa sidor kan då inte längre visas.
Work, ,

Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader

Belysning inom- och utomhus för kontors- och förvaltningsbyggnader

Debatten om attraktiva, kreativa och flexibla kontor pågår för fullt, men ofta hanteras ett viktigt område i kontorsinredningen – belysningen – kvantitativt. Detta sker trots att ljuset har stor betydelse i ett kunskapsorienterat arbetsliv, där människan står i centrum: Ljus kan i stor utsträckning bidra till trivsel och främja koncentration och dialog. Vi visar hur ljuskoncept som anstår ett dynamiskt, digitalt sammankopplat kunskapssamhälle ser ut.

Vilka uppgifter fyller ljuset i kontorsbyggnader?

Tänka i belysningsfunktioner

Work – Ljus för kontoret

Belysningsfunktionerna används som tankemodell i planeringen, för att analysera belysningens uppgifter med avseende på användning av rummet och arkitekturen. På detta sätt skapas specifika ljuskoncept, där människans uppfattningsförmåga står i centrum.

Kontorsbelysning måste uppfylla en lång rad krav: I varje projekt står planeraren inför utmaningen att förena riktvärden i normer, kostnadsmål, byggnadens förutsättningar och estetiska anspråk i ett och samma koncept. För att inte bedöma kvaliteten på belysningen efter rent kvantitativa kriterier som belysningsstyrka eller energieffektivitetstal, underlättar en tankemodell med belysningsfunktioner. Den frigör belysningen från den statiska formen hos ett fyrkantigt rum och sätter användningen i centrum – både inomhus, på fasaden och i utomhusmiljöer.
På detta sätt tydliggörs funktionen: Ska utrymmet representera, vägleda, möjliggöra koncentrerat arbete, understödja öppen kommunikation eller erbjuda inspiration och omväxling? Modellen med belysningsfunktioner möjliggör för planerare att reagera flexibelt på vitt skilda arkitektoniska förhållanden och arbetssätt i ett allt mer dynamiskt arbetsliv, sammanställa belysningstillämpningar i moduler samt utöka eller förminska delar av rummet efter behov. Den passar perfekt som underlag för en kvalitativ ljusplanering för god ljusdesign. För planerare är det ändamålsenligt att i början av varje belysningsprojekt ställa följande tre frågor för varje utrymme som har en specifik funktion:

  1. Varför behövs belysning? Vilken företagsstrategisk, arkitektonisk och funktionell betydelse har rummet eller delen av rummet?
  2. Vad kan ljuset åstadkomma? Vilka uppgifter på kontoret kan understödjas av belysningen för att förbättra användningen av rummet?
  3. Hur ser den perfekta ljuslösningen ut? Vilken individuell belysningsstrategi och vilka belysningstyper passar som underlag för ljusplaneringen?

Jämförelse mellan två planeringsinriktningar

Kan kontorsbelysningen vara attraktiv och samtidigt kostnadseffektiv?

Work – Ljus för kontoret Work – Ljus för kontoret

Kvalitativ ljusplanering på kontoret

Vid belysning av delar av rummet analyseras var användaren behöver vilket ljus. Hög cylindrisk belysningsstyrka från väl avbländade armaturer belyser arbetsplatserna, möjliggör god visuell komfort och ger behagligt ljus på ansikten. Belysta vertikala ytor ger ett ljust intryck av rummet och väl avvägda kontraster i samband med bildskärmsarbete. Belysningen av kommunikationsytorna i mitten möjliggör en bekväm orientering.

Konventionell ljusplanering för kontor

En rasterlösning med armaturer för bred allmänbelysning saknar koppling till användarens behov av ljus för arbetsuppgifterna. Olika arbeten utförs med samma belysning i sådan miljö. Det blir inte optimalt anpassat till alla användares behov – trivseln och koncentrationen kan förväntas blir sämre. Dessutom kan det kontrastfattiga, odefinierade intrycket av rummet verka tröttande. Inte minst blir energibehovet för tillräcklig belysning större.

Läs mer om mervärdet hos god ljusdesign i ERCO Case study om belysning av kontorsrum!

Digitalt ljus för kontor

Förutsättningarna är konstanta vare sig det handlar om advokatbyråer med internationell prägel eller arkitektkontorens kreativa miljö: för ett produktivt arbete krävs en fokuserad arbetsmiljö med hög visuell komfort. Med ett varseblivningsorienterat ljuskoncept och väl avbländade ljusverktyg påverkas inte bara atmosfären på kontoret, utan företagets hela visuella identitet. Med konsekvent systemdesign och flexibel linsteknik från ERCOs produktprogram går det att ta fram ljuslösningar för klassiska arbetsformer i stora kontors- och konferenslokaler, men även för flexibla arbetsrum som coworking spaces och breakout rooms. Downlights är flexibla och ger inredarna stor frihet samtidigt som den visuella komforten och energieffektiviteten maximeras. Till skillnad från exempelvis listarmaturer framhäver de arkitekturen utan att dominera takets utformning.

Världsomspännande ERCO-projekt inom området Work

  • ERCO-projekt i Light Scout
  • Projekt belysta av ERCO

ERCO belyser mer än 13700 kontors- och administrationsbyggnader världen över. För professionell belysning av arbetsplatser och byggnader satsar investerare och företag på ljusverktyg och ljuskunnande från ERCO.

Lämpliga ljusverktyg

ERCOs downlights är ett estetiskt och ekonomiskt alternativ till de linjära armaturserierna. Olika ljusfördelningar, energieffektiva linssystem och underhållsfri systemdesign ger hög verkningsgrad och därmed ekonomiska ljuslösningar. På arbetsplatser, i konferenslokaler, korridorer eller receptionsområden kan högeffekt-LED i kombination med ERCOs linsteknik skapa ett precist och mycket jämnt ljus för accentuering, bred belysning och wallwashing. Kompakta inbyggnadsmått, underhållsfri LED-teknik, enkel montering och flexibel användning gör ERCOs downlights och wallwashers till högpresterande ljuslösningar för alla kontor. ERCOs armaturer sätter dessutom ny standard för energieffektivitet och visuell komfort genom att den breda, jämna ljuskäglan möjliggör maximala armaturavstånd och perfekt avbländning.

Planerar du ett liknande projekt?

Välj en tjänst:

Dina kontaktuppgifter:

inte bindande och kostnadsfri

Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.